Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hudde - Zoeken: voc

Uw Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

1.10.48
V.I. van de Wall
Nationaal Archief, Den Haag
1926
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.48
Auteur: V.I. van de Wall
Nationaal Archief, Den Haag
1926

CC0

Periode:

1602-1703

Omvang:

51 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Gerrit Hudde (vader) en Johannes Hudde (zoon) waren bewindhebbers van de VOC ter kamer Amsterdam. Bevat ambtelijke stukken

Archiefvormers:

  • Verenigde Oostindische Compagnie, Commissie tot een Generaal Redres van Compagnie's Zaken, Lid Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Amsterdam, Bewindhebber Hudde

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Deze verzameling stukken werd in 1871 aan het Rijksarchief te 's-Gravenhage aangeboden door mr. W. Baron Roëll te Amsterdam namens jhr. S. en jhr. mr. C. Dedel aldaar. De collectie was afkomstig van den Amsterdamschen burgemeester Johannes Hudde, heer van Waveren, Botshol en Ruige Wilnis (1628-1704), die sedert 1679 bewindhebber der Oost -Indische Compagnie ter kamer Amsterdam was. Uit de genealogieën van de geslachten Hudde en dedel, bewerkt door Johan E. Elias (zie: De vroedschap van Amsterdam 1578-1795, Deel II, blz. 682 e.v.) blijkt de verwantschap tusschen de beide familie's. Toen Hudde in 1704 kinderloos stierf , kwamen zijne papieren vermoedelijk aan zijn broeder mr. Hendrick Hudde (overleden in 1717), wiens dochter Anna Maria gehuwd was met mr. Johan Dedel. Op deze wijze zuilen de papieren van Hudde in het bezit der familie Dedel zijn geraakt. Voor nadere bijzonderheden omtrent den levensloop van dezen merkwaardigen man wordt verwezen naar het "Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek" (Deel I, blz. 1172 e.v.). Aldaar is hij hoodfzakelijk beschreven als magistraat en als mathematicus. Voor deze beschrijving zijn blijkbaar geraadpleegd de papieren betreffende zijn Amsterdamsch burgermeesterambt, welke berusten in het Gemeentenarchief te Amsterdam. De hier beschreven collectie is een aanvulling van die te Amsterdam te beschouwen; de beteekenis zijner werkzaamheden als Bewindhebber der Oostindische Compagnie komt door deze bescheiden mee naar voren. Hudde werd bij resolutie van 15 April 1683 door de bewindhebbers der Kamer Amsterdam benoemd in eene Commissie tot een generaal redres van Compagnie's zaken, waarin o.a. ook zitting hadden: Van Beuningen en de beide advocaten der compagnie. Als zoodanig heeft hij blijkbaar deze papieren bijeen gebracht. In deze collectie bevinden zich ook nog enkele stukken, afkomstig van zijn vader Gerrit Hudde (1595-1647), die sedert 1632 bewindhebber der Oostindische Compagnie ter Kamer Amsterdam was.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Plaats een (publieke) reactie
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Uw reactie is zichtbaar voor alle bezoekers van deze website en voor zoekmachines. Heeft u een vraag, gebruik dan het contactformulier.
  • Zet geen e-mailadressen, adressen of telefoonnummers in de tekst van de reactie.
  • Het ingevulde e-mailadres is alleen zichtbaar voor het Nationaal Archief.
  • Uw reactie is mogelijk pas na beoordeling zichtbaar op de website.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in