Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

OCW / CL, OR, RBK - Zoeken: vingboons

1 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.14.76
PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.14.76
Auteur: PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2008

CC0

Periode:

1922-1999
merendeel 1949-1997

Omvang:

11.30 meter; 536 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. Geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief is gevormd door diverse culturele instellingen, waaronder de Rijksdienst voor de Beeldende Kunst. Het bevat dossiers bestaande uit rapporten, notulen, correspondentie en inkomende en minuten van uitgaande stukken inzake collectiebeheer en mobiliteit, advisering over cultuurhistorische waardestelling en behoud van voorwerpen en collecties, het verzamelen van kennis over materieel behoud van cultuurgoederen en het geven van onderwijs. Er zijn tevens stukken over het tentoonstellingsbeleid bij musea (inclusief affiches), waaronder agenda's en notulen van het Directeurenconvent en van de Programmeringscommissie.

Archiefvormers:

 • Centraal Laboratorium (CL), 1963-1997
 • Opleiding Restauratoren (OR), 1978-1997
 • Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK), 1985-1997
 • Dienst voor 's Rijks verspreide Kunstvoorwerpen (DRVK), 1949-1975
 • Dienst verspreide Rijkscollecties (DVR), 1975-1985
 • Bureau van de Rijksinspecteur voor Roerende Monumenten (IRM) 1949-1987

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

De documenten kennen een eerdere bewerking. In 2005 heeft Doxis het materiaal geselecteerd en er een te bewaren of te vernietigen termijn aan gekoppeld en verwerkt in een Excel-lijst. Deze lijst is nooit bekrachtigd. Niet alle data is betrouwbaar en een schouwing nadien was noodzakelijk. In de loop van 2007 is het archief hergeselecteerd in bescheiden die te bewaren, te vernietigen, op termijn te vernietigen of collectiegebonden zijn. Er is ongeveer twaalf meter bewaard, honderdveertig meter was collectiegebonden en is geretourneerd naar het ICN en negenennegentig meter is vernietigd. De volgende goedgekeurde selectielijsten zijn gebruikt:

 • BSD Rijksbegroting, Rio 15, (Stcrt. 2005/62),
 • BSD kunsten 1945-heden, Rio 71, (Stcrt. 2007/101),
 • BSD Overheidspersoneel Arbeidsverhoudingen, Rio 72, (Stcrt 2001/200),
 • BSD Overheidspersoneel Arbeidsvoorwaarden, Rio 73, (Stcrt 2001/200),
 • BSD Overheidspersoneel Formatiebeleid, Rio 75, (Stcrt. 2001/201),
 • BSD Personeelsinformatievoorziening en -administratie, Rio 77, (Stcrt. 2007/177),
 • BSD Overheidsinformatievoorziening, Rio 92, (Stcrt 2003/202),
 • BSD Cultuurbeheer, Rio 125, (Stcrt. 2006/77),
 • BSD Organisatie Rijksdienst, Rio 143, (Stcrt. 2005/245).
Tevens zijn alle documenten van en vóór 1945 bewaard op grond van artikel 5, lid E van het Archiefbesluit 1995. De overige stukken werden vernietigd aan de hand van passende handelingen. Hiervan zijn vernietigingslijsten opgesteld en aan het ICN ter goedkeuring voorgelegd. In de tussentijd waren de archieven tijdelijk opgeslagen in het Gemeentearchief van Rotterdam (GAR).

Aanvullingen

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in