Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Mortaigne, de - Zoeken: munster

7 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

1.10.92
W.E. Meiboom
Nationaal Archief, Den Haag
1988
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.92
Auteur: W.E. Meiboom
Nationaal Archief, Den Haag
1988

CC0

Periode:

1639-1761

Omvang:

0.23 meter; 66 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in het Frans en in het Duits. Een enkel stuk is gesteld in het Latijn en in het Spaans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in het oud-Hollandse klerkencursief. De Duitse stukken zijn grotendeels in het Kurrentenschrift geschreven.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Leden van de familie De Mortaigne vervulden in de 17e eeuw herhaaldelijk het ambt van hofmeester bij de Staten-Generaal, waren in krijgsdienst of verkeerden in diplomatieke dienst. Het archief van de familie bevat stukken omtrent hun ambtsvervullingen (bijvoorbeeld akten van aanstellingen) en loopbanen en tevens stukken over financiële aangelegenheden als nalatenschappen en dergelijke.

Archiefvormers:

  • Mortaigne, De
  • Boomhouer
  • Hesselt van Dinther
  • Mortaigne, Johan Bertram de (?-1697)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

De famillie de Mortaigne is waarschijnlijk afkomstig uit Mortagne, een plaats in Noord-Frankrijk aan de Schelde tussen Valenciennes en Doornik. Wegens hun geloof zijn ze rond 1600 naar de Noordelijke Nederlanden gevlucht. Johan de Mortaigne, dict Pottel wordt vanaf 1616 genoemd in dienst van de Staten-Generaal. Hij is, pas na 1625 met een officiele aanstelling, als hofmeester belast met de werkzaamheden behorend bij de ontvangst en de verzorging van buitenlandse gezanten in de Republiek.

Naast dit hofmeesterschap,waarvoor hij overigens geen tractement ontving, is hij kwartiermeester in het regiment van Chatillon en wordt hij in 1623 benoemd tot commissaris van de monstering door de Staten van Holland. Het enige stuk van hem in deze inventaris is waarschijnlijk naar aanleiding van problemen met Herman van Middelcoop over het beeindigen van het contract over een huis van de laastste, dat als woning diende - tussen 1627 en mei 1639 - voor de Mortaigne en tevens als "pension" voor nieuw in den Haag binnengekomen gezanten die gedurende een paar dagen, op kosten van de Staten-Generaal door de Mortaigne in dit "pension" werden ontvangen.

Op 2 augustus 1639 heeft zijn zoon Johan Bertram de survivance gekregen van de Staten-Generaal voor het ambt van hofmeester. Dit ambt, dat Johan Bertram vanaf eind 1639 alleen uitoefent na de dood van zijn vader neemt allengs in belangrijkheid af. Johan Betram vervult de functie tot 1657 waarna Frederik Hessels zich noemend Hesselt van Dinter tot zijn opvolger benoemd wordt. Drie zoons van Johan de Mortaigne dict Pottel bevinden zich inmiddels sinds de twintiger jaren van de 17e eeuw buiten de Republiek. Zij zijn eerst in dienst van Philips van Hessen Kassel en later in Zweedse krijgsdienst.

Johan Bertram vervult na 1657 een aantal belangrijke functies als onder andere als consul-generaal in Algerije, waar hij overigens slechts zeer korte tijd verblijft, en als (geheim) onderhandelaar. Bovendien staat hij in nauw kontakt met zijn broer Barthold in Zweden aan wie hij informatie stuurt over de gevoelens in de Republiek ten aanzien van de Zweeds-Deense oorlog en met wie hij (mogelijk) een wapenzendingsnet heeft opgezet.

Hoewel hij probeert als Nederlands gezant in Zweden benoemd te worden en als Zweeds gezant in de Republiek slaagt hij hier niet in. Op het einde van zijn leven probeert hij om samen met zijn schoonzoon Jean Dumont benoemd te worden tot historiograaf van de Staten-Generaal, dit wordt echter niet ingewilligd.

Waarschijnlijk overleed de Mortaigne voordat de Staten-Generaal hierover een uitspraak had kunnen doen.

Zijn (oudste) zoon Johan Bertram II is gedurende zijn leven in krijgsdienst. Eeerst in de Republiek, dan in Zweden en vervolgens weer in de Republiek. Na zijn overlijden in 1730 is zijn weduwe nog jaren bezig met de financiele afwikkeling van zijn (militaire) nalatenschap.

Naast stukken van vader en zoon Johan Bertram bevat deze inventaris een aantal losse stukken van of over famillieleden van hen. Deze stukken zijn gerubriceerd naar de persoon die in de stukken voorkomt.

Zweden en vervolgens weer in de Republiek. Na zijn overlijden in 1730 is zijn weduwe nog jaren bezig met de financiele afwikkeling van zijn (militaire) nalatenschap.

Stamboom van de familie de Mortaigne en aanverwanten voor zover ze in deze inventaris voorkomen:

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in