Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

KNCB - Zoeken: knvb

3 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.19.125
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.19.125
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
2010

CC0

Periode:

1883-1994

Omvang:

18.10 meter; 1175 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale handgeschreven en gedrukte documenten, foto’s en negatieven, CD’s met geschreven gegevens en beeldmateriaal, videobanden.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat gegevens over de organisatie en reglementering van cricketwedstrijden alsook over propaganda voor het cricketspel. Hierin zijn ook door de bond uitgegeven brochures en pamfletten opgenomen, de bijgehouden en gereconstrueerde resultaten van de door de bond of zijn verenigingen gehouden cricketwedstrijden en de bij de bond aangesloten cricketspelers (“wedstrijdstaten”) op papier. Deze gegevens zijn deels gecorrigeerd en statistisch en digitaal verwerkt. Een fotoverzameling is gedeeltelijk op papier, gedeeltelijk digitaal aanwezig. In het archief bevindt zich het volledig archief van de Nederlandse Damescricketbond.

Archiefvormers:

  • Koninklijke Nederlandse Cricketbond, 1883-
  • Nederlandse Dames Cricketbond, 1932-1985

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Tot aan 1985, het jaar waarin de NDCB opging in de KNCB, is het archief van de KNCB slechts bewaard gebleven voor zover het de notulen en de jaarverslagen betreft. Voor het overige zijn de bestanden slechts fragmentarisch bewaard. Vanaf 1985 zijn alle correspondentie- en commissiearchieven bewaard gebleven. Aan het bestand is een uitgebreid correspondentiearchief van de Archief- en bibliotheekcommissie toegevoegd, waarin zich naast inlichtingen over cricketliteratuur ook aangemelde gegevens bevinden over cricketwedstrijden en – persoonlijkheden uit het verleden. Daarbij werden ter documentatie tal van persoonlijke verzamelingen en delen van de correspondentie van leden toegevoegd, die aan de archiefcommissie werden gestuurd of aan de leden van de commissie afzonderlijk. Het gevolg hiervan is dat het officiële archief met tal van verspreide stukken betreffende de geschiedenis van het cricket in Nederland werd aangevuld.

De bibliotheekcommissie hield vanaf 1945 jaarstaten van alle wedstrijden bij, die door de Nederlandse elftallen en de bij de bond aangesloten verenigingen werden gespeeld; resultaten van vóór de oorlog reconstrueerden zij aan de hand van sportbladen en gegevens van leden, ook maakte zij kaartsystemen van de prestaties van alle bij de bond toegelaten cricketspelers. Ook vormde zij een afzonderlijke fotoverzameling. Deze bestanden zijn aan het archief van de bond toegevoegd.

Vanaf 1996 werden gegevens over de competitie en de elftallen op CD gezet. Ongeveer tien jaar later werden deze gegevens, samen met de op papier geregistreerde bestanden getotaliseerd en werden aparte statistieken door middel van een Excell-bestand berekend. Ook werden fotoverzamelingen op CD gezet.

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in