Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Valckenier - Zoeken: voc

6 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

1.10.05.05
H.B. Kossen
Nationaal Archief, Den Haag
1984
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.05.05
Auteur: H.B. Kossen
Nationaal Archief, Den Haag
1984

CC0

Periode:

1723-1771
merendeel 1723-1752

Omvang:

133 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Adriaan Valckenier, gouverneur-generaal van te Batavia (1737-1741), en Cornelis Hop, bewindhebber van de WIC en de VOC.

Archiefvormers:

  • Valckenier, Adriaan (1695-1751);
  • Hop, Cornelis (1685-1762)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Publicaties

Chijs, J.A. van der, Nederlandsch-Indisch Plakaatboek (1602-1811), 17 din. Batavia/Den Haag 1885-1900 Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, met een inleidend voord van W.R. Veder, 2 din. Haarlem 1803-1805 Gaastra, F.S. , De VOC in Azie, 1680-1795 in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden IX, onder redaktie van D.P. Blok, W. Prevenier, D.J. Roorda, e.a. Haarlem 1980 Godee Molsbergen, E.G., De Nederlandsoh Oost Indische Compagnie in de 18e eeuw. Geschiedenis van Nederlandsch Indie IV, onder redaktie van F.W. Stapel. Amsterdam 1939 Graaf, H.J. , Geschiedenis van Indonesië. Den Haag / Bandung 1949 Haan, F. de , Priangan, de Preanger-regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811, 4 din. Batavia/Den Haag 1910-1912 Hoetink, B. , 'Ni Hoekong, kapitein der Chinezen te Batavia in 1740', in: Bijdragen tot den Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, 74 1918 4. Hoevell, W.R. van, 'Batavia in 1740, met plattegronden van de stad Batavia en van de Ommelanden', in:. Tijdschrift voor Neerlands Indie 3 1840 1. Jonge, J.K.J. de, De opkomst van het Nedertandsch gezag in Oost-Indie, 1595-[1844], 17 din. Den Haag/Amsterdam 1862-1909 Ketelaar, F.C.J., 'De procesgang bij 'het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland', in: Rijksarchiefschool; Verslag en Bijdragen 1969-1970. Utrecht 1971 Krabbe, 'Overzigt der criminele procedures voor den Raad van Justitie te Batavia, gevoerd tegen den gewezen Gouverneur-Generaal A. Valckenier cum suis', in: Tijdschrift voor Neerlands Indie, 8 1864 4. Lennep, H.S. van, Genealogie van het geslacht Valckenier, 1512-1934. Naarden 1983 Stapel, F.W., Bijdragen tot de Geschiedenis der rechtspraák bij de Vereenigde Oostindische Compagnie', 5 din. in: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, 89, 90 1932, 1933. Stapel, F.W. , De Gouvemeurs-generaal van Nedertandsch-Indie in woord en beeld. Den Haag 1941 Vermeulen, J.Th., De Chineezen te Batavia en de troebelen van 1740. Leiden 1938

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in