Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Doorn, van - Zoeken: knvb

1 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.21.376
J.A.M.Y. Bos-Rops
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.376
Auteur: J.A.M.Y. Bos-Rops
Nationaal Archief, Den Haag
2008

CC0

Periode:

1942-1994

Omvang:

1.50 meter; 189 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Mr. H.W. van Doorn (1915-1992) was jurist, politicus en bestuurder. Van 1973 tot en met 1977 was hij minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Het archief bevat voornamelijk stukken uit zijn openbare leven. De stukken over zijn werkzaamheden in de rechterlijke macht betreffen merendeels formele besluiten van aanstelling en ontslag in de verschillende functies en daarnaast stukken van het proces tegen de oorlogsmisdadiger Anton van der Waals. De politiek-bestuurlijke archivalia bestaan uit correspondentie, teksten van redevoeringen, aantekeningen, gedrukt materiaal en krantenknipsels. De stukken hebben betrekking op zijn gehele politiek-bestuurlijke loopbaan: zijn activiteiten voor de Katholieke Volkspartij (KVP), de Politieke Partij Radicalen (PPR) en de Partij van de Arbeid (PvdA), het voorzitterschap van de Katholieke Radio Omroep (KRO), de jaren als minister van CRM (1973-1977) en een van zijn nevenfuncties, namelijk het voorzitterschap van het Nederlands Centrum Buitenlanders. Het lijkt er echter op dat Van Doorn uit al deze levensfasen alleen de meest kenmerkende stukken heeft bewaard. Het beste voorbeeld hiervan is het materiaal over de contacten met de KVP voorman C.P.M. Romme bij de stukken over zijn voorzitterschap van de KVP. Daardoor heeft het archief een wat fragmentarisch karakter. Het aantal documenten betreffende zijn privéleven is uiterst beperkt.

Archiefvormers:

  • Doorn, H.W. van (1915-1992)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in