Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Commissariaat Bandung - Zoeken: oorlogsslachtoffers

11 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.05.61.03
A.C. van der Zwan
Nationaal Archief, Den Haag
1985
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.61.03
Auteur: A.C. van der Zwan
Nationaal Archief, Den Haag
1985

CC0

Periode:

1951-1957

Omvang:

11.00 meter; 607 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat agenda`s van ingekomen en uitgegane stukken 1950-1956 en van het paspoortbureau 1951-1952. Van deze laatste zijn ook klappers op namen en zaken in het archief aanwezig.
Daarnaast zijn er stukken over behuizing en personeel, protocollen bij herdenkingen en rouw, rehabilitatie van Indische oorlogsslachtoffers en Japanse uitkeringen voor oorlogsslachtoffers. Ook zijn er stukken te vinden inzake grondbezit en erfpacht, begrotingen, belastingen, landbouw en emigratie.
Verder documenten met betrekking tot pensioenen en werkloosheid, onderwijs, voorlichting en erfgoed zoals de Europese begraafplaatsen in Indonesië.
Tot slot stukken aangaande binnenlandse politiek en bestuur in Indonesië en Nederlandse en Indonesische militaire aangelegenheden uit de periode 1950-1957.
Het archief bevat ook retroacta.

Archiefvormers:

  • Nederlands Commissariaat te Bandung (Indonesië)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van het commissariaat bandung

In december 1957 voltrok zich de liquidatie van de Nederlandse consulaire vertegenwoordiging te Bandung. Slechts een kleine MAWE-vertegenwoordiging bleef te Bandung achter, belast met de afhandeling van lopende zaken binnen de sociale zorg.

De commissariaatsarchieven dienden volgens instructie verpakt,verzegeld en onder persoonlijke begeleiding van een bevoegd ambtenaar naar Djakarta overgebracht te worden. (Toevoeging: Het geheim archief werd ter plekke vernietigd).

Op 18 december 1957 arriveerde D.M.Kan te Djakarta met het archief, dat in een honderdtal kisten verpakt was.Het is onduidelijk wanneer en op welke wijze het archief daarop naar Nederland is verzonden.Het arriveerde in ieder geval op 16 februari 1958 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en archiefmedewerker C.B.Quist constateerde in zijn verslag van 16 april 1958 over de ontvangst het volgende:

"Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op 16 februari 1958 156 kisten van het Commissariaat Bandung ontvangen die zijn overgebracht naar Delft (.........)

De inhoud van deze zending bestond uit archieven, rijksgoederen, bureaubehoeften en privégoederen.

.........................Een Inventaris of inhouds-opgave van deze zending is van uit Bandung nimmer

ontvangen,zodat APA/AR verplicht was zelf een inhouds-opgave van deze kisten te maken.

.........................Al spoedig bleek dat een deel van deze archieven afkomstig van het Rayon

Hoofd voor Maatschappelijk Werk,bestemd was voor doorzending naar het Ministerie van Maatschappelijk Werk te 's-Gravenhage.Deze dossiers werden dan ook uit het 76 meter overgezonden archief gelicht,wederom in kisten verpakt en door gezonden naar het Ministerie van Maatschappelijk Werk(.......),in totaal 24 kisten inhoudende 26 meter archief(...).

..............Ongeveer een maand later kwam zonder enige kennisgeving een tweede gedeelte archieven uit Bandung aan,o.a. Comptabiliteits archief,paspoorten,registers,gewoon archief,zonder dat er in deze zending enige volgorde was te bespeuren.

Het vermoeden is dan ook dat er nog een derde zending uit Bandung is te verwachten,want ongelukkiger wijze ontbreken de agenda's,er wordt namelijk een gedeelte van 1956 en het jaar 1957 gemist,daarentegen zijn de fiches over deze jaren wel aanwezig...........................

............................................." ( zie het Archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Departementsarchief, tweede blok 1955-1964,code 1 153.0 overdracht en vernietiging Djakarta (Bandung) 1958 )

Behalve dit verslag geven de archieven van het Ministerie van

Buitenlandse Zaken weinig informatie over wat er vervolgens met het commissariaatsarchief is gebeurd. Er kan slechts worden vermeld dat in maart en juni 1960 vrijwel alle stukken die betrekking hadden op Garantiewetzaken en oorlogsschadeaangelegenheden werden overgedragen aan de Directie Overgangszaken Indonesië (D.O.I.).Onbekend is hoeveel meter dit overgedragen materiaal omvatte.D.O.I. werd in een later stadium bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken ondergebracht.

De verwerving van het archief

Overbrenging van een overheidsarchief

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

zoek dhr adolf jansz planter in bandoeng

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in