Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Raadpensionaris Cats - Zoeken: munster

3 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

3.01.15
W.E. de Boer-Meiboom
Nationaal Archief, Den Haag
1977
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.01.15
Auteur: W.E. de Boer-Meiboom
Nationaal Archief, Den Haag
1977

CC0

Periode:

1634-1651

Omvang:

0.40 meter; 137 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van Jacob Cats (1577-1660) bestaat uit stukken opgemaakt uit hoofde van de door hem beklede functies bij de Staten van Holland en West-Friesland en de Staten-Generaal. Het bevat onder meer enkele kladnotulen van vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland, uittreksels uit resoluties, rekeningen, begrotingen en financiele rapporten inzake belastingen en (militaire) uitgaven van het gewest Holland, onderzoeksrapporten met betrekking tot fraude in de admiraliteitscolleges. Daarnaast zijn er stukken te vinden met betrekking tot geschillen tussen de zeven provinciën; voornamelijk conflicten inzake het inkrimpen van het leger na de Vrede van Munster en stukken betreffende de rechtsopvolging van de stadhouder Willem II.

Archiefvormers:

  • Jacob Cats (1577-1660)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

De stukken aan ons overgeleverd als stukken uit de tijd van Jacob Cats onder inventarisnummers 2641 en 2642 van de inventaris van het archief van de Staten van Holland en West-Friesland zijn slechts een klein gedeelte van wat Cats zelf aan de Staten heeft ingeleverd. Pogingen om de andere stukken, door Cats vermeld in de eerdergenoemde inventaris van 5 december 1651 in het arhief van de Staten van Holland en West-Friesland, terug te vinden, leverden tot nu toe geen succes op. (Zie bijlage).

Alvorens tot inventarisatie werd overgegaan werd in de eerste plaats de collectie brieven van en aan Jacob Cats van de Koninklijke Bibliotheek en in de tweede plaats het museum Catsianum, een collectie bijeengebracht door mr. J.C. de Jonge van Ellemeet en nu opgenomen in de Universiteitsbibliotheek van Leiden, onderzocht. In geen van beide collecties werd echter iets aangetroffen wat in het archief van Jacob Cats als Raadpensionaris van de Staten van Holland en West-Friesland thuishoorde.

Bij de inventarisatie is de vraag gerezen of men hier te maken heeft met het archief dan wel slechts met een verzameling papieren, die de schriftelijke neerslag vormen van bestuurshandelingen verricht tijdens de ambtsperiode van Jacob Cats. Aangezien echter alle klad- en concept-stukken van de hand van Cats zijn en vele andere of een dorsale aantekening of aantekeningen in het stuk zelf van zijn hand bevatten en er geen andere stukken zijn aangetroffen, is dit het geheel der stukken ambtshalve ontvangen of opgemaakt door Cats en naar hun aard bestemd om onder hem te berusten, en derhalve te kenmerken als zijn archief.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in