Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Raad van Beroep en Ambtenarengerecht - Zoeken: militair

14 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.09.76
CAS 1111, H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2007
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.76
Auteur: CAS 1111, H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2007

CC0

Periode:

1945-1989

Omvang:

56.90 meter; 679 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Personen genieten rechtsbescherming tegen administratieve beslissingen van de overheid en kunnen daartegen in beroep gaan bij de Raden van Beroep voor de sociale verzekeringen. Bij gedingen die de rechtspositie van ambtenaren raken beslist het Ambtenarengerecht.
Het archief van de Raad van Beroep en het (Militair) Ambtenarengerecht te 's-Gravenhage, dat de jaren 1945-1989 bestrijkt, bevat registers voor klaagschriften, evenals de uitspraken, beschikkingen en processen-verbaal van de terechtzittingen. Op de registers bestaat een aantal alfabetische klappers als (neven)ingangsysteem. Elke zaak kreeg in het verleden een nummer, dit is zowel het nummer van het dossier als van de uitspraak. De processen-verbaal van terechtzitting zijn op zittingsdatum gearchiveerd.

Archiefvormers:

  • Raad van Beroep en het (Militair) Ambtenarengerecht te 's-Gravenhage

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in