Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hope - Zoeken: voc

Van vrijdag 2 t/m maandag 5 december is het reserveren van archiefstukken en aanmaken van profielen door werkzaamheden niet mogelijk. Actuele informatie vindt u in het nieuwsbericht

34 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

1.10.46
H.T. Colenbrander, M. Heijs
Nationaal Archief, Den Haag
1994
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.46
Auteur: H.T. Colenbrander, M. Heijs
Nationaal Archief, Den Haag
1994

CC0

Periode:

1602-1783

Omvang:

120 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat stukken van Thomas Hope, representant van stadhouder Willem V en van Jan Hope, bewindhebber der VOC, 1770.

Archiefvormers:

  • Thomas Hope
  • Jan Hope

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Thomas Hope van 1704 tot 1779. Hij was een van de acht zonen van Archibald Hope en werd geboren in Rotterdam. Op 22-jarige leeftijd ging hij werken voor het handelshuis van zijn oudste broer Archibald junior. Na de dood van zijn broer Archibald in 1734 associeerde hij zich met zijn broer Adriaan. De omzetten van het handelshuis groeiden gestaag. Tijdens de zogenaamde Zevenjarige oorlog (1756-1763) kwam de grote doorbraak. In 1762 werden neef Henry (1735-1811) en zoon Jan (of John; 1737-1784) medefirmanten en de naam van het handelshuis veranderde: van "Thomas & Adriaan Hope" in "Hope & Co". Terwijl henry zich vooral met de firma bezighield, groeide Jan uit tot bestuurder. Zo werd deze o.a. in 1768 lid van het Vroedschap van Amsterdam.

In 1752 werd Thomas Hope beëdigd als hoofdparticipant in de Kamer Amsterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Vier jaar later werd hij bewindhebber en volgens Hardenbroek was hij al snel de meest invloedrijke van alle bewindhebbers ( Elias II, p. 933-943, noot uu: 'De energieke Thomas Hope had weldra van alle bewindhebbers den meesten invloed'. )Op 4 april 1766 werd Thomas Hope representant van willem V, opperbewindhebber van de VOC. Als participant, bewindhebber en later representant van Willem V was hij lid van verschillende commissies van de VOC, zoals de commissie tot de directe vaart en handel op China, de commissie tot de visitatie der Boeken, de Secrete Commissie.

Op zijn verzoek werd hij 5 september 1770 uit deze functie ontslagen en nam hij ook ontslag als bewindhebber. Zijn zoon Jan volgde hem op als bewindhebber en bleef dit tot zijn dood in 1784. Het ambt van representant werd na 1770 niet meer vervuld.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in