Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank Rotterdam tot 1939 - Zoeken: rotterdam

4258 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

3.03.17.01
C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1991
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.17.01
Auteur: C. Venema
Nationaal Archief, Den Haag
1991
CC0

Periode:

1838-1976
merendeel 1838-1939

Omvang:

423.50 meter; 4110 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief is globaal in drie categorieën onder te verdelen: stukken betreffende rechtspraak in strafzaken, rechtspraak in civiele (burgerlijke) zaken en buitengerechtelijke zaken. De strafrechtelijke stukken bestaan vooral uit registers van strafzaken waarin vonnis is gewezen, procesdossiers, processen-verbaal van terechtzittingen en vonnissen, zowel van enkel- als meervoudige kamers. Ook zijn er 'politievonnissen' en processen-verbaal inzake belastingzaken en vonnissen van de kinderrechter. Tot de civiele stukken behoren onder andere rolregisters, processen-verbaal van terechtzittingen (audiëntiebladen) in burgerlijke- en handelszaken, rekesten en beschikkingen, faillissementsdossiers en stukken van de kinderrechter inzake ondertoezichtstelling. Tot de stukken betreffende buitengerechtelijke zaken behoren vooral registers en gedeponeerde akten, onder meer vennootschapsakten, en dubbelen van repertoria van notarissen in het arrondissement. Verder zijn er algemene stukken zoals notulen van de algemene vergaderingen en correspondentie van de president. Daarnaast bevat het archief huishoudelijke en griffiezaken, zoals griffiecorrespondentie.

Archiefvormers:

  • Arrondissementsrechtbank te Rotterdam

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

moord op cornelia jacoba maas. te rotterdam gehuwd met van oors . woonende op de rozenstraat rotterdam . wij zoeken de recht zaken en uitspraken van de moord , het was mijn grootmoeder.

Ik zoek het vonnis van 9 augustus 1895 waarin Jan Beaufort met ingang van 7 augustus door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam in staat van faillissement verklaard. inv 2938 begint in 1896. Waar moet ik dan zoeken?

groet

Lucie Beaufort

Ik ben zoek naar het bewijs van echten aangaande Johanna van Amen geb. 4-9-1934 Rotterdam door Dirk Vrijenhoek geb.5-10-1898 overl. 31-8-1970 te Rotterdam, in de periode 1933-1935

Hoogachtend C. Boshuizen

Geachte heer Boshuizen,

Ik heb uw vraag doorgezet naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk zal een collega contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,
Nationaal Archief

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in