Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Baud - Zoeken: wilhelmina

Door een storing is aanmaken van een gebruikersprofiel en het reserveren van archiefstukken op dit moment niet mogelijk. De afhandeling van vragen en e-mails loopt vertraging op. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

16 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.21.007.58
J. de Hullu
Nationaal Archief, Den Haag
1917
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.007.58
Auteur: J. de Hullu
Nationaal Archief, Den Haag
1917
CC0

Periode:

1585-1985
merendeel 1804-1985

Omvang:

30,01 meter; 1497 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van J.C. Baud en aanverwanten bestaat uit stukken van Abraham (1764-1850) en van Jean Chrétien Baud (1789-1859) en hun nazaten. De inhoud betreft voornamelijk stukken betreffende de gehele ambtelijke loopbaan van J.C. Baud die zich deels in Nederlands-Indië, deels in Nederland afspeelde met Nederlands-Indië als belangrijkste werkterrein. Dit zijn stukken betreffende de oprichting va de Nederlandsche Handelsmaatschappij, stukken betreffende zijn functie als vice-president van de Hooge Regeering en Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië en zijn functie als Minister van Koloniën.
Daarnaast stukken betreffende de familie zoals persoonlijke notities, correspondentie, testamenten, kwitanties, personalia, portretten en tekeningen. Daarnaast zijn er in het archief stukken opgenomen van de familie van Ranzow, met wie de familie van Baud verwant is door het huwelijk van Jean Michiel Baud (1827-1894) met Johanna Christine Charlotte Ranzow (1826-1895).

Archiefvormers:

 • Baud
 • Jean Chrétien Baud (1789-1859)
 • Paulus van der Heim
 • Thomas Hope
 • Van Ranzow
 • Abram Baud
 • Jean Michiel Baud
 • Eveline Alexandrine van Ranzow
 • Wilhelmina Johanna Junius van Hemert
 • Georg Ludwig Carl Heinrich Baud
 • Elisabeth Lamberta van Riemsdijk
 • Willem Abraham Baud
 • Jacoba Caroline Quarles van Ufford

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Verantwoording van de bewerking

Onder deze stukken zelven bevindt zich eene lijst, die waarschijnlijk nog bij het leven van Baud is opgemaakt (zie no. 1 van dezen inventaris); doch daargelaten nog, dat zij slechts over een gedeelte van de verzameling loopt, zijn de stukken daarin zoo weinig naar den eisch geordend, zoo kort en hier en daar zelfs met zoo weinig nauwkeurigheid beschreven, dat het wenschelijk bleek haar niet tot richtsnoer te nemen, maar alle in de verzameling aanwezige documenten opnieuw te beschrijven en, op de gebruikelijke wijze, in te deelen naar de ambten en bedieningen, in den loop des tijds door Baud vervuld.

Naast de bescheiden, welke de ambtspapieren van Baud zelven uitmaken, zijn in de verzameling nog aangetroffen eenige stukken, behoorende tot de in het archief der Oostindische Compagnie berustende papieren van Thomas Hope, van 1756 tot 1770 successievelijk Bewindhebber der Oostindische Compagnie en representant van Prins Willem V als Opperbewindhebber, alsmede enkele, die afkomstig zijn uit het archief van den Minister van Koloniën mr. Paulus van der Heim (1806-1811). Zij zijn aan het einde van dezen inventaris afzonderlijk gecatalogiseerd.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in