Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Valckenier - Zoeken: voc

6 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

1.10.05.05
H.B. Kossen
Nationaal Archief, Den Haag
1984
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.05.05
Auteur: H.B. Kossen
Nationaal Archief, Den Haag
1984

CC0

Periode:

1723-1771
merendeel 1723-1752

Omvang:

133 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Adriaan Valckenier, gouverneur-generaal van te Batavia (1737-1741), en Cornelis Hop, bewindhebber van de WIC en de VOC.

Archiefvormers:

  • Valckenier, Adriaan (1695-1751);
  • Hop, Cornelis (1685-1762)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Verantwoording van de bewerking

Er is om verschillende redenen besloten tot een aparte inventarisatie van de stukken Valckenier in de Aanwinsten van het Algemeen Rijksarchief.

Allereerst is er, zoals gezegd, voorlopig geen kans op een hereniging van het familiearchief. In de tweede plaats kunnen de stukken in de Aanwinsten als een samenhangend geheel worden beschreven, omdat ze allemaal betrekking hebben op Adriaan Valckenier.In de derde plaats zijn de stukken van belang voor onze koloniale geschiedschrijving.

Weliswaar bevat het archief van de VOC veel gegevens over de gebeurtenissen in Batavia in de penode 1739-1752 maar dit zijn alleen officiële gegevens, die bovendien niet volledig zijn, doordat gedeelten van de overgezonden brieven en papieren verloren zijn gegaan. Het hier geinventariseerde archief bevat officiële stukken, die voor de VOC verloren waren gegaan zoals bijvoorbeeld de - Eisch en Conclusie ad mortem - door advokaat-fiscaal Rosenboom tegen Valckenier uitgebracht in 1744 ( Zie inv.nr. 75.22 ). Daarnaast bevat het archief 'documents humains' over deze penode, in de vorm van brieven, die soms een geheel ander beeld kunnen geven van de gebeurtenissen dan de officiële stukken.

De stukken waren nog nooit eerder geïnventariseerd. Wel zijn er in het verleden door een eigenaar/onderzoeker (?) bepaalde stukken in omslagen samengevoegd ( De omslagen zijn te vinden in het Aanhangsel, inv.nr. 127 ). Wat het kriterium was voor deze samenvoeging is mij niet bekend en ik heb deze orde dan ook verbroken, voor zover die niet overeenkwam met de historisch bepaalde structuur van het archief.

Het archief vertoonde ook sporen van een oude ordening die door de archiefvormers zelf was aangebracht. Cornelis Hop had een deel van de aan hem toegezonden stukken in omslagen samengevoegd ( De omslagen zijn te vinden in inv.nr. 62 ). Uit de inhoud van de omslagen kon niet worden afgeleid volgens welke criteria Hop bij de samenstelling te werk was gegaan. Mogelijk word de indeling bepaald door het gebruik dat van de stukken zou kunnen worden gemaakt bij het proces in Nederland, maar mogelijk ook alleen maar door de volgorde waarin de stukken bij Hop waren binnen gekomen.

Gezien het gebrek aan systematiek in de samenstelling van de omslagen, is ook deze orde verbroken.

Wel gehandhaafd, en waar nodig en mogelijk hersteld, is de orde waarin de processtukken betreffende de criminele procedure naar Cornelis Hop zijn verzonden. Deze orde is door Valckenier of een van zijn vertegenwoordigers vastgesteld en neergelegd in begeleidende en kommentariërende registers. Elk register vormt met de bijbehorende processtukken een archivistische eenheid en is als zodanig beschreven.

Bij gebrek aan een centraal oud ordeningscriterium is het archief in principe geordend naar onderwerp. De correspondentie liet zich echter niet in dit schema inpassen en de brieven zijn dan ook als aparte series beschreven onder de 'Stukken van Algemene Aard'. De brieven zijn vrij uitvoerig beschreven, omdat ze, als het ware, de ruggegraat van het archief vormen. De aanwezigheid van het merendeel van de andere stukken kan vanuit deze correspondentie worden verklaard. In de NBs van de beschrijvingen van deze stukken wordt dan ook steeds verwezen naar de brief waarin zij ter sprake zijn gekomen, en omgekeerd wordt hij bij de brieven verwezen naar de stukken.

Op de stukken die betrekking hebben op de criminele procedure is door mij een extra toegang gemaakt, waarin de stukken allemaal in chronologische volgorde worden opgesomd met een verwijzing naar hun vindplaats in het archief. De volgende argumenten hebben daartoe aanleiding gegeven.

  • de stukken zijn historisch interessant.
  • de stukken kunnen, zoals reeds aangegeven, om archivistische redenen, niet chronologisch worden geordend.
  • een volledige beschrijving van de stukken binnen de inventaris zou ernstig afbreuk doen aan de overzichtelijkheid.

De toegang geeft de mogelijkheid om de stukken op datum op te zoeken,maar daarnaast is het nu ook mogelijk om alleen die stukken op te vragen, die men voor zijn onderzoek nodig heeft. Elk stuk heeft namelijk binnen het inventarisnummer waartoe het behoort, een eigen volgnummer gekregen: 73.1, 73.2,, ... etc. Op dit nummer kan het stuk apart worden opgevraagd ( Zie de inleiding op deze toegang. De toegang kan worden opgevraagd onder inv.nr. 130 ). Dit is gewenst, omdat de stukken van zeer verschillend karakter zijn. Verhoren, notulen en specifiek juridische stukken zitten kris kras door elkaar. Niet elke onderzoeker zal in al deze stukken geinteresseerd zijn. Losse opvraagbaarheid beschermt de stukken tegen onnodig raadplegen, terwiji de onderzoeker niet wordt bedolven onder irrelevante informatie.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in