Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Cie. Opsporing Oorlogsmisdadigers - Zoeken: oorlogsmisdadigers

4331 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.09.61
Centrale Archief Selectiedienst, J.H. Kompagnie
Nationaal Archief, Den Haag
2002
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.61
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst, J.H. Kompagnie
Nationaal Archief, Den Haag
2002
CC0

Periode:

1942-1984
merendeel 1944-1949

Omvang:

82,80 meter; 4484 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, in het Engels en in het Duits.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat enkele foto's.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De archieven van de Commissies tot Opsporing van Oorlogsmisdadigers (COOM) bevatten onder ander lijsten van oorlogsmisdadigers, verdachten en ooggetuigen, lijsten en vonnissen tegen Japanse oorlogsmisdadigers gewezen in Nederlands-Indië, correspondentie voornamelijk gevoerd met subcommissies bevattende informatie over van oorlogsmisdadigers verdachte personen, zonder dat er van actieve opsporing sprake is, dossiers inzake opsporing en aanhouding van oorlogsmisdadigers, documentatie betreffende diverse personen, voornamelijk bestaande uit kopieën van artikelen uit de 'Deutsche Zeitung in der Nierderlanden', stukken van de verschillende sub-commissies en dossiers inzake de opsporing en uitlevering van oorlogsmisdadigers.

Archiefvormers:

  • Bureau Opsporing Oorlogsmisdrijven (BOOM) 1945
  • Nederlandse Commissie inzake Oorlogsmisdrijven (NCO) in Engeland 1944-1946
  • Nederlandse Missie Opsporing Oorlogsmisdrijven in Duitsland (NMOO) oftewel de Netherlands War Crimes Commission (NWCC) 1945-1949
  • Nederlandse Vertegenwoordiger bij de United Nations War Crimes Commission 1942-1946
  • Verbindingsofficier van de Nederlandse Commissie inzake Opsporing van Oorlogsmisdadigers bij de Central Registry of War Criminals and Security Suspects (CROWCASS) in Parijs, later Berlijn 1945-1946

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Verantwoording van de bewerking

De archieven van de Commissies tot Opsporing van Oorlogsmisdaden werden in 2001 door het Algemeen Rijksarchief ter bewerking aangeboden aan de Centrale Archief Selectiedienst te Winschoten.

De archieven zijn bewerkt om ze te laten voldoen aan de normen goede, geordende en toegankelijke staat.

Als toegang op de archieven waren een tweetal inventarissen aanwezig (2.09.13 en 2.09.14). De kwaliteit en het niveau van de beschrijvingen waren echter van matige kwaliteit. Met name de relatie tussen de verschillende eigentijdse kaartsystemen en de stukken was niet altijd goed te leggen. Bovendien was in een aantal gevallen de relatie van de stukken met de archiefvormer verstoord. Als bijlage 3 bij de inventaris is een concordans gemaakt van oud inventarisnummer naar nieuw inventarisnummer.

In de toegang zijn nog een aantal bestanden ingevoegd die afgescheiden waren bij de bewerking van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR). Ook zijn ingevoegd de van het Ministerie van Justitie afkomstige dossiers van mr. Mouton. (Depot 88: Archief mr. M.W. Mouton). Mr. dr. M.W. Mouton was voormalig Nederlands vertegenwoordiger in de UNWCC.

Volgens de toen geldende richtlijnen werden processen-verbaal veelal in vijfvoud opgemaakt. In de archieven kwam het derhalve regelmatig voor dat van hetzelfde proces-verbaal vijf (ondertekende) exemplaren in het dossier werden aangetroffen. In overleg met het ARA is besloten om maximaal twee exemplaren van het proces-verbaal in het dossier te laten zitten.

De oorspronkelijke omvang van de archieven vóór de bewerking bedroeg ca. 70 meter. Na bewerking en herverpakking bedraagt de omvang 51 meter.

Delen van het archief werden afgescheiden als niet behorende tot de in deze inventaris beschreven archieven. Zo werden bijvoorbeeld stukken aangetroffen die zijn ingevoegd in de archieven van het CABR.

Aan de bewerking van deze archieven werkten mee:

O. Bos

G. Freerks

E. Muller

B. Venema

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in