Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ambassade Nigeria - Zoeken: nigeria

286 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.05.216
CAS 1098
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.216
Auteur: CAS 1098
Nationaal Archief, Den Haag
2008

CC0

Periode:

1959-1974

Omvang:

5.00 meter; 212 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat algemene stukken, zoals indexen op correspondentie, stukken betreffende de organisatie van de ambassade zelf alsmede diverse aangelegenheden in Nigeria. In het archief zijn voorts stukken te vinden aangaande de economie van Nigeria, bijvoorbeeld betreffende de activiteiten van de Wereldbank, de ontwikkelingshulp en -samenwerking van diverse landen en de ontwikkelingen in de cacao-, suiker- en aardolieindustrie. Verder zijn er stukken in verband met de burgeroorlog 1964-1969, stukken betreffende buitenlandse betrekkingen van Nigeria, de relatie met internationale organisaties en ten slotte enkele (voorheen) geheime stukken inzake correspondentie.

Archiefvormers:

  • Nederlandse Ambassade in Nigeria

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Voor de bewerking van het archief is gebruik gemaakt van de volgende selectielijsten:

  • Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Buitenlandse Zaken en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Buitenland over de periode 1945 - 1990, 9 september 2002/nr.C.2002/2848, (Stcrt. 14 november 2002, nr. 220/pag. 11) (RIO 103a)
  • Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Buitenlandse Zaken als vakminister en als vakminister in Londen, binnen het beleidsterrein Beheer van de Rijksbegroting over de periode 1940 - 1993, vastgesteld bij beschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Buitenlandse Zaken, nr. 98.22.RWS/JW d.d. 8 januari 1998 (Stcrt. 30 juli 1998, nr. 142), laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de staatssecretaris van Onderwijs. Cultuur en Wetenschappen en de minister van Buitenlandse Zaken, 25 januari 2005/nr. C/S/05/138 (Stcrt. 31 maart 2005, nr. 62/pag. 34) (RIO 015)
  • Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Buitenlandse Zaken en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid over de periode 1945 - 1999, 5 juli 2005/nr. C/S&A/051197 (Stcrt. 16 december 2005, nr. 245/pag. 25), rekening houdend met publicatie in de Stcrt. 14 juni 2007, nr.112/pag.10 (RIO 143)

Bij aanvang bestond het archief uit 5,4 meter. Na bewerking bestond het archief uit totaal 4,9 meter. De archiefstukken welke voor bewaring in aanmerking kwamen zijn overgedragen aan het Nationaal Archief. De archiefstukken die voor vernietiging in aanmerking kwamen, zijn na verkregen toestemming van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, afgevoerd door Van Gansewinkel Nederland BV en daar op de gebruikelijke wijze vernietigd.

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in