Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Aanw. 1e afd. ARA - Zoeken: voc

133 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

1.11.01.01
W.D. Post, E.A.T.M. Schreuder
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.11.01.01
Auteur: W.D. Post, E.A.T.M. Schreuder
Nationaal Archief, Den Haag
1993

CC0

Periode:

14e eeuw - 1933

Omvang:

49.79 meter; 2223 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. En klein gedeelte is gesteld in talen als het Frans, het Engels en het Latijn.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten. Kennis van het 15e, 16e, 17e en 18e eeuwse handschrift is noodzakelijk.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De plaatsingslijst van de collectie kleinere, los van archieven geraakte aanwinsten, bevat zeer uiteenlopende archiefbescheiden. Raadpleeg voor gebruik de zoekfunctie voor het vinden van persoonsnamen, scheepsnamen, instellingen en geografische namen.

Archiefvormers:

 • Admiraliteiten
 • Aerssen, van
 • Chambre Mi-Partie
 • College ter Admiraliteit in Friesland
 • College ter Admiraliteit in West-Friesland en het Noorderkwartier
 • College ter Admiraliteit in Zeeland
 • College ter Admiraliteit op de Maze
 • College ter Admiraliteit te Amsterdam
 • Directie van de Sociëteit van Suriname
 • Generaliteitsrekenkamer
 • Gouverneur van Suriname
 • Gouverneur van Berbice
 • Gouverneur-Generaal en Raden van Indië
 • Gouverneur-Generaal van Suriname
 • Grote Raad van Mechelen
 • Hervormde Gemeente te Malakka
 • Hoge Krijgsraad der Verenigde Nederlanden
 • Hoge Raad
 • Hof van Politie en Criminele Justitie Suriname
 • Hof van Holland
 • Leycester
 • Legaties
 • Nassause Domeinraad vanaf 1581
 • Nederlands-Portugees-Israëlitische Gemeente te Suriname
 • Raad der Koloniën
 • Raad van Brabant
 • Raad van Politie Suriname
 • Raad van Politie en Justitie Suriname
 • Raad van State, 1580-1795
 • Raad-extraordinaris van Indië
 • Stadhouderlijke Secretarie
 • Staten-Generaal, 1576-1588
 • Staten-Generaal, 1576-1796
 • Staten van Brabant
 • Staten van Holland en West-Friesland
 • Staten van Utrecht
 • Staten van Zeeland
 • VOC
 • Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Amsterdam
 • Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Delft
 • Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Hoorn
 • Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Rotterdam
 • Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Zeeland
 • Waalse Gemeente te Rijssel
 • Waalse Gemeente van Aire
 • WIC, 1621-1674
 • WIC, 1674-1791
 • Westindische Compagnie, Kamer Amsterdam
 • Westindische Compagnie, Kamer Noorderkwartier

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen