Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Meerman van der Goes - Zoeken: voc

121 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

1.10.57
Soemartini
Nationaal Archief, Den Haag
1968
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.57
Auteur: Soemartini
Nationaal Archief, Den Haag
1968
CC0

Periode:

1755-1795
merendeel 1769-1795

Omvang:

1,71 meter; 263 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

D.A. Meerman van der Goes: advocaat der VOC. Bevat ambtelijke stukken.

Archiefvormers:

  • Verenigde Oostindische Compagnie, Tweede Advocaat Meerman van der Goes, Daniël Adriaan (1748-1805)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Verwante archieven

Behalve de bovengenoemde stukken die bij de collectie Meerman van der Goes behoorden, bevinden zich onder de collectie Brugmans in het Algemeen Rijksarchief enige bescheiden, die afkomstig zijn van Mr. D.A. Meerman van der Goes. Mr. Pibo Anthony Brugmans was in 1793 tot Tweede Advocaat der Oostindische Compagnie benoemd en bekleedde dit ambt tot 1796.

Waarschijnlijk zijn deze stukken op de tweede-advocaatskamer van het Oostindisch Huis te Amsterdam achtergebleven en zodoende onder de papieren-Brugmans terecht gekomen. De collectie is door Dr. de Hullu beschreven in het Jaarverslag 1919 en de stukken afkomstig van Mr. D.A. Meerman van der Goes zijn in de derde afdeling van de beschrijving opgenomen onder de nummers: ( Overgenomen uit de beschrijving van Dr. de Hullu. Zie Jaarverslag 1919, blz. 24(166)-25(167), 205(347)-206(348) en 221(363)-222(364). )

Inv.nr. 149: Briefwisseling van Meerman van der Goes met den advocaat-fiscaal der Admiraliteit van Amsterdam Mr. J.C. van der Hoop over verschillende marine zaken. 1781 april 17-1783 april 12. 1 omslag

Inv.nr. 150: Copie-brief van Meerman van der Goes aan de Nederlandschen Consul te Cadix J.W. Nagel over finantieële zaken. 1782 februari 14. 1 stuk.

Inv.nr. 151: Brief aan Meerman van der Goes over compagnieszaken van de advocaat-fiscaal der Admiraliteit van Zeeland J. Steengracht. Met bijlagen. 1783 januari 22. 1 stuk

Inv.nr. 152: Brieven aan Meerman van der Goes van P.E. van de Perre en F.W. Boers te Parijs. 1783 mei 4. 1 stuk.

Publicaties

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in