Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Justitie / Centraal Testamenten Register, 1918-1973 - Zoeken: testamenten

1342 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.09.51
J.H. Kompagnie, A. van der Knaap
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.51
Auteur: J.H. Kompagnie, A. van der Knaap
Nationaal Archief, Den Haag
1992

CC0

Periode:

1890-1973
merendeel 1918-1973

Omvang:

509.00 meter; 1334 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Centraal Testamentenregister bevat registraties van testamenten (dus niet de testamenten zelf!), die opgemaakt zijn in de periode 1890-1973, door personen die voor 1974 zijn overleden. Het bevat naam en standplaats van de notaris, datum en nummer van de akte. Voorts zijn, behalve de naam van de testateur, ook nog de volgende persoonsgegevens te vinden: geboorteplaats en -datum, beroep, woonplaats, soms adres, burgerlijke staat, soms overlijdensdatum, soms naam van echtgenoot of echtgenote. Voor het traceren van een testamentregistratie in de periode circa 1900-1973 moet het geboortejaar (bij benadering) bekend zijn. De kaartjes van het Centraal Testamentenregister zijn verfilmd en kunnen in de studiezaal Verfilmde Bestanden van het Nationaal Archief bekeken worden.

Archiefvormers:

  • Centraal Testamentenregister, 1918 -

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Het register is primair geordend op geboortejaar van testateur, en vervolgens op familienaam. De periode der geboortejaren is 1793-1954, zij het dat personen geboren vóór ca. 1870 ook vóór 1890 een testament opgemaakt kunnen hebben. Verwijzingen naar deze oudere testamenten, opgemaakt vóór 1890 zijn niet in het testamentenregister opgenomen.

  • Dit register is het zgn. 'blinde register'. De kaartjes verwijzen naar testamenten, opgemaakt in de periode 1890-1918, waarin de geboortejaren niet zijn genoemd, of waarop de notaris het geboortejaar niet heeft ingevuld. Het kaartsysteem is geordend op familienaam van de testateur.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in