Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Justitie / Centraal Testamenten Register, 1918-1973 - Zoeken: testamenten

1342 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.09.51
J.H. Kompagnie, A. van der Knaap
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.51
Auteur: J.H. Kompagnie, A. van der Knaap
Nationaal Archief, Den Haag
1992
CC0

Periode:

1890-1973
merendeel 1918-1973

Omvang:

509,00 meter; 1334 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Centraal Testamentenregister bevat registraties van testamenten (dus niet de testamenten zelf!), die opgemaakt zijn in de periode 1890-1973, door personen die voor 1974 zijn overleden. Het bevat naam en standplaats van de notaris, datum en nummer van de akte. Voorts zijn, behalve de naam van de testateur, ook nog de volgende persoonsgegevens te vinden: geboorteplaats en -datum, beroep, woonplaats, soms adres, burgerlijke staat, soms overlijdensdatum, soms naam van echtgenoot of echtgenote. Voor het traceren van een testamentregistratie in de periode circa 1900-1973 moet het geboortejaar (bij benadering) bekend zijn. De kaartjes van het Centraal Testamentenregister zijn verfilmd en kunnen in de studiezaal Verfilmde Bestanden van het Nationaal Archief bekeken worden.

Archiefvormers:

  • Centraal Testamentenregister, 1918 -

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Bestand

Het CTR bestaat uit twee kaartsystemen:

  1. Kaartjes met gegevens over testamenten die in de periode 1890-1973 zijn opgemaakt. Deze kaartjes zijn geordend op geboortejaren van de testateurs en per jaar alfabetisch-lexico-grafisch op familienaam gerangschikt. De testateurs die in dit systeem worden vermeld zijn geboren in de periode 1793-1954 en overleden in de periode 1918-1973.
  2. Kaartjes met gegevens over testamenten die in de periode 1890-1918 zijn opgemaakt (dit is het zogenaamde `blinde register' vanwege het ontbreken van de geboortejaren op de kaartjes). Toen het bestand in 1918 werd opgemaakt werd het gesplitst in een deel met kaartjes van overleden testateurs en een deel met kaartjes van in leven zijnde testateurs. Het eerstgenoemde deel vormt het `blinde register'. De kaartjes zijn alfabetisch-lexicografisch op familienaam gerangschikt.
De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Het register is primair geordend op geboortejaar van testateur, en vervolgens op familienaam. De periode der geboortejaren is 1793-1954, zij het dat personen geboren vóór ca. 1870 ook vóór 1890 een testament opgemaakt kunnen hebben. Verwijzingen naar deze oudere testamenten, opgemaakt vóór 1890 zijn niet in het testamentenregister opgenomen.

  • Dit register is het zgn. 'blinde register'. De kaartjes verwijzen naar testamenten, opgemaakt in de periode 1890-1918, waarin de geboortejaren niet zijn genoemd, of waarop de notaris het geboortejaar niet heeft ingevuld. Het kaartsysteem is geordend op familienaam van de testateur.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in