Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Meerman van der Goes - Zoeken: voc

121 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

1.10.57
Soemartini
Nationaal Archief, Den Haag
1968
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.57
Auteur: Soemartini
Nationaal Archief, Den Haag
1968
CC0

Periode:

1755-1795
merendeel 1769-1795

Omvang:

1,71 meter; 263 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

D.A. Meerman van der Goes: advocaat der VOC. Bevat ambtelijke stukken.

Archiefvormers:

  • Verenigde Oostindische Compagnie, Tweede Advocaat Meerman van der Goes, Daniël Adriaan (1748-1805)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Verwante archieven

Publicaties

Aa, A.J. van der, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, Haarlem 1852 Berckel, G.J.A. van, Bijdrage tot de geschiedenis van het Europeesche Opperbestuur over Nederlandsch-Indië, 1780-1806, Leiden 1880 Colenbrander, H.T., De Patriottentijd, deel III, 's-Gravenhage 1899 Colenbrander, H.T., Koloniale Geschiedenis;, deel II, 's-Gravenhage 1926 Dam, Pieter van, Beschryvinge van de Oostindische Compagnie, deel I; uitgave F.W. Stapel in: Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 63, s-Gravenhage 1927 Elias, Johan E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, deel II, Haarlem 1905 Knuttel Wzn, G., De schilderijen in het hofje Meermansburg te Leiden in:Oud Holland, 32e jrg. 1914 Lauts, G., Geschiedenis van de macht der Nederlanders in Indië, Amsterdam 1859 Het Nederlandsch Adelsboek, 18e jrg. 1920 Rietstap, J.B., Wapenboek van den Nederlandschen Adel met Genealogische en Heraldische Aantekeningen, deel I Groningen 1883

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Verversen Geef de karakters in die u in de afbeelding ziet. Neem de tekens uit het bovenstaande figuur over. Wanneer de tekens niet duidelijk zijn, kunt u het formulier verzenden om een nieuw figuur weer te geven. De tekens zijn niet hoofdlettergevoelig.  Schakel over naar audio verificatie.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in