Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ned. Volksherstel - Zoeken: volksherstel

362 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.19.102
Hueting & Neij, sociaal-wetensch. onderzoeksbureau
Nationaal Archief, Den Haag
1989
(c)

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.19.102
Auteur: Hueting & Neij, sociaal-wetensch. onderzoeksbureau
Nationaal Archief, Den Haag
1989

(c)

Periode:

1927-1968
merendeel 1945-1948

Omvang:

1.20 meter; 299 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat foto's.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat onder meer stukken betreffende oprichting en opheffing van de stichting, bestuursaangelegenheden, subsidieaanvragen, financiën, het Fonds Noodgebieden, provinciale (opbouw)organen en plaatselijke afdelingen, nota's en publicaties en uitingen via de radio. Verder bevat het stukken betreffende de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk en foto's.

Archiefvormers:

  • Stichting Nederlands Volksherstel
  • Tjeenk Willink, mr. M.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in