Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Cnoll - Zoeken: voc

7 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

1.10.05.02
H.A. Trapman
Nationaal Archief, Den Haag
1982
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.05.02
Auteur: H.A. Trapman
Nationaal Archief, Den Haag
1982

CC0

Periode:

1678-1709

Omvang:

130 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat ambtelijke stukken van Govert Cnoll, VOC-dienaar 1686-1709 en o.m. commandeur van Java's Oostkust.

Archiefvormers:

  • Cnoll, Govert (1644-1710)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Govert Pietersz. Cnoll werd geboren te Delft als zoon van Pieter Govertsz. Cnoll en Anna van Mierops. Zijn exacte geboortedatum is niet bekend. Hij werd op 16 mei 1644 gedoopt in de Oude Kerk te Delft. ( G.A. Delft, D.T.B. nr. 9. )Op 20 juli 1680 trouwt hij met Elisabeth Catherina Ketel( G.A. Delft, D.T.B. nr. 132 )(in de collectie zijn enige brieven aanwezig van Cnolls zwager, majoor Barend Ketel).

Cnolls loopbaan in Indië begon in 1686. Hij ging erheen als sergeant per schip Boswijk onder commando van Jeroen Rijkwaart voor de Kamer Zeeland van de VOC op 4 februari van dat jaar kwam Cnoll te Batavia aan. Hij werd aangesteld tot sergeant te Jambi, waar de VOC de vorst van Jambi een aanval hielp afslaan van de radja van Johor en de sultan van Palembang. In januari 1694 werd hij in diezelfde plaats bevorderd tot vaandrig. Met deze rang ging hij in 1697 mee naar Perzië met de schepen Oostsouburg en Vosmaer om de Perzen te helpen Maskat te veroveren op de Arabieren en in maart 1699 ging hij als luitenant mee in een expeditie naar Sukadana (Borneo)

In november 1701 begonnen Cnolls werkzaamheden op de Noord-Oostkust van Java. hij werd toen aangesteld tot kapitein-luitenant van het garnizoen te Semarang.

Met het optreden van Joan van Hoorn als gouverneur-generaal van Indië, bij wie hij zeer in de gunst stond, begon zijn snelle promotie. Eind november van het jaar 1705 werd hij aangesteld tot commandeur van Java's Noord-Oostkust, in opvolging van Herman de Wilde en Michiel Ram. Van mei 1706 - november 1707 had hij met die rang de leiding van een grote Javaanse expeditie, in welke hoedanigheid hij veel tot de onderwerping van dit eiland heeft bijgedragen (meer hierover in de volgende paragraaf).

Eind december van dat jaar 1707 werd Cnoll commissaris over Java's Noord-Oostkust en Cirebon. Hij werd tevens aangewezen tot landdrost van de Bataviase omelanden, welke betrekking hij zou aanvaarden als zijn werkzaamheden elders op Java zouden zijn afgelopen, maar op 26 juli 1709 wordt hem toegestaan om te repatriën. Hij doet dit als schout-bij-nacht van de retourvloot waarmee Joan van Hoorn als admiraal thuisvoer, per schip Hoedenskerke voor Delft.

In 1710 sterft Govert Cnoll te Delft. Hij werd op 26 juli van dat jaar aldaar begraven.( G.A. Delft, D.T.B. nr. 47. )

Literatuur

Aa, A.J. van der, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel VII, Haarlem 1862. Coolhaas, W.Ph. (ed), Generale missiven van Gouverneur-Generaal en Raden aan Heren XVII der VOC, deel V en VI, R.G.P. deel 150 en 159, Den Haag 1975 en 1976. Gaastra F.S., " De VOC in Azië 1680 - 1795" in: A.G.N., deel IX, Haarlem 1980 Godee Molsbergen, E.C., Geschiedenis van Nederlandsch-Indië, deel I, Amsterdam 1939. "Govert Cnoll" in: Encylopaedie van Nederlands-Indië, deel I, Den Haag/ Leiden 1972. Haan, F. de, Priangan, deel I, Batavia 1910 "Java" in: Encyclopaedie van Nederlands-Indië,deel II, Den Haag/ Leiden 1918. Jonge, J.K.J., De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië, deel VIII, Den Haag/ Amsterdam 1875. Kampen, N.G. van, Geschiedenis der Nederlanders buiten Europa, deel II, Haarlem 1831 Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven, (V.R.O.A.), 1901.

Geschiedenis en inventarisatie van de collectie

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in