Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ambtenarengerecht Rotterdam - Zoeken: rotterdam

37 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

3.03.78.03
P. Ernst
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.78.03
Auteur: P. Ernst
Nationaal Archief, Den Haag
2006

CC0

Periode:

1950-1981
merendeel 1950-1979

Omvang:

1.30 meter; 26 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Ambtenarengerecht te Rotterdam, bevat voor de periode 1950-1979 een register van klaagschriften, registers van proces verbalen en registers van beschikkingen.

Archiefvormers:

 • Ambtenarengerecht te Rotterdam, 1950-1979

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Ambtenarengerecht

De ambtenarenwet van 1929, die pas in 1933 in werking treedt, maakt het voor ambtenaren mogelijk klachten voor te leggen aan een rechter. Tussen de overheid en de ambtenaar bestaat immers geen privaatrechtelijke overeenkomst maar een publiekrechtelijke rechtsbetrekking. Het ambtenarenrecht is nauw verbonden met de Raad van Beroep. De Beroepswet 1902 heeft model gestaan voor de organisatie en samenstelling van ambtenarengerechten. Beide colleges delen dezelfde voorzitter; de leden van het ambtenarengerecht zijn anders dan bij de Raad van Beroep van ambtenaren (of dit recentelijk geweest). In Rotterdam is in de periode van oprichting in 1903 tot 1992 een Raad van Beroep en ambtenarengerechten gevestigd geweest.

Literatuuroverzicht
 1. Achter de Molen, A , Inventaris van het Archief arrondissementrechtbank te Zwolle 1940-1949. (Zwolle)
 2. Algra N.E. Inleiding tot het nederlandse privaatrecht (Doorn, 1968)
 3. Algra N.E. Gokkel, H.R.W. Fockema Andreae’s rechtsgeleerd handwoordenboek (Alphen aan de Rijn, 1977)
 4. Belifante A.D, In plaats van Bijltjesdag. De geschiedenis van de Bijzondere rechtspleging na de tweede wereldoorlog (Assen, 1978)
 5. Dingemans, R.P.B.A en Steensma, R.W. Gedeelde Geschillen, PIVOT-rapport, nr. 124. Een Institutioneel onderzoek naar het handelen van de rechterlijke macht vanaf 1950. Rijksarchiefdienst, (´s-Gravenhage, 2001)
 6. Everts-Crince le Roy, A.M.C. e.a. Inventaris van het Archieven van de arrondissementrechtbank 1838-1959, het parket van de officier van justitie 1845-1959, de ambtenaar van het openbaar en kandidaat-notarissen 1935-1971 te Almelo (Zwolle, 1993-1996) ministerie 1857-1897, de kamer van toezicht op notarissen
 7. Faber, W. 90- jaren in beroep. Geschiedenis van de raden beroep en de ambtenarengerechten (Zwolle, 1992)
 8. Franken, H. Inleiden tot de rechtswetenschap (Arnhem, 1987)
 9. Fruin, J.A. Bewerkt door Bink, N.J., De Nederlandsche wetboek (Den Haag, 1940)
 10. Gemeentearchief Rotterdam, Ach Lieve Tijd, Zeven eeuwen Rotterdam. De Rotterdammers en hun recht en orde (Zwolle, 1990)
 11. Gessel, A Ketelaar F.C.J. Teuling, A.J.M. den, Archiefbeheer in de praktijk (Alphen aan den Rijn, 1986)
 12. Huijbrecht, C.R. (e.d.) Werkboek inventarisatie rechtelijke archieven 1838-1940 (Den Haag, 1991)
 13. Komen, A. Juridisch zakboek (Deventer, 1981)
 14. Maanen, R.H.C. van, Inventaris van het archief van de arrondissementrechtbank te Rotterdam (1857) 1931 – 1939 (1942) (Den Haag, 1985)
 15. Meerendonk, H.J. van, Handleiding voor selectie en vernietiging van archiefbescheiden (Den Haag, 1985)
 16. Mulder, J.W, de rechtbank te Rotterdam van 1811 tot 1900. Uitgave t.g.v. van de opening van het nieuwe gerechtsgebouw aan de Noordsingel (Rotterdam, 1900)
 17. Stichting Archief Publicaties, Lexicon van Nederlandse Archiefterminologie (Den Haag, 1983)
 18. Stichting Studiecentrum Rechtspleging. Afkortingen en begrippen (Zutphen, maart 2001)

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in