Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Wetgeving Nederlands-Indië - Zoeken: slavernij

Uw Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.10.47
A.M. Tempelaars
Nationaal Archief, Den Haag
1991
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.47
Auteur: A.M. Tempelaars
Nationaal Archief, Den Haag
1991

CC0

Periode:

1830-1923

Omvang:

1.80 meter; 111 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven , getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de presidenten van het Hooggerechtshof te Nederlands-Indië, Scholten van Oud-Haarlem en H.L. Wichers, evenals de Commissie-Scholten van Oud-Haarlem, de Commissie van Strafwetgeving in Nederlands-Indië en de Bijzondere Commissie herziening Indische privaat- en strafrecht, bevat archiefmateriaal over de periode 1830-1923. Het materiaal betreft voornamelijk correspondentie, minuten van correspondentie, rapportages, nota's, evenals concepten en ontwerpen aangaande wetgeving en regelementen, opgesteld o.a. door de des betreffende instanties, personen, en bestuurlijke of wetegevende organen in Nederland en Nederlands-Indië.
Tevens komen voor in dit archief, verschillende commentaren, rapporten van o.a. de Raad van State en de verschillende commissies en presidenten van het Hooggerechtshof te Nederlands-Indië. Dit evenals regelementen, wettelijke voorschriften inzake weeskamers, de burgelijkestand en de overdracht van onroerende goederen, gouvernementele besluiten, ontwerp van ordonnantie, en stukken betreffende het Wetboek van Koophandel.
De rubrieken van het gewichtigste archief, dat van C.J. Scholten van Oud-Haarlem, hebben betrekking op de instelling en het opheffing van de commissie Scholten van Oud-Haarlem, evenals de wetgeving rechterlijke organisatie burgerlijk wetboek, de totstandkoming van een wetboek van koophandel, het opstellen van een reglement op de administratie der politie en criminele en de civiele rechtsvordering onder de inlanders op Java en Madoera. Tevens komen er rubrieken voor m.b.t. reglementen op de burgerlijke rechtvordering, het reglement op de strafvordering, en een rubriek niet-wetgevingsaangelegenheden. Deze laatste rubriek bevat ondermeer stukken van een begrotingstechnische aard, stukken betreffende staatsleningen en het vergaan van schepen, maar ook materiaal aangaande de vervolging van ambtenaren in Nederlands-Indië door particulieren, en stukken betreffende het besluit over het kostuum der rechterlijke ambtenaren.
In dit archief zijn ook opgenomen een 'compendium van de belangrijkste civiele wetten en gewoonten der mohammedanen'. Tevens zijn er stukken betreffende kwesties rond de slavernij, het concordantiebeginsel, en de toepassing van het burgerlijk- en handelsrecht op de inlandse bevolkingen in relatie tot hun eigen wetgeving.
Bij het archief van H. L. Wichers is tevens een naam-index toegevoegd aangaande zijn correspondentie die u d.m.v. dit archief kunt raadplegen.

Archiefvormers:

  • Commissie voor de strafwetgeving in Nederlands-Indië
  • Bijzondere commissie herziening Indisch privaat- en strafrecht
  • Scholten van Oud-Haarlem, C.J.
  • Wichers, H.L.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in