Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ambassade Nigeria - Zoeken: nigeria

286 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.05.216
CAS 1098
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.216
Auteur: CAS 1098
Nationaal Archief, Den Haag
2008

CC0

Periode:

1959-1974

Omvang:

5.00 meter; 212 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat algemene stukken, zoals indexen op correspondentie, stukken betreffende de organisatie van de ambassade zelf alsmede diverse aangelegenheden in Nigeria. In het archief zijn voorts stukken te vinden aangaande de economie van Nigeria, bijvoorbeeld betreffende de activiteiten van de Wereldbank, de ontwikkelingshulp en -samenwerking van diverse landen en de ontwikkelingen in de cacao-, suiker- en aardolieindustrie. Verder zijn er stukken in verband met de burgeroorlog 1964-1969, stukken betreffende buitenlandse betrekkingen van Nigeria, de relatie met internationale organisaties en ten slotte enkele (voorheen) geheime stukken inzake correspondentie.

Archiefvormers:

  • Nederlandse Ambassade in Nigeria

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

De toegang is primair ingedeeld in archiefvormende diensten, namelijk ambassade, consulaten of andere commissies en organisaties. Bij de aanwezigheid van geheime stukken is de toegang secundair onderverdeeld in algemeen archief en geheim archief. Tertiair is de toegang geordend op de 9 hoofdrubrieken van de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zoals deze in 1978 is vastgesteld.

Hoofdrubrieken
Tabel met zoekresultaten in archieven
NummerBenaming
0Algemeen
1Organisatie
2Protocol
3Juridische aangelegenheden
4Aangelegenheden van openbare orde, openbare zedelijkheid, openbare gezondheidszorg, openbare veiligheid, volkshuisvesting, leefmilieu
5Waterstaat, verkeer en vervoer, verbindingen en elektronica
6Economie, migratie, arbeid
7Sociale aangelegenheden
8Culturele en wetenschappelijke aangelegenheden, voorlichting
9Staatkunde, landsverdediging, internationale organisaties

De benamingen van deze rubrieken, met bijbehorende nummers, zijn voor zover daar stukken van werden aangetroffen overgenomen in deze nieuwe toegang. Binnen deze indeling is, afhankelijk van de aanwezigheid van gerelateerde archiefbescheiden, een nader onderverdeling gemaakt al dan niet gebaseerd op de archiefcode.

Het codenummer is feitelijk een onderwerpsnummer. Dit betekent dat onder één onderwerp meerdere dossiers kunnen vallen die hetzelfde codenummer hebben. Voor het bepalen van de plaats van een archiefstuk binnen de inventaris is gekeken naar de code welke oorspronkelijk aan het archiefstuk is gegeven. Op basis van die code is het archiefstuk onder een rubriek geplaatst. Alleen in die gevallen waarin de gegeven code niet overeenkwam met de inhoud van het dossier, is deze code losgelaten en zijn de stukken geplaatst in de rubriek waar ze inhoudelijk thuis horen. De verschillende archiefstukken zijn zoveel mogelijk chronologisch geordend.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in