Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Waarborgkantoor Rotterdam - Zoeken: rotterdam

58 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

3.06.13
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.06.13
Auteur: Nationaal Archief, Den Haag
1992

CC0

Periode:

1812-1986

Omvang:

1.40 meter; 44 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Koperen platen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Waarborgkantoor Rotterdam - dat ongeveer de jaren 1812 tot 1986 bestrijkt - bevat insculpatieplaten van kantoor- en waarborgtekens; insculpatieplaten van meestertekens; registers van meestertekens en van importeurstekens (met klappers; ca. 1940-1986). Ook bevat dit archief stukken betreffende bedrijfsmatige activiteiten en visitatiekaarten.

Archiefvormers:

  • Waarborgkantoor Rotterdam 1814-1986

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Vanaf 1852 is de Dienst van de Waarborg ( Zie ook PIVOT-rapport nr. 36: Drs. G. Beks (samenstelling) Echt goud, echt zilver ? Rapport van een institutioneel onderzoek naar de taken en de handelingen betreffende het waarborgen van (platina), gouden en zilveren werken over de periode 1940 - 1995. (Den Haag 1996) ) belast met het waarborgen van gouden, zilveren (en sedert 1950 platina) voorwerpen, die in Nederland vervaardigd zijn of ingevoerd. Daarnaast moeten edelmetalen afkomstig uit particulier bezit, die in de handel worden gebracht, gewaarborgd worden. ( Het gaat hierbij om het zogenaamde oud goud en oud zilver. ) Het waarborgen van gouden en zilveren werken geschiedt door het gehalte aan edelmetaal vast te stellen, het zogenaamde keuren. Daarna wordt, nadat vastgesteld is dat de voorwerpen aan de eisen voldoen, op deze voorwerpen een voor dat gehalte vastgesteld stempelmerk (keurteken of gehaltekeurmerk) aangebracht dat een van de wettelijke vastgestelde gehalten aangeeft. Door essayeurs en de technici van de stempelkamer werden de edelmetalen gecontroleerd.

De Waarborgbelasting is een belasting welke betaald wordt voor het laten waarborgen van platina, gouden en zilveren werken "welke hier te lande worden vervaardigd, worden ingevoerd of uit het bezit van anderen in de handel worden gebracht." ( Art. 6 Waarborgwet 1986. ) De Waarborgwet 1950 sprak voortaan van 'waarborgrecht' in plaats van 'waarborgbelasting'.

Ook visitatie aan schatplichtigen behoorde tot de taak van de ambtenaren van de directe belastingen of de ambtenaren van de in- en uitgaande rechten en accijnzen. In een register van renseignementen werd door de controleur aantekening gehouden van de aard en de grootte van de te visiteren bedrijven en de hoeveelheid ter keuring aangeboden voorwerpen. Wanneer nieuwe gouden en zilveren werken uitgevoerd werden werd de betaalde waarborgbelasting teruggeven.

Het opsporen van overtredingen was voorbehouden aan ambtenaren van de waarborg en aan ambtenaren der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. Bij constatering van overtredingen werd een procesverbaal opgemaakt. Deze werden, wanneer geen transactie plaatsvond, aan de officier van Justitie bij de Arrondissementsrechtbank van het ressort waarin de bekeuring plaats had opgestuurd.

Ingevolge de Waarborgwet 1950 hield de Waarborg zich bezig met de controle op de naleving van de in deze wet aan de betrokken ondernemers opgelegde verplichtingen. Bij invoering van de Waarborgwet 1950 werd tevens bepaald dat naast gouden en zilveren werken voortaan ook platina werken gewaarborgd moesten worden. Het heffen van belasting naast het keurloon kwam te vervallen terwijl het waarborgrecht als keurloon gehandhaafd bleef. Tenslotte verstrekt de Waarborg informatie op het terrein van edelmetaal aan ondernemers, het publiek, de politie en de belastingdienst. Het beheer van en het toezicht op de Waarborgkantoren berustte sedert 1970 bij de directeur der Rijksbelastingen in het district Utrecht. Deze situatie duurde voort tot aan de privatisering in 1987.

Overzicht van de soorten keurtekens en stempels op

insculpatieplaten

A.Oude keurstempels
B.Inlandse ongewaarborgde merken: 1859-1893, 1893-1906, 1906-1953 (dolfijn en i)
C.Kantooraanduidingstekens goud: 1814-1906, 1906-
D.Kantooraanduidingstekens zilver: 1814-1906, 1906-
E.Jaarletters
F.Kleine gouden werken 4e gehalte: 1853-1906, 1906-1953 (eikenblad)
G.Grote gouden werken, 1e gehalte: 1814-1953 (leeuw)
H.Grote gouden werken, 2e gehalte: 1814-1953 (leeuw)
I.Grote vreemde werken: 1814-1893, 1893-1906, 1906-1953
J.Cijferstempels, goud: 1814-1865, 1906-
K.Grote werken zilver, 2e gehalte: 1814-1953
L.Grote werken goud, 3e gehalte: 1814-1953
M.Kleine vreemde werken: 1831-1893, 1893-1906, 1906-1953
N.Kleine gouden werken, 3e gehalte, 750 dz, zonder aanhangsels: 1814-1953, 1906-
O.Grote werken zilver, 2e gehalte, 833 dz, drielingstempel: 1814-1953, 1906-
P.Grote werken zilver, 1e en 2e gehalte, 934 dz en 833 dz, drielingstempel: 1814-1953, 1906-
Q.Grote werken zilver, 1e gehalte, 934 dz: 1814-1953
R.Kleine werken zilver, 2e gehalte, 833 dz (zwaardje): 1814-1906, 1906-1953
S.Herkeuringsteken voor gouden en zilveren werken met oudnederlandse gildetekens (bijl): 1853-1927
T.Uitvoerteken, teruggave van belasting bij uitvoer (sleutel), 1927-1953

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in