Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Calkoen - Zoeken: wilhelmina

44 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

1.10.16.01
G.W.G. van Bree, G.P. Nijkamp, H. Spijkerman
Nationaal Archief, Den Haag
1966
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.16.01
Auteur: G.W.G. van Bree, G.P. Nijkamp, H. Spijkerman
Nationaal Archief, Den Haag
1966

CC0

Periode:

1623-1970

Omvang:

11.40 meter; 1927 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Familiearchief van een Amsterdams regentengeslacht. Bevat tevens het ambtsarchief van mr. Cornelis Calkoen, ambassadeur in Turkije en in Polen en Saksen. Bevat stukken van bekende aanverwante families, alsmede archieven over de ambachtsheerlijkheid Kortenhoef, het Fontainehofje op de Amsterdamse Keizersgracht en het fonds voor in financiële nood gekomen familieleden 'Ad Pias Causas'.

Archiefvormers:

 • Familie Calkoen
 • Familie Van Beeck Calkoen
 • Familie Danckerts
 • Familie Bicker
 • Familie Pels
 • Familie Corver Hooft
 • Familie Snouckaert van Schauburg
 • Familie Van Doorn
 • Familie Van Akerlaken
 • Familie Vrolik
 • Familie Fontaine
 • Familie Huyghens
 • Familie Lampsins
 • Familie De Wildt
 • Familie Van Loon
 • Familie Merkus
 • Familie Muyssart
 • Familie Van de Poll
 • Familie Quina
 • Familie Rendorp
 • Wilhelmus Kalckoen (Calkoen) (1664-[1639?])
 • Margaretha Calkoen (1678-1762)
 • Maria Johanna Calkoen (1683-1776)
 • David Calkoen (1689-1740)
 • A. Calkoen
 • P. Calkoen
 • Hendrik Calkoen (1911-1995)
 • Jan Willemsz. Calkoen (c. 1575-1624)
 • Cornelis Calkoen (1639-1710)
 • Joan Calkoen (1646-1719)
 • Elisabeth Calkoen (1649-1719)
 • Pieter Calkoen (1655-1674)
 • Nicolaas Calkoen (1664-1738)
 • Pieter Calkoen alias Pieter Haack Calkoen (1677-1723)
 • Maria Calkoen (1674-1728)
 • Petronella Calkoen (1680-1753)
 • Anna Calkoen (1693-1743)
 • Jan Calkoen (1694-1768)
 • Cornelis Calkoen (1696-1764)
 • Nicolaas Calkoen (1698-1744)
 • Pieter Calkoen (1705-1747)
 • Abraham Calkoen (1729-1796)
 • Petronella Calkoen (1740-1797)
 • Susanna Agatha Calkoen (1740-1780)
 • Anna Maria Calkoen (1742-1800)
 • Agnetha Anthonia Calkoen (1744-1804)
 • Nicolaas Calkoen (1753-1817)
 • Abraham Calkoen (1780-1830)
 • Agnes Catharina Calkoen (1781-1855)
 • Jan Willem Calkoen (1782-1813)
 • Anna Catharina Calkoen (1810-1874)
 • Sara Maria Calkoen (1783-1864)
 • Cornelia Petronella Calkoen (1789-1876)
 • Constantia Agatha Calkoen (1792-1860)
 • Pieter Cornelis Calkoen (1792-1812)
 • Abraham Calkoen (1774-1849)
 • Abraham Calkoen (1797-1873)
 • Cornelia Margaretha Theodora Calkoen (1801-1875)
 • Theodora Johanna Calkoen (1802-1879)
 • Maria Margaretha Johanna Calkoen (1823-1910)
 • Abraham Calkoen (1824-1896)
 • Godert Theodoor Adriaan Calkoen (1824-1900)
 • Johanna Cornelia Calkoen (1827-1874)
 • Adelaïde Jeanne Calkoen (1830-1908)
 • Wilhelmina Cornelia Caroline Calkoen (1832-1914)
 • Agnes Maria Gerardine Calkoen (1830-1867)
 • Anna Calkoen (1834-1893)
 • Theodorus Cornelis Calkoen (1835-1893)
 • Alfred Dignus Jean Calkoen (1838-1898)
 • Willem Hendrik Pieter Calkoen (1840-1912)
 • Caroline Constance Calkoen (1843-1927)
 • Margaretha Cornelia Wilhelmina Calkoen (1866-1941)
 • Elisa Cornelis Unico Calkoen (1869-1935)
 • Judith Calkoen (1869-1935)
 • Johan Godard Laurens Calkoen (1875-1910)
 • Nicolaas Jan Calkoen (1854-1938)
 • Abraham Calkoen (1856-1935)
 • Abraham Theodoor Calkoen (1840-1899)
 • Abraham Calkoen (1899-1972)
 • Elisa Cornelia Unica Calkoen (geboren in 1904)
 • Jan Frederik van Beeck Calkoen (1772-1811)
 • Alida Danckerts (?-?)
 • Pieter Danckerts
 • Jacob Bicker
 • Henrik Bicker (1615-1651)
 • Henrik Bicker (1649-1718)
 • Jacob Bicker (1642-1713)
 • Henrik Bicker (1682-1738)
 • Jan Berndt Bicker (1695-1750)
 • Henrik Bicker (1722-1783)
 • Maria Johanna Bicker (1728-1807)
 • Jan Berndt Bicker (1733-1774)
 • Andries Pels (1655-1731)
 • Jan Lucas Pels (1688-1741)
 • Pieter Pels (1739-ca. 1770)
 • Gerrit Corver Hooft (1744-1807)
 • Godert Theodoor Adriaan Snouckaert van Schauburg (ca. 1800-1870)
 • Elisa Cornelis Unico van Doorn (1799-1882)
 • Johanna Godardina Laurentia van Doorn (1831-1912)
 • Gerardus Anne van Doorn (1832-1889)
 • Elisa Cornelis Unico van Doorn (1881-1958)
 • Emilia Christina van Doorn (1884-1963)
 • Pieter van Akerlaken (1792-1862)
 • Gerardus Vrolik (1775-1859)
 • Willem Vrolik (1801-1863)
 • A. Vrolik (1810-1894)
 • Martinus Fontaine (1645-1690)
 • Julia Jacoba Fontaine
 • Rebecca Fontaine
 • Jan Huyghens (1708-1751)
 • Cornelis Lampsins (1662-1713)
 • Cornelis Lampsins (1709-ca. 1756)
 • David de Wildt (1731-1768)
 • Nicolaas van Loon (1602-1675)
 • Pieter van Loon (1607-1679)
 • Willem van Loon (1633-1695)
 • Jan van Loon (1633-1685)
 • Frederik Willem van Loon (1644-1708)
 • Marten van Loon (1647-1724)
 • Nicolaas van Loon (ca. 1670-1752)
 • Emmerentia van Loon (1670-1752)
 • Jan van Loon (1677-1763)
 • Adriaan van Loon (1631-1722)
 • Cornelia van Loon (ca. 1680-1750)
 • Pieter van Loon (1731-1810)
 • Elisabeth van Loon (gedoopt in 1673)
 • Willem van Loon (1707-1783)
 • Jan Willem van Loon (1767-1839)
 • Jhr. mr. Jan Willem van Loon (1767-1839)
 • Philippine Constantia van Weede (1772-1842)
 • Abraham Muyssart (1676-1724)
 • Evert van de Poll
 • Harmina van de Poll (1673-1743)
 • Jan van de Poll (1726-1781)
 • Cornelia Henriëtte van de Poll (1815-?).
 • Joachim Rendorp (1728-1792)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Zoals bij de meeste familiearchieven bevinden zich ook stukken van aanverwante families in het archief Calkoen, o.a. van de families van Akerlaken, Alewijn, Bicker, Corver Hooft, Dedel, van Doorn, Fontaine, Huydecoper, Huyghens, Lampsins, van Loon, Mercus, Muntor, Huyssart, Pols, van de Poll, Quina, Rendorp, Snouckaert van Schauburg, Vrolik, en van Weede. Alleen de kleine familiearchiefjes Bicker-Pels, van Loon en van Doorn-Akerlaken-Vrolik zijn van enig omvang, de overige bestaan uit enkele stukken.

Het overgrote gedeelte van de archivalia vormen de stukken van leden van de familie Calkoen, wat betreft de afstammelingen van Claes Calkoen en Elisabeth Danckerts. Van mr. Cornelis Calkoen, ambassadeur in Turkije en Saksen-Polen is het grootste gedeelte van het ambassade-archief uit zijn Turkse periode en het gehele ambassade-archief van zijn Saksisch-Poolse periode uit het archief bewaard gebleven.

In het archief treft men tevens interessante stukken aan over een flink aantal andere vooraanstaande families. Deze zijn in afzonderlijke rubrieken opgenomen. Het gaat om de families van Beek Calkoen, Bicker en Pels, Corver Hooft en Snouckaert van Schauburg, Van Doorn, Van Akerlaken en Vrolik, Fontaine, Huygens, Lampsins en De Wilt, Van Loon, Merkus, Muyssart, Van de Poll, Quina en Rendorp.

Gedeponeerde archieven

Aan het familiearchief zijn ook een drietal gedeponeerde archieven toegevoegd.

 • Ambachtsheerlijkheid Kortenhoef
 • Het Fontainehofje
 • Familiefonds 'Ad Pias Causas'
Ambachtsheerlijkheid Kortenhoef

De inv.nrs. 1699-1738 geven een interessante hoeveelheid informatie over de ambachtsheerlijkheid Kortenhoef. Deze ambachtsheerlijkheid is tegenwoordig gelegen in de provincie Noord-Holland, maar behoorde tijdens de republiek onder het Nederkwartier van het Sticht Utrecht.

In 1768 kocht mr. Abraham Calkoen (1729-1796) in die tijd baljuw en dijkgraaf van Amstelland, dijkgraaf van de Hoge Zeebrug en Diemerdijken, de ambachtsheerlijkheid Kortenhoef aan voor f. 12.500,--. Hij bezat daarmee in Kortenhoef het recht om o.a. de schout, secretaris, schipper en schoolmeester aan te stellen te ontslaan. Een belangrijk recht was dat hij verschillende tienden en cijnsen kon innen. Met de koop zijn ook enkele oudere stukken betreffende deze ambachtsheerlijkheid in het archief gekomen. Bij de aankoop werd een lijst met aanwezige archiefstukken overgedragen (zie inv.nr. 1699). In de Middeleeuwen beschikte het kapittel van St. Marie over het bezit van de rechtspraak, de cijnsen en alle tienden in Kortenhoef. Belangrijke bron vormt dan ook het archief van het kapittel van St. Marie in het Rijksarchief in Utrecht.

De ambachtsheerlijkheid Kortenhoef is in de loop der eeuwen in diverse handen overgegaan. In 1624 verkocht het kapittel van St. Marie de ambachtsheerlijkheid aan Jhr. Godard van Rheden, heer van Nederhorst (zie inv.nr. 1705). Aan de hand van transportakten, die grotendeels in het archief zijn opgenomen, kan men alle eigenaren, de heren van Kortenhoef, reconstrueren (zie inv.nrs. 1706, 1707, 1709, 1710). In 1717 komt de ambachtsheerlijkheid in het bezit van de Regenten van het St. Pietersgasthuis in Amsterdam en nemen zij daarmee de rechten over. De bemoeienissen van de familie Calkoen met Kortenhoef daten uit 1768, toen mr. Abraham Calkoen de ambachtsheerlijkheid aankocht (zie inv.nr. 1711).

Zie verder voor een beknopt historisch overzicht inv.nr. 1702. Zie voor een overzicht van de rechten van Abraham Calkoen als ambachtsheer van Kortenhoef inv.nr. 1720. Voor de lotgevallen van Kortenhoef t.t.v. de zgn. Franse Tijd (zie inv.nr. 1727). Mr. Abraham Calkoen en zijn gelijknamige zoon verzetten zich hevig tegen de teloorgang van de heerlijke rechten die de Franse tijd met zich meebrengt (inv.nr. 1729).

Het Fontainehofje

Petronella Fontaine-Calkoen (1680-1753) gaf bij testamentaire beschikking de executeurs van haar nalatenschap om op de Keizersgracht in Amsterdam een Fontainehofje te laten bouwen. Voor het stichten van dit hofje werd in 1753 een bedrag van f. 118.000,-- uit de nalatatenschap apart gezet. In 1754 kwam het Fontainehofje gereed. Leden van de familie Calkoen en aanverwante families werden erfelijk regenten.

De eerste archiefstukken betreffende dit hofje vangen echter pas een eeuw later, in l849, aan. Het jongste stuk dateert uit 1935. Het archief is van zeer beperkte omvang. Het behelst slechts een achttal inventarisnummers. Ruggegraat van dit archief vormt de serie ingekomen en enkele minuten van uitgaande brieven van leden van de familie Calkoen als regenten van dit hofje.

Familiefonds 'Ad Pias Causas'

Dit familiefonds is bij testamentaire beschikking gesticht door mr. Pieter Calkoen (1677-1723) (zie inv.nr. 1748). Het doel van dit familiefonds was om de renten van de in het fonds belegde gelden uit te keren aan familieleden die in financiële nood waren gekomen. In betere tijden konden ook niet familieleden een beroep op het fonds doen.

Het door de beheerders van dit familiefonds gevormde archief heeft een bescheiden omvang (slechts zeventien inventarisnummers) en bevat voornamelijk financiële bescheiden, bestaande uit een serie rekeningenboeken (1724-1935) met een aparte serie bijlagen bij deze rekeningen (1764-l821).

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • De ambachtsheerlijkheid lag ten tijde van de republiek in de provincie Utrecht. Tegenwoordig ligt zij in de provincie Noord-Holland.

 • Bij testament van Petronella Calkoen, gehuwd geweest met Jean Fontaine, werd aan de executeurs bevolen om op de Keizersgracht in Amsterdam een Fontaine-Hofje te laten bouwen, waarvoor éénhonderdachttienduizend gulden uit haar nalatenschap afgezonderd werd. Leden van de familie Calkoen en van aanverwante families werden belast met het regentschap.

 • Dit fonds werd opgericht door Pieter Calkoen (1677-1723). De renten van de in het fonds belegde gelden worden uitgekeerd aan familieleden die in financiële nood verkeren. Indien dit niet het geval is komen ook anderen in aanmerking.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in