Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Cie. Opsporing Oorlogsmisdadigers - Zoeken: oorlogsmisdadigers

4331 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.09.61
Centrale Archief Selectiedienst, J.H. Kompagnie
Nationaal Archief, Den Haag
2002
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.61
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst, J.H. Kompagnie
Nationaal Archief, Den Haag
2002

CC0

Periode:

1942-1984
merendeel 1944-1949

Omvang:

82.80 meter; 4484 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, in het Engels en in het Duits.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat enkele foto's.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De archieven van de Commissies tot Opsporing van Oorlogsmisdadigers (COOM) bevatten onder ander lijsten van oorlogsmisdadigers, verdachten en ooggetuigen, lijsten en vonnissen tegen Japanse oorlogsmisdadigers gewezen in Nederlands-Indië, correspondentie voornamelijk gevoerd met subcommissies bevattende informatie over van oorlogsmisdadigers verdachte personen, zonder dat er van actieve opsporing sprake is, dossiers inzake opsporing en aanhouding van oorlogsmisdadigers, documentatie betreffende diverse personen, voornamelijk bestaande uit kopieën van artikelen uit de 'Deutsche Zeitung in der Nierderlanden', stukken van de verschillende sub-commissies en dossiers inzake de opsporing en uitlevering van oorlogsmisdadigers.

Archiefvormers:

  • Bureau Opsporing Oorlogsmisdrijven (BOOM) 1945
  • Nederlandse Commissie inzake Oorlogsmisdrijven (NCO) in Engeland 1944-1946
  • Nederlandse Missie Opsporing Oorlogsmisdrijven in Duitsland (NMOO) oftewel de Netherlands War Crimes Commission (NWCC) 1945-1949
  • Nederlandse Vertegenwoordiger bij de United Nations War Crimes Commission 1942-1946
  • Verbindingsofficier van de Nederlandse Commissie inzake Opsporing van Oorlogsmisdadigers bij de Central Registry of War Criminals and Security Suspects (CROWCASS) in Parijs, later Berlijn 1945-1946

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

De archieven van de NWCC en van BOOM waren eerder in 1965 onbeheerd aangetroffen in het pand Van Stolkweg 29 in Den Haag, waar de afdeling Beheer, voorzieningen voor Afwezigen en voorzieningen voor Rechtspersonen van de Raad voor het Rechtsherstel was gehuisvest. Voornoemde bestanden werden vrijwel meteen op tijdelijke basis uitgeleend aan het (toenmalige) Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD). ( Proces-verbaal van inbewaringgeving d.d. 18 en 19 november 1965. ) Ben Sijes onderzocht daar de dossiers aan de hand waarvan hij de voornoemde lijst opstelde met de namen van nog niet vervolgde Duitsers, die van oorlogsmisdrijven werden verdacht.

Het duurde vervolgens zeven jaar voordat de voornoemde archieven van het RIOD bij het ARA terugkeerden. ( Jaarverslag van de Rijksarchiefdienst over 1978 ('s-Gravenhage 1979) 83. )

BOOM en NMOO bevatten dossiers van personen die niet door justitie zijn vervolgd. De van oorlogsmisdrijven verdachten die wel gerechtelijk zijn vervolgd, bevinden zich in principe in de dossiers van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. ( ARA, CABR, nummer toegang 2.09.09. ) In de jaren tachtig hebben de landelijke officieren vele dossiers geleend. Hierdoor zijn nogal wat dossiers niet op hun plaats teruggekomen, hetzij doordat deze naar het Ministerie van Justitie in plaats van naar het ARA werden teruggestuurd, hetzij doordat de opsporingsdossiers aan de berechtingsdossiers werden toegevoegd.

Op 14 november 1965 droeg het Ministerie van Justitie het eerste gedeelte van het archief van de NWCC aan de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief (ARA) over. ( Proces-verbaal van overdracht d.d. 14 november 1965. ) Kort daarna volgde het veel omvangrijker archief van BOOM. ( Proces-verbaal van overdracht d.d. 18 en 19 november 1965. ) Mw. mr. J.M.C. Romeijn had als hoofd van het Bureau Coördinatie van het ministerie bemoeienis met de overdracht van beide archieven.

Overbrenging van een overheidsarchief

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in