Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Dienst Legercontacten Indonesië - Zoeken: legercontacten

122 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.10.53.02
A.M. Tempelaars
Nationaal Archief, Den Haag
1996
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.10.53.02
Auteur: A.M. Tempelaars
Nationaal Archief, Den Haag
1996

CC0

Periode:

1946-1950

Omvang:

1.00 meter; 9 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Dienst voor Legercontacten (DLC) had tot taak om voorlichting te geven aan de troepen in Nederlands-Indië over militaire en politieke gebeurtenissen. Naar buiten toe had de dienst de opdracht om informatie te verstrekken over de verrichtingen en gebeurtenissen in het leger. Dit archief bestaat uit een plaatsingslijst die verdeeld is over twee dossierseries [serie 1 (1948-1949) en serie 2 (1949-1950)] met correspondentie alfabetisch geordend op plaats, regio of onderwerp.

Archiefvormers:

  • Dienst voor Legercontacten (DLC) Indonesië, 1946-1950
  • Dienst voor Legercontacten

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

( Bij het schrijven van de inleiding werd gebruik gemaakt van organieke gegevens voorkomend in de inv.nrs 103 (dossier 16) en 108 en van het boek van de journalist Louis Zweers "Agressi II: de vergeten beelden van de tweede politionele actie" (Den Haag 1995, ISBN 90-12-08277-3). )

De Dienst voor Legercontacten (DLC) werd opgericht bij beschikking van 1 april 1947 nr 3282/IA 2 van het Hoofdkwartier van de Adjudant-Generaal, waarbij de Leger Voorlichtingsdienst tegelijk in deze nieuwe organisatie werd ingepast. De dienst was in Batavia gevestigd en ressorteerde organisatorisch onder het Kabinet van de Legercommandant, het hoofd van dienst stond onder de directe bevelen van de legercommandant. ( Achtereenvolgens waren met de leiding belast: lnt. kol J.J.F. Borghouts tot eind 1947, reserve lnt. kol. W.C. Koenders vanaf eind 1947 tot de opheffing in juli 1950. Majoor F.J. Drost was plaatsvervangend hoofd DLC. ) De dienst kreeg tot taak:

Intern:

  • Voorlichting van de onder het legercommando in Nederlands-Indië ressorterende troepen en diensten omtrent de militaire en politieke gebeurtenissen, alsmede onderwerpen van algemene aard, waarbij de wijze van voorlichting ingesteld diende te zijn op het streven naar ontwikkeling en verruiming van het gezichtsveld van de militair, zonder daarbij het karakter te dragen 'beleerend' te willen zijn of het terrein te betreden van de Dienst Vorming;
  • De voorlichting diende de morele eigenschappen van de militair te stimuleren door hem te doordringen van de geestelijke waarde welke aan de taak en de roeping van de weermacht voor land en volk ten grondslag liggen.

Extern:

  • Voorlichting naar 'buiten' omtrent doel, streven en verrichtingen van en de belangrijkste gebeurtenissen in het leger.

Bovendien had de dienst de taak de technische aspecten en vormgeving van alle publicaties en visuele en auditieve uitingen te verzorgen.

Als middelen tot uitvoering van deze taak werden in genoemde beschikking vermeld: het uitgeven van mededelingen, voorlichtingsbulletins en een weekblad voor de militaire gemeenschap, het samenstellen van persoverzichten ten behoeve van militaire autoriteiten, het verzorgen van radio-uitzendingen voor de troepen, vervaardiging en verspreiding van films, aanstelling van persofficieren bij de diverse onderdelen, voorlichting geven aan en contacten leggen met de binnen- en buitenlandse pers. Voor de afstemming van persaangelegenheden was aan het Hoofdkwartier van de Adjudant-Generaal een speciale persofficier verbonden met wie het hoofd DLC zich diende te verstaan. Ten aanzien van het beleid en de werkwijze van de DLC verwijs ik de gebruikers van dit archief naar de inleiding van het boek van Louis Zweers waar uitgebreid op deze onderwerpen wordt ingegaan.

De DLC werd op 22 juli 1950 opgeheven, toen het toenmalige hoofd, Lt. kol. W. Koenders, diens taak en 'bijbehorende materialen' overdroeg aan kol. Wijono Surjokusumo, hoofd van de Bagian Penghubung Masjarakat Angkatan Perang Kementerian Pertahanan, de militaire voorlichtingsdienst van de Republik Indonesia Serikat. ( Zie inv. nr. 103, dossier 16. Blijkens het aanhangsel bij de verklaring van overdracht werden met de 'bijbehorende materialen' fotografische apparatuur, voertuigen etc. bedoeld, archiefmateriaal wordt niet vermeld. )

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in