Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kantongerecht Dordrecht, 1930-1939 - Zoeken: voogdij

Uw Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

3.03.23.02
J. van Utrecht
Nationaal Archief, Den Haag
1985
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.23.02
Auteur: J. van Utrecht
Nationaal Archief, Den Haag
1985

CC0

Periode:

1926-1949
merendeel 1930-1939

Omvang:

57 inventarisnummers; 6,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Kantongerecht Dordrecht bevat onder meer rekesten betreffende arbeid, huur- en pachtzaken, stukken betreffende civiele zaken, audiëntiebladen, burgerlijke akten en stukken betreffende voogdij.

Archiefvormers:

  •  
  • Kantongerecht te Dordrecht

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Ten aanzien van de archiefbenamingen is er met heden vergeleken wel het één en het ander veranderd. Rekestenboeken en Repertoireregisters wisselden elkaar af. De burgerlijk akten kunnen min of meer als voorlopers worden beschouwd van de huidige Extra-Judiciële A- en B-stukken.

Een groot verschil is, dat tegenwoordig al selectie plaatsvindt in stukken die naar de huidige maatstaven bewaard zullen blijven, en stukken die ter zijner tijd vernietigd zullen worden. In vroeger tijden - derhalve ook in de dertiger jaren - was van enige voorselectie geen sprake. Alles werd bewaard.

Als men de conclusies in de rolprocedures uit die tijd nog eens doorleest, blijken veel vaktermen thans ook nog veelvuldig voor te komen in de conclusies en ook wel in de vonnissen. Of hier sprake is van overlevering vermeldt de historie niet. Het valt op, dat de conclusies over het algemeen uitvoeriger zijn dan tegenwoordig. Waarschijnlijk had men in de jaren dertig meer tijd. Het begrip "de Griffier voert de pen" is in die jaren in het archief nog duidelijk zichtbaar. Vele processen-verbaal zijn nog met de hand geschreven.

De minst zichtbare veranderingen in de administratie doen zich voor met betrekking tot de civiele roladministratie. Spreekt men in dit tijdsbestek over audiëntiebladen, waar tevens bepaalde stukken zoals conclusies en vonnissen zijn gevoegd, ook thans nog zijn er met betrekking tot deze archiefstukken nauwelijks wijzigingen te bespeuren.

Bij het gereed maken van de archiefstukken die voor overdracht in aanmerking komen, kan men zich niet aan het idee onttrekken dat men afstand doet van een stukje plaatselijke historie. Men kan slechts hopen, dat het de moeite waard is die tastbare herinnering uit de tijd voor het nageslacht te bewaren.

De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in