Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Cousebant - Zoeken: vingboons

1 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

3.20.09
H. Douma
Nationaal Archief, Den Haag
1965
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.20.09
Auteur: H. Douma
Nationaal Archief, Den Haag
1965
CC0

Periode:

ca. 1400-1800

Omvang:

7,60 meter; 1235 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de van oorsprong Haarlemse familie Cousebant en aanverwante families beslaat ruim vier eeuwen vanaf ca. 1400 en omvat diverse stukken van zowel persoonlijke als zakelijke aard. Te vinden zijn onder meer huwelijkscontracten, testamenten, boedelrekeningen, doctorsbullen, kwitanties en rentebrieven. Daarnaast bevat het archief staten van inkomsten en uitgaven, akten van overdracht, leenregisters en enkele kaarten in verband met het bezit van land, huizen en heerlijkheden in Holland (Oud Alckemade, Groot Waspik, Cromstrijen).

Archiefvormers:

 • Cousebant
 • Nobel
 • Van Foreest
 • Crucius
 • Bosschaert
 • Emonds
 • Van Beeck
 • De Bruyn
 • Van Alckemade
 • Van Wijk
 • Cousebant, Wigger Claesz
 • Cousebant, Janne Pietersdr.
 • Cousebant, Margriete Pietersdr.
 • Cousebant, Barent Wiggersz. (?-16xx)
 • Cousebant, Frederik Barentsz.
 • Cousebant, Johanna Barentsdr.
 • Cousebant, Frans Barentsz. (?-1667)
 • Cousebant, Barent Fransz. (?-1664)
 • Cousebant, Frederik (1626-1707)
 • Cousebant, Nicolaas (?-1653)
 • Cousebant, Joseph (1633-1695)
 • Cousebant, Gerardus (?-1682)
 • Cousebant, Johanna Maria (?-1710)
 • Cousebant, Judocus (?-1709)
 • Cousebant, Geertruyd
 • Cousebant, Maria Anna
 • Cousebant, Adrianus François (1682-ca., 1736)
 • Cousebant, Maria Teresia
 • Cousebant, Franciscus Bernardus (1709-1759)
 • Cousebant, Florentius Justus Franciscus (1735-1799)
 • Cousebant, Franciscus Bernardus Silvester (1765-1765)
 • Cousebant, Theresia Agatha Alexandrina (ca., 1766-1789)
 • Cousebant, Jacobus (ca., 1772-1814)
 • Cousebant, Franciscus Bernardus (1775-1843)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Toen werd aangevangen met een voorlopige beschrijving der stukken, viel er van een oude orde nauwelijks iets te bespeuren. Meer dan twintig dozen met charters en perkamenten stukken, ongeveer tachtig portefeuilles en twintig delen en banden besloegen een lengte van circa acht strekkende meter. Meestal was een eventueel aanwezige oude nummering vrij willekeurig. Mede door het grasduinen van voorlopige onderzoekers was in de dozen weinig orde te bespeuren. Bij de portefeuilles lag de zaak iets gunstiger. Over het geheel genomen echter verkeerde het archief in de grootst mogelijke wanorde.

De stukken zijn onderscheiden in die van persoonlijke en van zakelijke aard. Vaak moest hierbij de knoop worden doorgehakt. Een andere mogelijkheid was soms niet uitgesloten. Aldus is bij de stukken van persoonlijke aard nogal rechtlijnig tewerk gegaan. Vooral bij afschriften, waarbij niet bleek door of ten behoeve van wie deze waren vervaardigd, is het meest logische herkomstbeginsel toegepast. Misschien lijken sommige oplossingen aanvechtbaar. Bij een familiearchief echter blijven altijd vreemde eenden ronddobberen, die zich niet gemakkelijk laten schikken. Zo is de hoofdafdeling betreffende stukken van persoonlijke aard vrij ruim genomen . Boedelstukken bijvoorbeeld zijn geplaatst op naam van de overleden persoon, ook als van deze zelf geen stukken aanwezig zijn. Om het geheel niet te verstoren, zijn hier in een paar gevallen eveneens stukken met een meer zakelijke bijsmaak ondergebracht. Evens zijn rentebrieven en andere bescheiden van financiele aard geplaatst volgens persoon, tenzij deze uitdrukkelijk betrekking hadden op goederen, en dus onder de stukken van zakelijke aard vielen. Bijna altijd immers heeft een rentebrief een onroerend goed tot onderpand. Daar dit bij de omschrijving in het inventarisnummer niet tot uiting komt, is de nadruk gelegd op de persoon, door wie de akte uitgegeven is.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in