Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Justitie / Centraal Testamenten Register, 1918-1973 - Zoeken: testamenten

1342 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.09.51
J.H. Kompagnie, A. van der Knaap
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.51
Auteur: J.H. Kompagnie, A. van der Knaap
Nationaal Archief, Den Haag
1992
CC0

Periode:

1890-1973
merendeel 1918-1973

Omvang:

509,00 meter; 1334 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Centraal Testamentenregister bevat registraties van testamenten (dus niet de testamenten zelf!), die opgemaakt zijn in de periode 1890-1973, door personen die voor 1974 zijn overleden. Het bevat naam en standplaats van de notaris, datum en nummer van de akte. Voorts zijn, behalve de naam van de testateur, ook nog de volgende persoonsgegevens te vinden: geboorteplaats en -datum, beroep, woonplaats, soms adres, burgerlijke staat, soms overlijdensdatum, soms naam van echtgenoot of echtgenote. Voor het traceren van een testamentregistratie in de periode circa 1900-1973 moet het geboortejaar (bij benadering) bekend zijn. De kaartjes van het Centraal Testamentenregister zijn verfilmd en kunnen in de studiezaal Verfilmde Bestanden van het Nationaal Archief bekeken worden.

Archiefvormers:

  • Centraal Testamentenregister, 1918 -

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Bij Koninklijk Besluit van 23 februari 1918 nummer 124 kwam de `Wet op het Testamentenregister' tot stand. Hierin werd bepaald dat vanaf die datum alle door notarissen opgemaakte testamenten centraal geregistreerd moesten worden. De wet had een terugwerkend karakter tot 1890. Dit hield in dat iedere notaris een opgave aan het CTR moest doen van die testamenten die vanaf 1890 tot aan de inwerkingtreding van de wet in 1918 door hem waren opgemaakt. Het naar het Algemeen Rijksarchief overgebrachte deel van het CTR bevat alleen gegevens over testateurs die zijn geboren in de periode 1793-1954 en in de periode 1890-1973 zijn overleden.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Het register is primair geordend op geboortejaar van testateur, en vervolgens op familienaam. De periode der geboortejaren is 1793-1954, zij het dat personen geboren vóór ca. 1870 ook vóór 1890 een testament opgemaakt kunnen hebben. Verwijzingen naar deze oudere testamenten, opgemaakt vóór 1890 zijn niet in het testamentenregister opgenomen.

  • Dit register is het zgn. 'blinde register'. De kaartjes verwijzen naar testamenten, opgemaakt in de periode 1890-1918, waarin de geboortejaren niet zijn genoemd, of waarop de notaris het geboortejaar niet heeft ingevuld. Het kaartsysteem is geordend op familienaam van de testateur.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in