Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Uhlenbeck - Zoeken: wilhelmina

7 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.21.165
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1978
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.165
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1978

CC0

Periode:

1744-1978
merendeel 1744-1962

Omvang:

2.00 meter; 222 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale, geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Familie Uhlenbeck is oorspronkelijk afkomstig uit de Rijnstreek in het huidige Duitsland. Doordat Johan Wilhelm Uhlenbeck in de 18e eeuw in dienst trad van de V.O.C. geraakte de Familie in de Nederlanden. Zijn zoon Christian werd civiel ingenieur en diende in de Marine, en diens broer Olke Arnoldus diende in de marine, en voer o.a. als commandant van de 'Palembang' op het toen nog gesloten Japan. Ook Olke's zoon Christian Eliza had een loopbaan bij de marine, en was o.a. lid van de rekenkamer. Het archief bevat o.a. persoonlijke papieren, bio- en autobiografisch materiaal van verschillende telgen, correspondentie, stukken betreffende bevelvoering over verschillende schepen, portretten en teksten van redevoeringen.

Archiefvormers:

 • Uhlenbeck, Johan Wilhelm (1744-1812)
 • Gildemeester, Wilhelmina (1757-1813)
 • Uhlenbeck, Christianus Cornelius (1780-1845)
 • Andringa, Catharina Elisabeth (1789-1849)
 • Uhlenbeck, Maria Elisabeth (1809-1860)
 • Uhlenbeck, Olke Arnoldus (1810-1888)
 • Lette, Antoinette (1825-1909)
 • Uhlenbeck, Johannes Cornelis (1813-1848)
 • Uhlenbeck, Christian Eliza (1840-1897)
 • ten Bosch, Anna Christina (1843-1921)
 • Uhlenbeck, Olke Arnoldus (1872-1929)
 • Uhlenbeck, Johannes Diederik (1875-1939)
 • Uhlenbeck, Christiaan Eliza Olke Uhlenbeck (1904-?)
 • Guyot, Paul Charles Guillaume (1800-1861)
 • Guyot, Henri Daniel (1836-1912)
 • Uhlenbeck, Antoinette (1842-1923)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

In het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IV, kolom 983( P.C. Molhuysen, P.J. Blok, L. Knappert, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel V, kolom 982-986, bevat beschrijvingen van Christianus Cornelius Uhlenbeck (1780-1845), Christian Eliza Uhlenbeck (1840-1897), Johan Wilhelm Uhlenbeck (1744-1812) en Olke Arnoldus Uhlenbeck (1810-1888). ) maakt professor C.C. Uhlenbeck melding van archivalia, afkomstig van Christianus Cornelius Uhlenbeck, berustend bij "zijn nabestaanden". Uhlenbeck correspondeerde toen met Olke Arnoldus Uhlenbeck (1872-1929) over diens voorgeslacht ( Vergelijk inventarisnummer 127. ). Het familiearchief, dat bij Olke Arnoldus berustte, werd uitgebreid met enige papieren, afkomstig van nakomelingen van Henri Daniel Guyot (1753-1828). Men mag aannemen, dat Paul Charles Guillaume Guyot zijn historiografische aantekeningen, die hij in Nijmegen maakte, te zamen met de door hem verzamelde oudheden aan de gemeente heeft geschonken. Zij werden in 1977 door de gemeentearchivaris in een verzameling verspreide handschriften aangetroffen, en een inventaris van dit bestand is in voorbereiding. ( Correspondentie van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, 1977, D 638, bevat een voorlopige opgave van de in Nijmegen aangetroffen handschriften door B.A.M. Kruysen. De opgave is als Aanhangsel II bij deze inventaris gevoegd. )

In 1975 gaf Christiaan Eliza Olke Uhlenbeck het familiearchief in bruikleen aan de bibliotheek van de Nederlandse Genealogische Vereniging in Naarden. Enkele bescheiden hieruit werden door de vereniging in multokaternen ingeplakt en in de documentatieverzameling opgenomen. Deze is terwille van het genealogisch onderzoek in zijn geheel van een klapper voorzien. Toen een artikelenserie van A. Korthals Altes in het NRC-Handelsblad de waarde van het familiearchief voor uitgebreider historisch onderzoek aantoonde, werden gedeelten van dit archief tijdelijk op het Algemeen Rijksarchief gedeponeerd met het doel, er kopieën van te laten maken( Correspondentie van de Tweede Afdeling, 1976 D 1436, 1671; 1977 D 9.51, 9.56. ). Na nader overleg met de heer Uhlenbeck en het bestuur van de Nederlandse Genealogische Vereniging volgde een overdracht van deze bruikleen aan het Algemeen Rijksarchief ( Correspondentie van de Tweede Afdeling, 1977 D 9.80, 9.90, 9.98, 9.104, 9.105, 9.145. ). De in de multo-katernen geplakte stukken werden als onvervreemdbaar en bijgevolg als aan de vereniging geschonken beschouwd en bleven in de bibliotheek van de vereniging in Naarden. Dit had ten gevolge, dat het familiearchief Guyot nagenoeg geheel in twee delen uiteenviel, evenals enkele archiefbestanddelen van Christian Eliza Uhlenbeck (1840-1897) en Olke Arnoldus Uhlenbeck (1872-1929).

In december 1982 werd het familiearchief aangevuld met stukken, afkomstig van Johannes Diederik Uhlenbeck (1875-1939) die tot dan toe in het Centraal Bureau voor Genealogie berustten ( Correspondentie van de Tweede Afdeling, 1982 D 9.197. ).

De verwerving van het archief

Het archief is voor langere tijd in beheer, niet in eigendom verkregen.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in