Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Legaties / overige - Zoeken: ruyter

3 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

1.10.110
Th.H.P.M. Thomassen, J.C.M. Pennings
Nationaal Archief, Den Haag
1994
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.110
Auteur: Th.H.P.M. Thomassen, J.C.M. Pennings
Nationaal Archief, Den Haag
1994

CC0

Periode:

17e - 18e eeuw

Omvang:

3.50 meter; 189 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, enkele stukken zijn gesteld in het Frans, Duits en Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven teksten. De nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de Oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat voor de periode 1569-1791 een aantal overgebleven stukken van diverse gezanten (oorspronkelijk afkomstig uit de Collectie Aanwinsten), speciaal met betrekking tot Frankrijk, Engeland (midden 17e eeuw), de Zuidelijke Nederlanden (het Barrièretractaat) en Zweden. De stukken omvatten verbalen, allerlei correspondentie (met de Staten-Generaal, met diverse hoogwaardigheidsbekleders en met particulieren), rekeningen e.d. Het archief bevat tevens restanten van enige legatiearchieven. Ook zijn er enkele codeboeken met cijfers wegens het verzenden van geheime stukken.

Archiefvormers:

 • Brandenburg-Pruisen, Gezant
 • Conferentie te Brussel over het Barrièretractaat, Commissaris van de Staten-Generaal
 • Denemarken, Gezant
 • Duitse Rijksdag, Gezant
 • Engeland, Gezant
 • Engeland, Secretaris van de extra-ordinaris ambassade naar
 • Frankrijk, Gezant
 • Nedersaksische Kreits en de Hanzesteden, Gezant
 • Oostenrijkse Nederlanden, Gezant
 • Opperrijnse, Nederrijnse-Westfaalse Kreitsen en bij de Keurvorsten etc., Gezant
 • Portugal, Gezant
 • Restant Legatiearchieven
 • Spanje, Gezant
 • Triple Alliantie, Gezant
 • Verenigde Staten van Amerika, Gezant
 • Zuidelijke Nederlanden, Gezant
 • Zweden, Gezant
 • Zwitserland, Gezant

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in