gahetNA in het Nationaal Archief

Mortaigne, de - Zoeken: munster

7 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

1.10.92
W.E. Meiboom
Nationaal Archief, Den Haag
1988
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.92
Auteur: W.E. Meiboom
Nationaal Archief, Den Haag
1988
CC0

Periode:

1639-1761

Omvang:

0,23 meter; 66 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in het Frans en in het Duits. Een enkel stuk is gesteld in het Latijn en in het Spaans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in het oud-Hollandse klerkencursief. De Duitse stukken zijn grotendeels in het Kurrentenschrift geschreven.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Leden van de familie De Mortaigne vervulden in de 17e eeuw herhaaldelijk het ambt van hofmeester bij de Staten-Generaal, waren in krijgsdienst of verkeerden in diplomatieke dienst. Het archief van de familie bevat stukken omtrent hun ambtsvervullingen (bijvoorbeeld akten van aanstellingen) en loopbanen en tevens stukken over financiële aangelegenheden als nalatenschappen en dergelijke.

Archiefvormers:

  • Mortaigne, De
  • Boomhouer
  • Hesselt van Dinther
  • Mortaigne, Johan Bertram de (?-1697)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Publicaties

Geraadpleegde literatuur
Heringa, J., De eer en hoogheid van de staat, Groningen 1961, p. 430-434, 507-522, 572-578.Hora Siccama, J.H., Aantekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch Genootschap uitgegeven register op de journalen van Constantijn Huygens den zoon, Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap, Derde serie nr 35, Amsterdam 1915, p. 476Post, W.D. , Jean Dumont: journalist, pamflettist en historicus (1667-1727),doctoraalscriptie, z.p. 1988 (wordt bewerkt voor publicatie)Meiboom, W.E. Inventaris van het archief van de gedeputeerden van Haarlem ter dagvaart, (1589) 1603-1787). Verschijnt in 1988 in de inventarisreeks van de Rijksarchieven in Holland.Schutte, O., Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland 1584-1810, s-Gravenhage 1976, p. 154, 178, 179, 209, 376Schutte, O., Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers, residerende in Nederland 1584-1810, s-Gravenhage 1983, p. 717

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in