Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ambassade Spanje - Zoeken: munster

1 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.05.286
SSA-BZ
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.286
Auteur: SSA-BZ
Nationaal Archief, Den Haag
2008
CC0

Periode:

1888-1954
merendeel 1939-1954

Omvang:

6,10 meter; 218 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een deel is gesteld in het Spaans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Gezantschap te Spanje (1939-1954) bevat stukken betreffende de organisatie in Madrid, de afzonderlijke consulaten en het consulaat-generaal in Tanger, protocollaire zaken, registraties van Nederlanders, stukken in verband met Spaanse politieke-, juridische en sociale aangelegenheden en dossiers inzake internationale betrekkingen.

Te vinden zijn brieven en rapporten inzake onderwerpen als de Spaanse inzending voor de herdenking van de vrede van Munster in 1948, de evacuatie van Nederlandse joodse vluchtelingen in de Tweede Wereldoorlog, de erkenning van de Franco-regering door Nederland en de binnen- en buitenlandse oppositie tegen het bewind van Franco.

Archiefvormers:

  • Gezantschap in Spanje (Madrid)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Ordening van het archief

Het archief 1939-1954 vertoont een aantal hiaten. Het duidelijkst is dit bij de ontbrekende agenda's van voor 1946. Opvallend is tevens dat sommige archiefstukken van voor 1946 geen registratuurkenmerken hebben zodat door de inventarisator moeilijk na te gaan viel in welke rubriek de dossiers thuis hoorden.

De ordening van de correspondentie 1939-1945, bij een vorige inventarisatie op onderwerp bij elkaar gevoegd, is in de meeste gevallen gehandhaafd aangezien deze grotendeels overeenkwam met de rubriekindeling van na 1945. Sommige rubrieken overlappen elkaar zoals D (Decoraties en handelsbelangen), deze rubriek werd gebruikt door de handelsafdeling van het gezantschap, E (Economische aangelegenheden) en F (Financiële zaken). Door middel van verwijzingen is gepoogd het overlappen te ondervangen.

De rubriek N (Diverse aangelegenheden betreffende Nederlanders) is een verzamelrubriek waarin men allerlei dossiers kan aantreffen.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in