1.01.47.06 Inventaris van het archief van de Admiraliteitscolleges: Verzameling A. van Cruyningen, 17de eeuw J. de Hullu Nationaal Archief, Den Haag 1924 Deze digitale toegang is in 2007 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Elena Magnée-Smirnova, 11 september 2007. This finding aid is written in Dutch. Beschrijving van het archief Admiraliteitscolleges X Van Cruyningen Admiraliteiten / Van Cruyningen17e eeuw 182 0.01 meter; 2 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven en gedrukte teksten. Nationaal Archief, Den Haag Adriaan van Cruyningen Het archief bevat slechts enkele losse stukken, waaronder een seinbrief. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

De stukken zijn waarschijnlijk afkomstig van Adriaan van Cruyningen, kapitein-ter-zee. c. 1674.

Geschiedenis van het archiefbeheer De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend.

1.01 Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar. Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Admiraliteitscolleges X Van Cruyningen, nummer toegang 1.01.47.06, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Admiraliteiten / Van Cruyningen, 1.01.47.06, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1 http://proxy.handle.net/10648/928c1190-3fd2-44e4-984d-de467c606aa9 Extract-Resolutie van den scheepskrijgsraad, gehouden op 's Lands schip De Zeven Provinciën, onder voorzitterschap van de Ruijter, in zake het salueeren van Engelsche koningsschepen. 1674 Mei 26. 1 stuk.

Achterop staat: "Cap. Adryan van Cruyningë. -Afkomstig uit een lias.

2 http://proxy.handle.net/10648/27b2e885-5e80-4f9b-acda-7bbdaf2ed596 "Seinghbrieff, waernaer de schepen ofte houckers, seijlende onder de vloot van den capiteijn Adriaen van Kruiningen, haer sullen reguleeren". Ongedagteekend. 1 stuk.

Fragment. - Afkomstig uit een lias.