Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank Rotterdam tot 1939 - Zoeken: rotterdam

4258 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

3.03.17.01
C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1991
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.17.01
Auteur: C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1991

CC0

Periode:

1838-1976
merendeel 1838-1939

Omvang:

423.50 meter; 4110 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief is globaal in drie categorieën onder te verdelen: stukken betreffende rechtspraak in strafzaken, rechtspraak in civiele (burgerlijke) zaken en buitengerechtelijke zaken. De strafrechtelijke stukken bestaan vooral uit registers van strafzaken waarin vonnis is gewezen, procesdossiers, processen-verbaal van terechtzittingen en vonnissen, zowel van enkel- als meervoudige kamers. Ook zijn er 'politievonnissen' en processen-verbaal inzake belastingzaken en vonnissen van de kinderrechter.
Tot de civiele stukken behoren onder andere rolregisters, processen-verbaal van terechtzittingen (audiëntiebladen) in burgerlijke- en handelszaken, rekesten en beschikkingen, faillissementsdossiers en stukken van de kinderrechter inzake ondertoezichtstelling. Tot de stukken betreffende buitengerechtelijke zaken behoren vooral registers en gedeponeerde akten, onder meer vennootschapsakten, en dubbelen van repertoria van notarissen in het arrondissement. Verder zijn er algemene stukken zoals notulen van de algemene vergaderingen en correspondentie van de president. Daarnaast bevat het archief huishoudelijke en griffiezaken, zoals griffiecorrespondentie.

Archiefvormers:

  • Arrondissementsrechtbank te Rotterdam

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

moord op cornelia jacoba maas. te rotterdam gehuwd met van oors . woonende op de rozenstraat rotterdam . wij zoeken de recht zaken en uitspraken van de moord , het was mijn grootmoeder.

Ik zoek het vonnis van 9 augustus 1895 waarin Jan Beaufort met ingang van 7 augustus door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam in staat van faillissement verklaard. inv 2938 begint in 1896. Waar moet ik dan zoeken?

groet

Lucie Beaufort

Ik ben zoek naar het bewijs van echten aangaande Johanna van Amen geb. 4-9-1934 Rotterdam door Dirk Vrijenhoek geb.5-10-1898 overl. 31-8-1970 te Rotterdam, in de periode 1933-1935

Hoogachtend C. Boshuizen

Geachte heer Boshuizen,

Ik heb uw vraag doorgezet naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk zal een collega contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,
Nationaal Archief

Dag, ik ben op zoek naar het rechtszaakdossier van Jannetje Struik (Jaantje Struyck, diverse manieren van spellen), de zogenaamde 'Miljoenenjuffrouw', een oplichtster die in 1883 in Rotterdam voor de rechter werd veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf.

M vr groet
Steffie van den Oord

Geachte mevrouw van den Oord,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

In mijn stamboom onderzoek stuit ik op Maria Dobbelsteen, zij is geboren in Delfshaven op 25-11-1885. Een vroedvrouw heeft destijds aangifte gedaan van de geboorte (bron: geboorteakte). Later in de trouwakte kom ik tegen dat zij door haar moeder een niet erkende, wel natuurlijk, dochter is. Een voorlopige conclusie is dat zij na haar geboorte is opgenomen in een weeshuis. In ieder geval zal er indertijd wellicht iets met voogdij geregeld moeten zijn. Zijn de voogdij uitspraken in uw archieven terug te vinden? Mvg. Arjan.

Beste Arjan,

Je vraag is ter beantwoording doorgezet naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met je op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Voor de volledigheid naam is Maria Dobbelstein (gaat mis met automatische spellingscontrole).
Mvg. Arjan

Ik ben op zoek naar de Akte van Scheiding van Petrus Johannes de Bakker en Cornelia Rommers, gedateerd 27-9-1900 uitgesproken bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam

Ik ben op zoek naar de Akte van Scheiding van Maria Petronella Hendriks en Lambertus Looij, gedateerd 31-08-1915 uitgesproken bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam
Looij kan overigens ook gespeld zijn als Looy.

Geachte heer Quast,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met je op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar de voogdij uitspraak over Elizabeth Rietveld. Mijn oma W.A. Heeselaars is op 28-2-1921
gescheiden van Gerrit Jan Rietveld en had toen 2 kinderen, Arie leendert en Elizabeth. Arie Leendert is door
mijn oma opgevoed, maar van Elizabeth heeft niemand iets geweten. Tot ik bij mijn stamboom onderzoek op een
gezinskaart stuitte waar zij opstond. Zij is als pleegdochter bij Willem Lodder en zijn vrouw Engelina Metselaar
terecht gekomen en heeft haar naam officieel veranderd in Elizabeth Lodder Rietveld.
Op 7-4-1921 was de hoorzitting over voorzieningen in de voogdij over de minderjarige kinderen.

Met vriendelijke groet,
Yvonne Christensen

Geachte mevrouw Christensen,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar stukken betreffende een veroordeling van MJ de W (Marinus Johannes de Witte) op 19 oktober 1893 wegens mishandeling.

Met vriendelijke groet,

Els Cattenstart

Geachte mevrouw Cattenstart,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Op 22-01-1919 overleed in R'dam Bartholomeus Leenders ten gevolge van een messteek. Echtgenote Carolina G. Woensdregt zou als verdachte vrijgesproken zijn. Waar kan ik het vonnis en onderliggende stukken vinden?

Bij voorbaat hartelijk dank,
Leo van Beek

Geachte heer van Beek,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Mijn grootvader de heer Nicolaas van Veen geboren 14 juni 1901 heeft zich op zaterdag 25 november 1939 moeten melden bij de kantonrechter in Rotterdam. Inzake hulpbetoon aan zijn moeder Aaltje Meijer. Graag zou ik de inhoud van de zaak te weten komen.

Met vriendelijke groet,

Isabella van Veen

Geachte mevrouw van Veen,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Op 29 februari 1860 is door de Arrondissementsrechtbank van Rotterdam ten verzoeke van Catharina Roosing de scheiding van tafel en bed uitgesproken tussen haar en haar man Bernardus Rijks.
Op 25 maart 1874 is door de Arrondissementsrechtbank van Rotterdam de ontbinding van het huwelijk uitgesproken tussen Johannes Franciscus Besier en Pieternella Maria Kruijt
Ten behoeve van familieonderzoek zou ik graag meer over deze beide uitspraken willen weten.
Met vriendelijke groeten,
Peter Danz

Geachte meneer Danz,

Uw vraag is ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Mijn grootouders zijn Nathan Waterman, 15-08-1915 Rotterdam en Hendrica Adriana Boender 6-2-1919 Den Helder. Ze zijn getrouwd 16-12-1936 Rotterdam. In dit huwelijk is 1 dochter geboren. Ten tijde van de echtscheiding was mijn oma zwanger van haar 2e dochter, mijn moeder. De vermelding van de scheiding is 19-07-1939. Is er meer informatie over deze echtscheiding? En hoe was de regel en wetgeving in 1939 wat betreft geboorteaangifte? Het gerucht gaat dat Nathan Waterman niet de vader is, maar hij heeft het kind wel erkent. Moest hij dit wettelijk ook doen als hij niet de vader is?
Met vriendelijke groet,

Nelly van de Velde

Geachte mevrouw van de Velde,

Uw vragen zijn ter behandeling doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Goedenavond,

Mijn overgrootvader Pieter van Veen, geboren op 26-10-1868 in Zwolle en op 8 jarige leeftijd in Rotterdam gekomen, daar als los werkman gewerkt, getrouwd en veel kinderen gekregen met zijn vrouw Jansje, heeft op 6-7-1912 naar verluid zelfmoord gepleegd in de strafgevangenis Scheveningen.
Ergens heb ik op een persoonskaart gevonden dat hij op 27-12-1910 vanuit Rotterdam is uitgeschreven met als nieuw adres de strafgevangenis 's-Gravenhage.
Kunt u mij vertellen of daar iets van te vinden is?
Ik zou graag willen weten waar hij voor veroordeeld was en of er misschien een afbeelding van hem is in een strafregister?

Alvast heel erg bedankt,
Met vriendelijke groet,

José van Veen

Geachte mevrouw van Veen,

Uw vragen zijn ter behandeling doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte,

Ik ben op zoek naar de stukken m.b.t. de veroordeling van mijn overgrootvader Simon Petrus Timmermans uit Rotterdam in 1896:
- arrestatie 18 april 1896 te Rotterdam
- behandeling arrondissements/rechtbank, kamer van strafzaken, zitting 18 juni 1896
- veroordeling: dinsdag 30 juni 1896, eengevangenisstraf van 1 jaar

Uitgezeten van 21-7-1896 tot 20-7-1897 in de Noordsingel te Rotterdam
Zijn deze via dit archief beschikbaar?

M.v.g.

Johan Timmermans

Geachte heer Timmermans,

Uw vragen zijn ter behandeling doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte heer, mevrouw,
Ik ben op zoek naar het vonnis van de Arrondisementsrechtbank te Rotterdam inzake de echtscheiding van Kornelis Bagchus geboren 1880 en Eltje Post geboren 1896 uitgesproken door de rechtbank op 28-11-1938 blijkens een aantekening op de huwelijksacte in de gemeente Vlaardingen.

Geachte heer Hagen,

Uw vraag is ter behandeling doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte hr/mevr,

Ik ben op zoek naar de reden van de onder curatele stelling, op 2 juni 1890, van Jan Cornelis van Driel (geb.10-09-1851). N.a.v. een aantekening op een huwelijksakte.

Geachte heer de Wit,

Uw vraag is doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar het vonnis (en mogelijk achterliggende stukken) van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, gewezen 18-10-1909, mbt de echtscheiding Regina Grelinger en Josef Neuman Braunstein.

Ik ben op zoek naar de veroordeling/vonnis van mijn voorvader Dirk Bruijne(Bruyne,Bruine)(geb.1807), die opgepakt is wegens landloperij en opgezonden is naar Ommerschans. Onbekend is welke rechtbank hem veroordeeld heeft, vandaar dat ik het ook hier probeer. Periode moet 1867-1872 zijn.
Bij voorbaat dank.

Uw vraag is doorgestuurd aan onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Wellicht kunt u hier ook meer informatie vinden: http://alledrenten.nl/na-1811/veenhuizen-ommerschans

Ik ben op zoek naar de uitspraken van Faillissement van Pieter Ouborg, hij is op 24-03-1897 te Warmoezierstraat 49 te Rotterdam als Brood en Banketbakker failliet verklaart en op 03-07-1911 in de Hugo de Grootstraat 53 te Rotterdam.

Ik ben op zoek naar de echtscheidingsakte/uitspraak van Huibrecht van Opstal en Johanna Wilhelmina Braber. Vlgs de PK is het huwelijk ontbonden op 23-09-1931 te Poortugaal.
Dit ivm met stamboomonderzoek.
Bij voorbaat dank,

G. Nabuurs

In verband met genealogisch onderzoek naar de familie Van Veen ben ik op zoek naar de uitspraak dd. 9 mei 1855 van de Arrondissements-rechtbank Rotterdam waarbij het huwelijk van Adrianus van Veen en Aaltje (eigenlijk Alida) van Willigen ontbonden is "uit hoofde van veroordeling in eene onteerende straf" van Van Willigen.

Ik hoop spoedig te horen.

Eddy Landzaat
Ierland

In verband met genealogisch onderzoek naar o.a. de familie Schiks zoek ik het vonnis der
Arrondissementsrechtbank te Rotterdam van 30 juni 1869 waarin Albertus (of Albertus Wouterus) Schiks
ter zake van krankzinnigheid onder curatele werd gesteld.
De procureur was P.G. Bijlstra.
Albertus werd geboren 22-07-1828 te Rotterdam.
Wellicht blijkt uit het vonnis of Albertus in een instelling werd geplaatst.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie.
Met groet,
Thijs Lam

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in