Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VWS: Verzetsdeelnemers - Zoeken: oorlogsslachtoffers

8 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.27.23
PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.27.23
Auteur: PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2009

CC0

Periode:

1946-1999

Omvang:

88.00 meter; 392 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. Geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat dossiers in verband met aanvragen van uitkeringen door verzetslieden en oorlogsslachtoffers, overleg met stichtingen en organisaties op het terrein van oorlogsgetroffenen, de uitvoering van regelingen en het vaststellen van beleid en wetgeving.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en taakvoorgangers

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Lijst van gebruikte afkortingen

ABP
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AmvB
Algemene Maatregel van Bestuur
AOW
Algemene Ouderdomswet
AOR
Algemeene Oorlogsongevallenregeling Indonesië
AWW
Algemene Weduwen- en Wezenwet
BPR
Buitengewone pensioensraad
BWUV
Beleidingscommissie
CAOR
Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië
CIDI
Centrum Informatie en Documentatie Israël
CIV
Commissie Indisch Verzet
CJO
Centraal Joods Overleg
COM
Stichting Collectieve Marorgelden Nederland
CRM
(Minister van) Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
DVV
Directie Verzetsdeelnemers en Vervolgden
DVVB
Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogsgetroffenen
FNZ
Federatie Nederlandse Zionisten
ICODO
Informatie- en Coördinatieorgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen
JMW
(Stichting) Joods Maatschappelijk Werk
KB
Koninklijk Besluit
KNIL
Koninklijk Nederlands-Ind(ones)isch Leger
LVVS
Liquidatie van Verwaltung Sarphatistraat
MB
Ministerieel Besluit
Maror
Morele Aansprakelijkheid roof en rechtsherstel
MaWe
(Minister van) Maatschappelijk Werk
NJJ
Nederlands Joodse Jeugd (NJJ)
NIK
Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
OCW
(Minister van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
PBOG
Projectgroep behandeling oorlogs- en geweldsgetroffenen
PIK
Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap
PUR
Pensioen- en Uitkeringsraad
RUBO
Raad Uitkeringen Burger-Slachtoffers
SAIP
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
SAMO
Stichting afhandeling Marorgelden Overheid
SCMI
Stichting Collectieve Marorgelden Israël
SIB
Stichting Individuele Bankaanspraken
SIE
Stichting Individuele Effectenaanspraken
SIV
Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken
SJHF
Stichting Joods Humanitair Fonds
SMO
Stichting Maror-gelden Overheid
SOTO
Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang
Uwuv
Uitvoering Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers
VBV
Verbond Belangenbehartiging Vervolgensslachtoffers
VVRA
Vermögensverwaltungs- und Renten-Anstält
VWS
(Minister van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WAC
Werk- en Adviescollege immateriële hulpverlening aan verzetsdeelnemers en door de bezetters vervolgden wegens ras, geloof of wereldbeschouwing, alsmede aan hen die tengevolge van bombardementen, ordemaatregelen, tewerkstelling en dergelijke, schade aan hun gezondheid hebben opgelopen.
WBP
Wet buitengewoon pensioen
WBPZ
Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
WIV
Wet buitengewoon pensioen Indisch Verzet
WRN
Interdepartementale werkgroep rapport Van Namen
WUBO
Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940–1945
WUV
Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945
WVC
(Minister van) Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in