Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Calkoen - Zoeken: wilhelmina

44 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

1.10.16.01
G.W.G. van Bree, G.P. Nijkamp, H. Spijkerman
Nationaal Archief, Den Haag
1966
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.16.01
Auteur: G.W.G. van Bree, G.P. Nijkamp, H. Spijkerman
Nationaal Archief, Den Haag
1966

CC0

Periode:

1623-1970

Omvang:

11.40 meter; 1927 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Familiearchief van een Amsterdams regentengeslacht. Bevat tevens het ambtsarchief van mr. Cornelis Calkoen, ambassadeur in Turkije en in Polen en Saksen. Bevat stukken van bekende aanverwante families, alsmede archieven over de ambachtsheerlijkheid Kortenhoef, het Fontainehofje op de Amsterdamse Keizersgracht en het fonds voor in financiële nood gekomen familieleden 'Ad Pias Causas'.

Archiefvormers:

 • Familie Calkoen
 • Familie Van Beeck Calkoen
 • Familie Danckerts
 • Familie Bicker
 • Familie Pels
 • Familie Corver Hooft
 • Familie Snouckaert van Schauburg
 • Familie Van Doorn
 • Familie Van Akerlaken
 • Familie Vrolik
 • Familie Fontaine
 • Familie Huyghens
 • Familie Lampsins
 • Familie De Wildt
 • Familie Van Loon
 • Familie Merkus
 • Familie Muyssart
 • Familie Van de Poll
 • Familie Quina
 • Familie Rendorp
 • Wilhelmus Kalckoen (Calkoen) (1664-[1639?])
 • Margaretha Calkoen (1678-1762)
 • Maria Johanna Calkoen (1683-1776)
 • David Calkoen (1689-1740)
 • A. Calkoen
 • P. Calkoen
 • Hendrik Calkoen (1911-1995)
 • Jan Willemsz. Calkoen (c. 1575-1624)
 • Cornelis Calkoen (1639-1710)
 • Joan Calkoen (1646-1719)
 • Elisabeth Calkoen (1649-1719)
 • Pieter Calkoen (1655-1674)
 • Nicolaas Calkoen (1664-1738)
 • Pieter Calkoen alias Pieter Haack Calkoen (1677-1723)
 • Maria Calkoen (1674-1728)
 • Petronella Calkoen (1680-1753)
 • Anna Calkoen (1693-1743)
 • Jan Calkoen (1694-1768)
 • Cornelis Calkoen (1696-1764)
 • Nicolaas Calkoen (1698-1744)
 • Pieter Calkoen (1705-1747)
 • Abraham Calkoen (1729-1796)
 • Petronella Calkoen (1740-1797)
 • Susanna Agatha Calkoen (1740-1780)
 • Anna Maria Calkoen (1742-1800)
 • Agnetha Anthonia Calkoen (1744-1804)
 • Nicolaas Calkoen (1753-1817)
 • Abraham Calkoen (1780-1830)
 • Agnes Catharina Calkoen (1781-1855)
 • Jan Willem Calkoen (1782-1813)
 • Anna Catharina Calkoen (1810-1874)
 • Sara Maria Calkoen (1783-1864)
 • Cornelia Petronella Calkoen (1789-1876)
 • Constantia Agatha Calkoen (1792-1860)
 • Pieter Cornelis Calkoen (1792-1812)
 • Abraham Calkoen (1774-1849)
 • Abraham Calkoen (1797-1873)
 • Cornelia Margaretha Theodora Calkoen (1801-1875)
 • Theodora Johanna Calkoen (1802-1879)
 • Maria Margaretha Johanna Calkoen (1823-1910)
 • Abraham Calkoen (1824-1896)
 • Godert Theodoor Adriaan Calkoen (1824-1900)
 • Johanna Cornelia Calkoen (1827-1874)
 • Adelaïde Jeanne Calkoen (1830-1908)
 • Wilhelmina Cornelia Caroline Calkoen (1832-1914)
 • Agnes Maria Gerardine Calkoen (1830-1867)
 • Anna Calkoen (1834-1893)
 • Theodorus Cornelis Calkoen (1835-1893)
 • Alfred Dignus Jean Calkoen (1838-1898)
 • Willem Hendrik Pieter Calkoen (1840-1912)
 • Caroline Constance Calkoen (1843-1927)
 • Margaretha Cornelia Wilhelmina Calkoen (1866-1941)
 • Elisa Cornelis Unico Calkoen (1869-1935)
 • Judith Calkoen (1869-1935)
 • Johan Godard Laurens Calkoen (1875-1910)
 • Nicolaas Jan Calkoen (1854-1938)
 • Abraham Calkoen (1856-1935)
 • Abraham Theodoor Calkoen (1840-1899)
 • Abraham Calkoen (1899-1972)
 • Elisa Cornelia Unica Calkoen (geboren in 1904)
 • Jan Frederik van Beeck Calkoen (1772-1811)
 • Alida Danckerts (?-?)
 • Pieter Danckerts
 • Jacob Bicker
 • Henrik Bicker (1615-1651)
 • Henrik Bicker (1649-1718)
 • Jacob Bicker (1642-1713)
 • Henrik Bicker (1682-1738)
 • Jan Berndt Bicker (1695-1750)
 • Henrik Bicker (1722-1783)
 • Maria Johanna Bicker (1728-1807)
 • Jan Berndt Bicker (1733-1774)
 • Andries Pels (1655-1731)
 • Jan Lucas Pels (1688-1741)
 • Pieter Pels (1739-ca. 1770)
 • Gerrit Corver Hooft (1744-1807)
 • Godert Theodoor Adriaan Snouckaert van Schauburg (ca. 1800-1870)
 • Elisa Cornelis Unico van Doorn (1799-1882)
 • Johanna Godardina Laurentia van Doorn (1831-1912)
 • Gerardus Anne van Doorn (1832-1889)
 • Elisa Cornelis Unico van Doorn (1881-1958)
 • Emilia Christina van Doorn (1884-1963)
 • Pieter van Akerlaken (1792-1862)
 • Gerardus Vrolik (1775-1859)
 • Willem Vrolik (1801-1863)
 • A. Vrolik (1810-1894)
 • Martinus Fontaine (1645-1690)
 • Julia Jacoba Fontaine
 • Rebecca Fontaine
 • Jan Huyghens (1708-1751)
 • Cornelis Lampsins (1662-1713)
 • Cornelis Lampsins (1709-ca. 1756)
 • David de Wildt (1731-1768)
 • Nicolaas van Loon (1602-1675)
 • Pieter van Loon (1607-1679)
 • Willem van Loon (1633-1695)
 • Jan van Loon (1633-1685)
 • Frederik Willem van Loon (1644-1708)
 • Marten van Loon (1647-1724)
 • Nicolaas van Loon (ca. 1670-1752)
 • Emmerentia van Loon (1670-1752)
 • Jan van Loon (1677-1763)
 • Adriaan van Loon (1631-1722)
 • Cornelia van Loon (ca. 1680-1750)
 • Pieter van Loon (1731-1810)
 • Elisabeth van Loon (gedoopt in 1673)
 • Willem van Loon (1707-1783)
 • Jan Willem van Loon (1767-1839)
 • Jhr. mr. Jan Willem van Loon (1767-1839)
 • Philippine Constantia van Weede (1772-1842)
 • Abraham Muyssart (1676-1724)
 • Evert van de Poll
 • Harmina van de Poll (1673-1743)
 • Jan van de Poll (1726-1781)
 • Cornelia Henriëtte van de Poll (1815-?).
 • Joachim Rendorp (1728-1792)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

De leden van de huidige families Calkoen en van Beeck Calkoen stammen af van Jan Willemsz. van Dort, die zich rond 1600 te Amsterdam vestigde. Over de afstamming van Jan Willemsz. van Dort bestaat geen zekerheid. Elias nam in zijn 'Vroedschap van Amsterdam' aan dat hij uit Dordrecht afkomstig zou zijn; dit is echter onwaarschijnlijk; genealogische naspeuringen wijzen naar Deventer of omgeving, onder meer naar het plaatsje Dort en het graafschap Zutphen. Zijn vrouw Alida Tomminck stamt af van Kleefse ouders.

Jan Willemsz. van Dort was lakenkoper in de Barberstraat te Amsterdam, in 'De Blauwe Calkoen', waarvan de familienaam Calkoen is afgeleid. Zijn zoon Nicolaas huwde met een dochter van de bekende Amsterdamse stadstimmerman Cornelis Danckerts, wiens naam is verbonden aan de bouw van de Westerkerk. Van deze eerste generaties zijn alleen overgebleven het testament van Jan Willemsz. van Dort, genaamd Calkoen, van 1623 (inv.nr. 49) en een aantal stukken betreffende de vicario op het altaar van St. Catharina en St. Barbara te Brielle, afkomstig van de familie Danckerts (inv.nr. 65). De overgebleven archivalin van de familie Calkoen nemen grosso modo een aanvang rond 1690.

Het ging de Calkoens wel voor de wind; kinderen van Nicolaas huwden met leden van bekende Amsterdamse regentengeslachten als Slicher, Trip en Haeck. Het feit dat Nicolaas' zoon, Cornelis Calkoen, schepen en raad, groothandelaar in lakenstoffen, Italiaanse zijdestoffen, Turkse garen en blauwverver, bij zijn dood het voor die tijd geweldige fortuin van één miljoen gulden naliet spreekt voor zichzelf. Zijn broers waren allen kooplieden, zowel op Oost-Indië als op de Levant. De handel in lakenstoffen zijn de Calkoens tot ongeveer 1765 blijven beoefenen.

De familie Calkoen was in de achttiende eeuw geheel opgenomen in de leidende regentengeslachten te Amsterdam. Jan Calkoen, door stadhouder Willem IV in de Vroedschap gebracht, was in 1754, 1757, 1759, 1762, 1764, 1766 en 1767 burgemeester van Amsterdam, zijn broer mr. Cornelis was ambassadeur in Turkije en ambassadeur in Polen en Saksen.

In deze tijd begint echter ook het verval op financieel gebied zich af te tekenen. Al liet Jan Calkoen nog wel f. 700.000,-- voor zijn neefjes en nichtjes na, mr. Cornelis, de ambassadeur ('Sijn Wel Edel Gestrenge heeft van sijn jeugt aan seer nobel en vrolijk geleeft, was een groot liefhebber van de sexse en groot minjon van de soor vermaarde een uytmuntende schoone dame Mejuffrou Catharina Johanna Horst', Bicker Raye, Aantekeningen) wist met zijn geld wel raad.

Zijn achterneef Nicolaas Calkoen werd in 1795 wegens zijn trouw aan het stadhouderlijk bewind uit de Amsterdamse Vroedschap verwijderd. Hij legde zich weer toe op de koophandel. Het zat hem in deze roerige tijden echter niet mee, al werd hij in 1815 door koning Willem I tot lid van de Eerste Kamer benoemd en in de adelstand verheven; zijn erfgenamen worden na zijn dood in 1817 van zijn nalatenschap niet veel rijker.

Zijn broer, mr. Abraham baron Calkoen (1774-1849), die na de omwenteling van 1795 eveneens wegens Oranjegezindheid uit zijn stadsbetrekking was gezet, overleefde de stormen beter. Hij legde zich toe op het beheer van de landgoederen, die zijn vader in de omgeving van Oostveen, Kortenhoef en Achttienhoven had verworven. In 1803 trad hij in dienst van de keurvorst van Hessen-Kassel als tweede luitenant van de cavalerie. Onder koning Willem I was hij luitenant-kolonel van de landstorm en militiecommissaris van Amsterdam. De huidige leden van de genobileerde tak van de familie Calkoen stammen af van zijn zoon Abraham baron Calkoen (1797-1873), voorzitter van het Muntcollege.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • De ambachtsheerlijkheid lag ten tijde van de republiek in de provincie Utrecht. Tegenwoordig ligt zij in de provincie Noord-Holland.

 • Bij testament van Petronella Calkoen, gehuwd geweest met Jean Fontaine, werd aan de executeurs bevolen om op de Keizersgracht in Amsterdam een Fontaine-Hofje te laten bouwen, waarvoor éénhonderdachttienduizend gulden uit haar nalatenschap afgezonderd werd. Leden van de familie Calkoen en van aanverwante families werden belast met het regentschap.

 • Dit fonds werd opgericht door Pieter Calkoen (1677-1723). De renten van de in het fonds belegde gelden worden uitgekeerd aan familieleden die in financiële nood verkeren. Indien dit niet het geval is komen ook anderen in aanmerking.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in