Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staatscie. Sleeptank - Zoeken: staatscommissie

6 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.16.56.06
SSA-V&W
Nationaal Archief, Den Haag
1987
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.16.56.06
Auteur: SSA-V&W
Nationaal Archief, Den Haag
1987

CC0

Periode:

1918-1920

Omvang:

0.12 meter; 1 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Staatscommissie "Sleeptank" is ingesteld op 3 mei 1918 met als taak na te gaan of de oprichting van een sleeptank in Nederland mogelijk danwel noodzakelijk was en c.q. op welke wijze de tot standkoming en de exploitatie van zodanige inrichting behoorde te geschieden.
Het archief bevat stukken betreffende de instelling, verslaglegging en vergaderingen van de commissie, stukken betreffende de stichting, het beheer en de wijze van exploitatie van de sleeptank, en stukken betreffende de subcommissie Beheerzaken.

Archiefvormers:

  • Staatscommissie Sleeptank

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Stukken betreffende de instelling van de commissie.

    Stukken betreffende de stichting, het beheer en de wijze van exploitatie van de sleeptank.

    Stukken betreffende de subcommissie Beheerzaken.

    Stukken betreffende de verslaglegging van de commissie.

    Notulen van de vergaderingen van de commissie.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in