Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Calkoen - Zoeken: wilhelmina

44 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

1.10.16.01
G.W.G. van Bree, G.P. Nijkamp, H. Spijkerman
Nationaal Archief, Den Haag
1966
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.16.01
Auteur: G.W.G. van Bree, G.P. Nijkamp, H. Spijkerman
Nationaal Archief, Den Haag
1966

CC0

Periode:

1623-1970

Omvang:

11.40 meter; 1927 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Familiearchief van een Amsterdams regentengeslacht. Bevat tevens het ambtsarchief van mr. Cornelis Calkoen, ambassadeur in Turkije en in Polen en Saksen. Bevat stukken van bekende aanverwante families, alsmede archieven over de ambachtsheerlijkheid Kortenhoef, het Fontainehofje op de Amsterdamse Keizersgracht en het fonds voor in financiële nood gekomen familieleden 'Ad Pias Causas'.

Archiefvormers:

 • Familie Calkoen
 • Familie Van Beeck Calkoen
 • Familie Danckerts
 • Familie Bicker
 • Familie Pels
 • Familie Corver Hooft
 • Familie Snouckaert van Schauburg
 • Familie Van Doorn
 • Familie Van Akerlaken
 • Familie Vrolik
 • Familie Fontaine
 • Familie Huyghens
 • Familie Lampsins
 • Familie De Wildt
 • Familie Van Loon
 • Familie Merkus
 • Familie Muyssart
 • Familie Van de Poll
 • Familie Quina
 • Familie Rendorp
 • Wilhelmus Kalckoen (Calkoen) (1664-[1639?])
 • Margaretha Calkoen (1678-1762)
 • Maria Johanna Calkoen (1683-1776)
 • David Calkoen (1689-1740)
 • A. Calkoen
 • P. Calkoen
 • Hendrik Calkoen (1911-1995)
 • Jan Willemsz. Calkoen (c. 1575-1624)
 • Cornelis Calkoen (1639-1710)
 • Joan Calkoen (1646-1719)
 • Elisabeth Calkoen (1649-1719)
 • Pieter Calkoen (1655-1674)
 • Nicolaas Calkoen (1664-1738)
 • Pieter Calkoen alias Pieter Haack Calkoen (1677-1723)
 • Maria Calkoen (1674-1728)
 • Petronella Calkoen (1680-1753)
 • Anna Calkoen (1693-1743)
 • Jan Calkoen (1694-1768)
 • Cornelis Calkoen (1696-1764)
 • Nicolaas Calkoen (1698-1744)
 • Pieter Calkoen (1705-1747)
 • Abraham Calkoen (1729-1796)
 • Petronella Calkoen (1740-1797)
 • Susanna Agatha Calkoen (1740-1780)
 • Anna Maria Calkoen (1742-1800)
 • Agnetha Anthonia Calkoen (1744-1804)
 • Nicolaas Calkoen (1753-1817)
 • Abraham Calkoen (1780-1830)
 • Agnes Catharina Calkoen (1781-1855)
 • Jan Willem Calkoen (1782-1813)
 • Anna Catharina Calkoen (1810-1874)
 • Sara Maria Calkoen (1783-1864)
 • Cornelia Petronella Calkoen (1789-1876)
 • Constantia Agatha Calkoen (1792-1860)
 • Pieter Cornelis Calkoen (1792-1812)
 • Abraham Calkoen (1774-1849)
 • Abraham Calkoen (1797-1873)
 • Cornelia Margaretha Theodora Calkoen (1801-1875)
 • Theodora Johanna Calkoen (1802-1879)
 • Maria Margaretha Johanna Calkoen (1823-1910)
 • Abraham Calkoen (1824-1896)
 • Godert Theodoor Adriaan Calkoen (1824-1900)
 • Johanna Cornelia Calkoen (1827-1874)
 • Adelaïde Jeanne Calkoen (1830-1908)
 • Wilhelmina Cornelia Caroline Calkoen (1832-1914)
 • Agnes Maria Gerardine Calkoen (1830-1867)
 • Anna Calkoen (1834-1893)
 • Theodorus Cornelis Calkoen (1835-1893)
 • Alfred Dignus Jean Calkoen (1838-1898)
 • Willem Hendrik Pieter Calkoen (1840-1912)
 • Caroline Constance Calkoen (1843-1927)
 • Margaretha Cornelia Wilhelmina Calkoen (1866-1941)
 • Elisa Cornelis Unico Calkoen (1869-1935)
 • Judith Calkoen (1869-1935)
 • Johan Godard Laurens Calkoen (1875-1910)
 • Nicolaas Jan Calkoen (1854-1938)
 • Abraham Calkoen (1856-1935)
 • Abraham Theodoor Calkoen (1840-1899)
 • Abraham Calkoen (1899-1972)
 • Elisa Cornelia Unica Calkoen (geboren in 1904)
 • Jan Frederik van Beeck Calkoen (1772-1811)
 • Alida Danckerts (?-?)
 • Pieter Danckerts
 • Jacob Bicker
 • Henrik Bicker (1615-1651)
 • Henrik Bicker (1649-1718)
 • Jacob Bicker (1642-1713)
 • Henrik Bicker (1682-1738)
 • Jan Berndt Bicker (1695-1750)
 • Henrik Bicker (1722-1783)
 • Maria Johanna Bicker (1728-1807)
 • Jan Berndt Bicker (1733-1774)
 • Andries Pels (1655-1731)
 • Jan Lucas Pels (1688-1741)
 • Pieter Pels (1739-ca. 1770)
 • Gerrit Corver Hooft (1744-1807)
 • Godert Theodoor Adriaan Snouckaert van Schauburg (ca. 1800-1870)
 • Elisa Cornelis Unico van Doorn (1799-1882)
 • Johanna Godardina Laurentia van Doorn (1831-1912)
 • Gerardus Anne van Doorn (1832-1889)
 • Elisa Cornelis Unico van Doorn (1881-1958)
 • Emilia Christina van Doorn (1884-1963)
 • Pieter van Akerlaken (1792-1862)
 • Gerardus Vrolik (1775-1859)
 • Willem Vrolik (1801-1863)
 • A. Vrolik (1810-1894)
 • Martinus Fontaine (1645-1690)
 • Julia Jacoba Fontaine
 • Rebecca Fontaine
 • Jan Huyghens (1708-1751)
 • Cornelis Lampsins (1662-1713)
 • Cornelis Lampsins (1709-ca. 1756)
 • David de Wildt (1731-1768)
 • Nicolaas van Loon (1602-1675)
 • Pieter van Loon (1607-1679)
 • Willem van Loon (1633-1695)
 • Jan van Loon (1633-1685)
 • Frederik Willem van Loon (1644-1708)
 • Marten van Loon (1647-1724)
 • Nicolaas van Loon (ca. 1670-1752)
 • Emmerentia van Loon (1670-1752)
 • Jan van Loon (1677-1763)
 • Adriaan van Loon (1631-1722)
 • Cornelia van Loon (ca. 1680-1750)
 • Pieter van Loon (1731-1810)
 • Elisabeth van Loon (gedoopt in 1673)
 • Willem van Loon (1707-1783)
 • Jan Willem van Loon (1767-1839)
 • Jhr. mr. Jan Willem van Loon (1767-1839)
 • Philippine Constantia van Weede (1772-1842)
 • Abraham Muyssart (1676-1724)
 • Evert van de Poll
 • Harmina van de Poll (1673-1743)
 • Jan van de Poll (1726-1781)
 • Cornelia Henriëtte van de Poll (1815-?).
 • Joachim Rendorp (1728-1792)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Verantwoording van de bewerking

In augustus 1965 schonk A. baron Calkoen, wonende in 's-Gravenhage, het archief aan het Algemeen Rijksarchief. Hier werd het archief in de periode 1965-1966 door G.W.J. van Bree, destijds als stagiair verbonden aan de Eerste Afdeling, geordend en beschreven. Na voltooiing van deze inventarisatiewerkzaamheden werd in december 1966 de rechtstitel waarop het archief berustte van inbewaringgeving veranderd in een schenking.

Wat de inventarisatiewerkzaamheden betreft valt op te merken dat er al eerder sprake van een zekere inventarisatie van het archief is geweest. Bij het inventariseren na de overdracht van het archief aan de Eerste Afdeling van het Algemeen Rijksarchief bleek dat het archief rond 1930 reeds globaal geordend en beschreven was. Hierbij was het herkomstbeginsel echter niet overal gerespecteerd.

Het archief raakte in de oorlogsjaren 1940-1945 dusdanig in wanorde dat een nieuwe ordening noodzakelijk bleek ( Voor de lotgevallen van het archief tijdens de oorlogsjaren zie inv.nr. 1517. ). Bij de herinventarisatie zijn de stukken betreffende genealogie en heraldiek, waarvan de samensteller niet (meer) te achterhalen was, ondergebracht in de eerste hoofdafdeling: 'Stukken van algemene aard'. De stukken die zijn ontvangen en/of opgemaakt door een persoon zijn bij die persoon ondergebracht in de tweede hoofdafdeling: 'Stukken betreffende afzonderlijke families en personen'. In de groepen van stukken betreffende afzonderlijke families is, indien deze zeer uitgebreid zijn, zo mogelijk een onderverdeling aangebracht in de volgende rubrieken: correspondentie, personalia, functies, financiën en andere onderwerpen. Er is geen verdeling gemaakt tussen realia en personalia, daar de leden van de familie Calkoen niet veel en dan nog meestal voor kortere tijd vaste goederen en rechten hebben bezeten.

Tien jaar na de overdracht van het familiearchief aan het Algemeen Rijksarchief bleek dat er nog een belangrijk aantal stukken in familiebeheer waren achtergebleven. Deze werden in juni 1975 door de douairière baronesse Calkoen-van Sminia in eigendom aan de Eerste Afdeling overgedragen. Deze nagekomen stukken werden door G.P. Nijkamp geïnventariseerd en in oktober 1975 in de 'Collectie Calkoen supplement' ondergebracht.

Toen ondergetekende de inventaris van een nieuwe lay-out wilde voorzien leek het zinvol en zeer wenselijk om bovengenoemd aanhangsel met het 'moederarchief' zoals dat door Van Bree was geïnventariseerd te integreren. De stukken afkomstig uit de 'collectie Calkoen supplement' zijn op hun juiste plaats in het familiearchief Calkoen opgenomen en daarbij van een 'a' nummer voorzien. Dit kon zonder al te veel moeilijkheden gebeuren, ware het niet dat hoofdstuk II van het supplement 'Stukken, waarvan niet duidelijk is van welke persoon zij afkomstig zijn' als een apart onderdeel aan hoofdstuk IV van de inventaris zijn toegevoegd. Ondergetekende heeft aan de inventaris twee concordanties van stukken uit het supplementsarchief toegevoegd. De omvang van het archief was aanvankelijk 12 meter en na integratie van het supplementsarchief 12.5 meter.

Aan enige elementaire redigeerwerkzaamheden viel niet te ontkomen, doch deze zijn tot een minimum beperkt gebleven. Tenslotte werd een beknopte gebruikersaanwijzing aan de inventaris toegevoegd. Hopelijk is met deze werkzaamheden een betere raadpleging van het archief gewaarborgd, zodat nog meer onderzoekers hun weg naar dit belangrijke familiearchief weten te vinden.

Het geheel wordt afgesloten met een drietal bijlagen, die genealogische overzichten van de families Calkoen, Bicker en Van Loon behelzen. Een index op persoons- en aardrijkskundige namen complementeert het geheel.

's-Gravenhage, maart 1992

Drs. H. Spijkerman

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • De ambachtsheerlijkheid lag ten tijde van de republiek in de provincie Utrecht. Tegenwoordig ligt zij in de provincie Noord-Holland.

 • Bij testament van Petronella Calkoen, gehuwd geweest met Jean Fontaine, werd aan de executeurs bevolen om op de Keizersgracht in Amsterdam een Fontaine-Hofje te laten bouwen, waarvoor éénhonderdachttienduizend gulden uit haar nalatenschap afgezonderd werd. Leden van de familie Calkoen en van aanverwante families werden belast met het regentschap.

 • Dit fonds werd opgericht door Pieter Calkoen (1677-1723). De renten van de in het fonds belegde gelden worden uitgekeerd aan familieleden die in financiële nood verkeren. Indien dit niet het geval is komen ook anderen in aanmerking.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in