Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten-Generaal / SGD - Zoeken: munster

9 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

1.01.52
Th.H.P.M. Thomassen
Nationaal Archief, Den Haag
1983
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.52
Auteur: Th.H.P.M. Thomassen
Nationaal Archief, Den Haag
1983

CC0

Periode:

1577-1794

Omvang:

71.00 meter; 599 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat een aantal reeksen dubbele exemplaren van resoluties van de Staten-Generaal, alsmede verbalen en brievenboeken.

Archiefvormers:

  • Staten-Generaal , 1576-1796
  • Raad van State, 1588-1795
  • Stadhouderlijke Secretarie
  • Staten van Holland
  • Generaliteitsrekenkamer

Archiefvorming

Geschiedenis van het archiefbeheer

In zijn inventaris van de archieven van de Staten-Generaal van 1822 en 1823 maakt rijksarchivaris Van Wijn melding van een aantal series geschreven en gedrukte resoluties van dit college. Over de ordinaris resoluties merkte hij op, dat daarvan, naast de series minuten, eerste minuten, geresumeerde minuten, kopieën en gedrukte resoluties, "mede nog twee geschreven en drie gedrukte stellen, schoon niet compleet, bij het Archief aanwezig" waren. Bij de secrete resoluties tekende hij aan, dat daarvan "vele dubbelden gevonden worden, en wel van verscheiden jaren twee a drie stuks". ( Arch. Binn. Zaken, Afd. O.K. & W., 1815-1848, inv. nr. 4229, 3 maart 1825 F 18, pp. 3 en 4. ) Bovendien bevonden zich destijds op het Rijksarchief een groot aantal door Van Wijn niet vermelde resolutieboeken, die geen afgeronde serie (meer) vormden: "dubbelden", "extracten" enz. en minstens vijf series gedrukte resoluties van de Staten van Holland.

Uit al deze dubbelen zijn herhaaldelijk in de loop van de vorige eeuw, maar ook nog in 1963 exemplaren aan andere instellingen overgedragen, veelal ter opvulling van hiaten in series die daar al aanwezig waren.

In het begin van deze eeuw werd het verspreid aangetroffen restant met andere stukken die vnl. uit de archieven van de Staten-Generaal afkomstig waren, ondergebracht in een collectie "Staten-Generaal dubbelen". Deze omvatte 1086 nummers, waarvan, na de herinventarisatie door Japikse van de archieven van de Staten-Generaal en de legatiearchieven, de herinventarisatie door Meilink van de archieven van de VOC en de laatste overdracht in 1963 aan het Instituut voor Moderne Geschiedenis van de Katholieke Universiteit in Nijmegen, 302 volgnummers en 3 niet van een volgnummer voorziene registers overbleven.

In 1983 zijn deze registers, die in beheer gegeven waren aan het Gemeentearchief Nijmegen, naar het Algemeen Rijksarchief teruggebracht.

In de loop der tijd zijn aan deze collectie bestanddelen toegevoegd, waaronder de collectie resoluties die in 1869 was uitgeleend aan de Universiteitsbibliotheek Leiden, welke in 1963 weer geretourneerd werd.

De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in