Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Jus / OMD - Zoeken: oorlogsmisdadigers

37 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.09.106
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.106
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2009

CC0

Periode:

1945-2002
merendeel 1950-1995

Omvang:

10.40 meter; 281 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief betreffende oorlogsmisdadigers bevat archiefbescheiden over de uitvoering van het opsporings-, vervolgings- en gratiebeleid ten aanzien van oorlogsmisdadigers en andere politieke deliquenten ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, zoals ingekomen reacties van voor- en tegenstanders op een eventuele vrijlating van de drie van Breda. Daarnaast bevat het archief stukken betreffende het verlenen van gratie aan ter dood veroordeelde oorlogsmisdadigers en andere politieke delinquenten en uitspraken van de rechtbank.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Justitie, Afdeling Staats- en Strafrecht
  • Ministerie van Justitie, Directie Gevangeniswezen
  • Ministerie van Justitie, Bureau Kabinet

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

Als uitvloeisel van het meerjarenconvenant afgesloten op 4 januari 2000 tussen het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) is door de CAS in de periode 2005 - 2009 het archiefbestand van het Ministerie van Justitie betreffende oorlogsmisdadigers over de periode 1950 - 1980 bewerkt, omvang 10,375 meter.

De in deze toegang opgenomen archiefbescheiden zijn opgemaakt door verschillende afdelingen van het Ministerie van Justitie, onder andere: Afdeling Staats- en Strafrecht, Directie Gevangeniswezen en Bureau Kabinet. Ook zijn er bescheiden opgenomen welke zijn ontvangen en overgedragen aan het Minister van Justitie door het Ministerie van Algemene Zaken. Het archief bevat dossiers inzake de opsporing, vervolging en detentie van oorlogsmisdadigers. Verder zijn er dossiers aangetroffen betreffende beleidsvorming ten aanzien van opsporing en vervolging. Specifieke dossiers betreffen onder andere de dossiers R 63/63/02 betreffende de vrijlating van de vier oorlogsmisdadigers te Breda en R 63/76/01 betreffende Pieter Menten. Bij verschillende dossiers onder andere inv.nrs. 2 - 5 en inv.nrs. 166 - 201 zijn de stukken beschreven zoals in één map/dossier aangetroffen daar de samenhang van de stukken binnen één map/dossier niet duidelijk was. Dit betekent dat er meerdere beschrijvingen van stukken vallen onder één inventarisnummer. De 'overall' datering van deze stukken staat vermeld bij de laatste beschrijving van betreffende inventarisnummer.

Voor de materiële staat van het archief is de bewerking uitgevoerd conform de brochure Om de kwaliteit van het behoud, normen 'goede en geordende staat' uitgave Beekhuis/Hol 1993 van de Rijksarchiefdienst/Pivot.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in