Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Fabius, familie - Zoeken: ruyter

3 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.21.061
G.W. Morsink
Nationaal Archief, Den Haag
1963
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.061
Auteur: G.W. Morsink
Nationaal Archief, Den Haag
1963

CC0

Periode:

1635-1969

Omvang:

3.50 meter; 878 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief Fabius bevat stukken van verschillende telgen van deze oospronkelijk uit Friesland afkomstige, maar voornamelijk in Steenwijk en Amsterdam gewortelde familie. Hieronder veel persoonlijke papieren zoals correspondentie, uitnodigingen, gedichtjes, diploma's, krantenknipsels en tijdschriften, en een serie levensbeschrijvingen.

Archiefvormers:

 • Fabius

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Hendrik Meesters (1824-1884) huwde 15 januari 1851 te Steenwijk met Elisabeth Susanna Fabius (1828-1853).

  • openII Jalink

   Odilia Pothoff (geb. 1685) weduwe van Mr. Arnoldus Fabius (1674-1707) hertrouwde 19 maart 1709 met Martinus Jalink, secretaris van het landrentambt van Twente.

  • Henri Carel van de Graaff (1853-1928), burgemeester van Neede, huwde 15 juni 1882 met Barbara Henrica Fabius (1856-1896).

  • Otto Gerhard Heldring (1762-1841) huwde 8 mei 1796 te Pfalzdorf (Kleef) met Louisa Gertruda Janssen (1764-1840), dochter van Johannes Wilhelm en Louisa Gertruda Feldmann. Zijn kleinzoon Jan Lodewijk (1852-1923) huwde 18 september 1884 te Amsterdam met Geertruida Margaretha Jacoba van Eeghen (1854-1911), dochter van Christiaan Pieter en Catharina Huidekoper.

   Haar nicht Catharina Gunning (geb. 1883) huwde 27 juli 1911 te Hilversum met Dammes Paulus Dirk Fabius (1879-1943).

  • Anna Petronella Beudeker (1827-1905) huwde 4 mei 1854 met Gerhardus Cornelis Fabius (1813-1887). Zie ook B XXXVII.

  • openVI Zomer

   Neelena Johanna van de Moer (1817-1896), dochter van Johannes Jacobus van de Moer en Zwaantje Zomer,huwde 11 oktober 1835 met Arnold Nicolaas Fabius (1805-1880) en Hendrik Meesters (1824-1884) zoon van Matthijs Meesters en Roelofje Zomer huwde 15 januari 1851 met Elisabeth Susanna Fabius (1828-1853). Zie ook B VI.

  • Aagje van Voorthuysen (1785-1851) huwde 10 april 1804 met Jan Christiaan Fabius (1780-1852). Zie ook B XXIX.

  • Neelena Johanna van de Moer (1817-1896) huwde 11 oktober 1835 met Arnold Nicolaas Fabius (1805-1880). Zie ook B VI.

  • Petrus Henricus Perizonius van Marle (1802-1876) huwde 27 juli 1830 met Sebilla Geziena Fabius (1807-1857). Zie ook B VII.

  • Petronella Christina Joanna van Erp Taalman Kip (geb.1864) huwde 23 oktober 1884 met Gerhardus Fabius (1860-1928). Zie ook B LIV.

  • openXI Böhl

   Franz Marius Theodor Böhl (geb.1882) huwde 16 april 1914 met Elisabeth Fabius (1886-1921).

 • De hieronder beschreven archiefbescheiden zijn afkomstig uit de nalatenschap van Maria Regina Fabius (1910-1995), gehuwd met Willem Cornelis Herman van Reede (1907-1990).

  De stukken hebben voornamelijk betrekking op leden van de familie Fabius en de hieraan geparenteerde families Van den Brandeler, Hoogeveen en Holle. De familie Van den Brandeler was gelieerd aan de familie Fabius door het huwelijk van jkvr. Pauline Wilhelmine Louise van den Brandeler (1886-1973) met Herman Anton Cornelis Fabius (1858-1957). Haar ouders waren jhr. Albert van den Brandeler (1814-1877) en Maria Albertina Hoogeveen (1861-1937), dochter van Willem Frederik en Pauline Wilhelmina Louise Holle.

  Daarnaast zijn er archivalia aanwezig van leden van de familie Van der Goes, namelijk jkvr. Henriëtte Anna Adriana (roepnaam Henriëtte) van der Goes (1840-1928) en haar jongere zuster Maria Johanna (roepnaam Maria) van der Goes. Deze stukken zijn in dit archiefbestand terecht gekomen via de Van Reedes. Willem Cornelis Herman van Reede (1907-1990), was een zoon van Jan Hermannus van Reede (1878-1956) en jkvr. Sophia Magdalena Clara van der Goes (1885- 1959). Henriëtte en Maria van der Goes waren tantes van Sophia M.C. van der Goes. Beide tantes correspondeerden met Prinses Marie (1841-1910), dochter van Prins Frederik der Nederlanden, gehuwd met Vorst Wilhelm von Wied (1845-1907). De neerslag hiervan is in dit archief te vinden.

  Een belangrijk deel van de archiefbescheiden wordt gevormd door familiecorrespondentie met in Nederlands-Indië verblijvende leden van de families Van den Brandeler, Hoogeveen en Holle, die werkzaam waren als administrateurs o.a. op West-Java.

  De archivalia vormen een aanvulling op de familie-archieven Fabius en Van den Brandeler c.a., die reeds op het Algemeen Rijksarchief berusten. Archivistisch gezien zijn de stukken als een supplement op het archiefbestand Fabius te beschouwen.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in