Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Franssen, J. - Zoeken: knvb

1 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.21.320
CAS 481
Nationaal Archief, Den Haag
2003
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.320
Auteur: CAS 481
Nationaal Archief, Den Haag
2003

CC0

Periode:

1904-1996
merendeel 1959-1996

Omvang:

11.30 meter; 398 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van J. Franssen (1951- ) bevat naast enkele stukken van persoonlijke aard voornamelijk materiaal ontstaan uit zijn verschillende politieke en bestuurlijke (neven-)functies: vergaderstukken en teksten van redevoeringen uit de periode van zijn voorzitterschap van de JOVD, vergaderstukken van verschillende lokale VVD-fracties en vervolgens de Tweede Kamer, verslagen van congressen, correspondentie en brievenboeken, en diverse stukken in verband met de behandeling van wetsontwerpen en -wijzigingen op de beleidsterreinen onderwijs, volksgezondheid en binnenlands bestuur.

Archiefvormers:

 • Franssen, Jan (1951- )

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Jan Franssen( Een deel van de informatie is ontleend aan de profielschets van Franssen, die in 2000 in NRC Handelsblad verscheen. ) werd op 11 juni 1951 te Hilversum geboren in een Nederlands-Hervormd middenstandsgezin. Zijn ouders runden een wasserij in het Noord-Hollandse Nederhorst den Berg. Via de MULO en de HAVO ging hij naar de pedagogische academie. Daarna haalde hij nog een leraarsgraad en deed hij kandidaatsexamen Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Franssen was al vroeg geïnteresseerd in politiek en streefde dan ook een politieke carrière na. Anders dan in het ouderlijk milieu, waar men op de Christelijk Historische Unie stemde, koos hij echter voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Als jonge liberaal werd hij in 1970 in Den Haag assistent van de toenmalige fractievoorzitter Hans Wiegel. Ook in zijn woonplaats Nederhorst den Berg nam hij deel aan het politieke leven, waarbij hij zich in de gemeenteraad sterk maakte voor een samenwerking tussen de VVD en de Partij van de Arbeid.

In Den Haag groeide hij in 1982 van medewerker van de fractie tot kamerlid onder Ed Nijpels. Als zodanig werd hij onderwijswoordvoerder van de fractie. Daarna bracht hij het in 1986 onder J. Voorhoeve tot secretaris van de VVD-fractie. Na zijn Kamerlidmaatschap werd in hij in 1994 burgemeester van Zwolle. In 2000 volgde zijn benoeming tot Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland.

Franssen staat niet alleen bekend als zakelijk en afstandelijk maar ook als een harde werker met een scherpe tong en een grote dossierkennis. Bovendien heeft hij in het verleden laten zien politiek/bestuurlijk gezien niet voor een kleintje vervaard te zijn. Zo stond hij in 1996 als burgemeester van Zwolle een omstreden demonstratie van extreem-rechts toe, een actie die nationale bekendheid kreeg. Hij motiveerde zijn besluit destijds door te stellen dat de democratie tegen een stootje moest kunnen. Saillant detail bij zijn benoeming tot Commissaris der Koningin was, dat hij in Zuid-Holland een college van Gedeputeerde Staten mocht voorzitten waarin sedert 1998 geen liberalen meer vertegenwoordigd waren.

 

Curriculum vitae
( Een deel van de informatie is ontleend aan de profielschets van Franssen, die in 2000 in het NRC Handelsblad verscheen. Zie daarnaast ook: Biografieën van de Stichting Algemeen Nederlands Persbureau, losbladig systeem, nr. 0103 en
http://www.parlement.com/9291000/biof/02752 (werkende hyperlink per 2008).
Er zullen later voor de periode van na 1996 zowel voor de hoofd- als de nevenfuncties nog stukken aan dit archief worden toegevoegd. )

 

Huidige functie
 • Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland

 

Huidige nevenfuncties, voortvloeiend uit het ambt van CdK
 • Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland
 • Voorzitter Carnegie Heldenfonds
 • Voorzitter Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Regio Randstad
 • Voorzitter Bestuurlijk Platform Zuidvleugel (BPZ)
 • Vice-voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei

 

Overige nevenfuncties
 • Voorzitter Raad van Toezicht Forum, instituut voor multiculturele ontwikkeling
 • Voorzitter Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO)
 • Voorzitter Stichting Kennisontwikkeling HBO (tot eind 2009)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Mondriaan Onderwijs Groep (2002-2010)
 • Voorzitter curatorium van de Burgemeesterslezing (tot september 2009)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Rijndam Revalidatiecentrum
 • Voorzitter Raad van Toezicht Movisie
 • Voorzitter van het bestuur van de Kilyàn Foundation
 • Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Beveiligingsbedrijven VEBON
 • Voorzitter van het Nederlands Instituit voor Lexicologie
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Delta Wonen
 • Lid Raad van Advisory Board Leidse Onderwijs Instelling
 • Lid Raad van Toezicht Nederlands Bureau Toerisme en Congressen Nederland (NBTC)
 • Lid van Raad van Commissarissen van de Vereniging Hendrick de Keyser
 • Lid Raad van Commissarissen Van Gelder Groep BV Elburg

 

Eerdere hoofdfuncties
1972-1977Leraar geschiedenis en maatschappijleer middelbare school
1977-1982Wetenschappelijk medewerker Stichting voor Politiek Wetenschappelijk Onderzoek te 's-Gravenhage
1982Lid Dagelijks Bestuur Gewest Gooi- en Vechtstreek (portefeuilles ruimtelijke ordening, distributie-planologie, verkeer en vervoer)
11-11-1982/08-09-1994Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (VVD)
15-07-1994/02-05-2000Korpsbeheerder Regiopolitie IJsselland
 Voorzitter Regio IJssel-Vecht
 Burgemeester van Zwolle

 

Eerdere nevenfuncties
 • 1973-1974 Bestuursfuncties in JOVD en VVD, waaronder vice-voorzitter politiek hoofdbestuur JOVD
 • 1974- eind 1976, 1978-1983 Lid en fractievoorzitter gemeenteraad Nederhorst den Berg
 • 1974- eind 1976, 1978-1982 Lid en fractievoorzitter Raad van het Gewest Gooi- en Vechtstreek
 • 1982-1987 Lid Provinciale Staten Noord-Holland
 • Verschillende functies binnen de Nederlands Hervormde Kerk
 • 1985-2000 (Vice)-voorzitter en lid algemeen/dagelijks bestuur Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton
 • 1987-1998 Voorzitter Vereniging tot bescherming van Cultuurmonumenten Bond Heemschut
 • 1987-1995 Bestuurslid Sint Lucas Ziekenhuis Amsterdam
 • 1991-1997 Voorzitter Raad van Toezicht Algemeen Psychiatrisch Centrum Frederik van Eeden
 • 1992-1999 Voorzitter jury Horeca Markantprijs (Koninklijke Horeca Nederland)
 • 1995-2000 Voorzitter Paepon (Platform van Aangewezen en Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen in Nederland)
 • 1995-2000 Voorzitter Commissie Vernieuwingsfonds HBO
 • 1995-2000 Voorzitter Jury BVE-2000
 • 1995-1996 Lid Commissie Herziening Sturing Afvalstoffen Wetgeving
 • 1995-1996 Lid Commissie Herziening Gebiedsindeling Kamers van Koophandel
 • 1995-2006 Voorzitter Raad van Advies ICS (Adviesmaatschappij Deloitte Consultancy voor huisvesting, infrastructuur en management)
 • 1995-2007 Bestuurslid resp. voorzitter Educom
 • 1995-2007 Voorzitter RVU Educatieve Omroep
 • 1996-1997 Lid Commissie Toelating Numerus Fixus Opleidingen
 • 1996-2000 Voorzitter commissie Wedstrijdzaken en accommodatie KNVB
 • 1996-2004 Lid Raad van Toezicht Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP)
 • 1997- 2008 Lid Raad van Commissarissen Roosdom Tijhuis BV; later G. Tijhuis Holding
 • 1997- 2008 Lid Bestuurlijke Commissie Randstad (BCR)
 • 1997- 2008 Voorzitter Taskforce Management Overstromingen
 • 1997- 2008 Voorzitter Raad van Advies Staatsbosbeheer
 • 1997 Lid Nationaal Comité Anti-racisme
 • 1997-2000 Lid Stuurgroep Bestrijding Voetbalvandalisme
 • 1997-1999 Voorzitter Stichting Tolerance Unlimited
 • 1998-2004 Lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Orde van accountants/administratieconsulenten (NOVAA)
 • 1998-1999 Lid Commissie Administratieve Lasten (commissie Slechte)
 • 1998-2001 Lid Raad van Toezicht NOS
 • 1998-2007 Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW)
 • 1999-2003 Voorzitter Vrienden van het Dominicanenklooster Zwolle
 • 1999-2000 Voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • 2000-2001 Voorzitter Commissie Kwartiermakers accreditatie hoger onderwijs
 • 2000-2002 Voorzitter Landelijk Overleg Onderwijskansen
 • 2001-2002 Voorzitter Adviescommissie Opperbevelhebberschap
 • 2003-2004 Voorzitter Commissie Normering Inburgeringsexamen
 • 2001-2007 Voorzitter Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek (PROO)
 • 2002 -2007 Voorzitter Stichting voortbestaan Synagoge Zwolle
 • 2007-2008 Voorzitter Stuurgroep Bibliotheekvernieuwing

 

Onderscheidingen
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
 • Dienstkreuz mit Stirn des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
 • Grootofficier in de Orde van het Zuiderkruis van Brazilië
 • Vierdaagsekruis
 • Zilveren legpenning ANVV
 • Erevoorzitter Platform van Aangewezen Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen in Nederland (Paepon)
 • Erelid Koninklijke Vereniging van Leraren in de Lichamelijke Opvoeding
 • Erelid Nederlands Instituut voor Lokale Sport en Recreatie LC
 • Lid van Verdienste VVD afdeling Nederhorst den Berg
 • Ton Koot-penning Vereniging tot Bescherming van Cultuurmonumenten Bond Heemschut

 

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in