Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Geertsema - Zoeken: knvb

25 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.21.380
J.H. Gaemers, I. Waindrich
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.380
Auteur: J.H. Gaemers, I. Waindrich
Nationaal Archief, Den Haag
2009

CC0

Periode:

1934-1991
merendeel 1945-1991

Omvang:

21.00 meter; 1201 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte socumenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

W.J. Geertsema was van 1971 t/m 1973 minister van Binnenlandse Zaken en viceminister-president in de kabinetten-Biesheuvel. Zijn archief bevat uitsluitend stukken over zijn openbare leven. Deze hebben in de eerste plaats betrekking op zijn belangrijkste politieke en bestuurlijke functies: activiteiten voor de VVD, lidmaatschap van de Tweede Kamer (1959-1971), ministerschap (1971-1973), de functie van Commissaris der Koningin in Gelderland (1973-1983) en zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer (1983-1987). Daarnaast bevat het archief stukken over de vele nevenfuncties die Geertsema vervulde, actief tot aan zijn dood. Bijzondere vermelding verdienen zijn activiteiten op het gebied van de fondsenwerving voor medische goede doelen, de bestrijding van voetbalvandalisme, de keuze van een locatie voor de opslag van radioactief afval, en het voorzitterschap van het zgn. Des Indes-beraad (van de latere 'paarse' partijen). Het archief bevat ten slotte een omvangrijke serie correspondentie.

Archiefvormers:

 • Geertsema, W.J.(1918-1991)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Het archief van Geertsema bevat uitsluitend stukken met betrekking tot zijn openbare leven. De archivalia omvatten correspondentie, partijstukken, (afschriften van) ambtelijke stukken, teksten van artikelen en redevoeringen, rapporten, krantenknipsels en ander gedrukt materiaal. Deze stukken betreffen Geertsema's belangrijkste politieke en bestuurlijke functies:

 1. Lid van, en activiteiten voor de VVD. Hoewel Geertsema geen uitgesproken 'partijtijger' was, bevat zijn archief veel stukken over zijn activiteiten, commissielidmaatschappen en contacten met diverse partijorganen en organisaties die aan de VVD gelieerd of verwant waren (zoals de JOVD). Daarnaast is materiaal bewaard over de verkiezingen, met name in de jaren 1960 en 1970.
 2. Lid van de Tweede Kamer (1959-1971). In hoofdzaak ingekomen stukken en correspondentie met burgers over verschillende onderwerpen (een deel van die correspondentie bevindt zich in de alfabetische serie, inv.nrs. 1-46). Binnenlandse zaken en het binnenlands bestuur hadden Geertsema's bijzondere belangstelling, maar als fractievoorzitter was hij verantwoordelijk voor de algemene politieke koers van de partij. Daarnaast stukken over fractieaangelegenheden en over de kabinetsformaties (niet compleet voor de jaren 1967-1971).
 3. Minister van Binnenlandse Zaken (1971-1973). Ambtelijke stukken over onder meer de departementale organisatie en het binnenlands bestuur.
 4. Commissaris der Koningin in Gelderland (1973-1983). In hoofdzaak ambtelijke stukken over (de reorganisatie van) het provinciaal bestuur. Materiaal over representatieve taken en contacten met afzonderlijke gemeenten ontbreekt.
 5. Lid van de Eerste Kamer (1983-1987). Stukken over uiteenlopende onderwerpen.
 6. Nevenfuncties. In de meeste gevallen zijn veel bestuurstukken bewaard. Zie de inhoudsopgave bij deze inventaris voor een overzicht van zijn nevenfuncties.

Zoals uit het voorgaande al bleek, kent het overgedragen archief enkele lacunes. Deels bevinden die stukken zich nog in het bezit van de familie. Van Geertsema's vroegste functies zijn geen stukken aanwezig (gemeenteambtenaar te Oegstgeest, repetitor voor burgerlijk recht, raadslid te Leiden, en burgemeester van Warffum). Over zijn burgemeesterschap van Wassenaar bevinden zich slechts enkele documenten in dit archief. Ook van enkele nevenfuncties is geen of slechts fragmentarisch materiaal overgedragen. Wat zijn verenigingsleven betreft, ontbreken stukken over zijn lidmaatschap van het Leids Studenten Corps. Incompleet zijn ten slotte de teksten van zijn artikelen en redevoeringen (die zich deels in de rubriek 'Publicitaire activiteiten' bevinden, deels verspreid zijn over andere rubrieken).

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in