Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

KNCB - Zoeken: knvb

Door onderhoudswerkzaamheden is het op woensdag 1 maart vanaf 17:00 uur niet mogelijk om archiefstukken te reserveren of gebruikersprofielen aan te maken. Naar verwachting is dat donderdagochtend 2 maart weer mogelijk.

3 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.19.125
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.19.125
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
2010

CC0

Periode:

1883-1994

Omvang:

18.10 meter; 1175 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale handgeschreven en gedrukte documenten, foto’s en negatieven, CD’s met geschreven gegevens en beeldmateriaal, videobanden.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat gegevens over de organisatie en reglementering van cricketwedstrijden alsook over propaganda voor het cricketspel. Hierin zijn ook door de bond uitgegeven brochures en pamfletten opgenomen, de bijgehouden en gereconstrueerde resultaten van de door de bond of zijn verenigingen gehouden cricketwedstrijden en de bij de bond aangesloten cricketspelers (“wedstrijdstaten”) op papier. Deze gegevens zijn deels gecorrigeerd en statistisch en digitaal verwerkt. Een fotoverzameling is gedeeltelijk op papier, gedeeltelijk digitaal aanwezig. In het archief bevindt zich het volledig archief van de Nederlandse Damescricketbond.

Archiefvormers:

  • Koninklijke Nederlandse Cricketbond, 1883-
  • Nederlandse Dames Cricketbond, 1932-1985

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Het archief is in verschillende gedeelten bewaard gebleven en in verschillende fasen bewerkt. Het oud-archief, dat naast de series notulen een grote verzameling documentatie bevatte en in het verleden sterk was geschoond, is nagenoeg volledig bewaard gebleven en samengevoegd met het meer recente archief vanaf 1985.

Het meer recente archief vanaf 1985, dat qua omvang het leeuwendeel omvat, werd aangetroffen in niet houdbare ordners en archiefenveloppen en moest worden verpakt in omslagen en archiefdozen. Het in 2005 overgedragen bestand was door de vereniging van een lijst voorzien, met beschrijving van de eenheden. Deze beschrijving is zoveel mogelijk in stand gehouden. De daarna binnengekomen verenigingsbestanden werden in ongeveer dezelfde ordening in rubrieken met onderliggende series overgedragen.

De door de bibliotheekcommissie gevormde documentatie, deels bestaande uit door de leden toegezonden gedrukte of geschreven stukken en de zelf geregistreerde gegevens. De fotoverzameling, waarin geen nadere ordening is aangebracht. Hiervan zijn de foto’s onderscheiden in foto’s betreffende de KNCB als vereniging, foto’s van Nederlandse elftallen en foto’s van verenigingen en competitiewedstrijden. Waar mogelijk was beschrijvingen aan te brengen, is dit geschied. De CD’s, die zijn beschreven aan de hand van de op MSWord 2003 geraadpleegde inhoudsopgave van de bestanden, in afwachting van nadere bewerking door de beheerder die met de informatietechnologie is belast. In een bijlage zijn nadere inhoudsopgaven opgenomen van de bestanden die op een standaardcomputer met Windows ’93 konden worden geraadpleegd.

De eerste twee bestanddelen zijn samengevoegd en ingedeeld naar het indelingsmodel van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, dat als standaard kan dienen voor archieven van teamsportverenigingen. Deze indeling kan waarschijnlijk gehandhaafd blijven wanneer het archief zal worden aangevuld. De overige drie zijn in aparte hoofdstukken beschreven.

De eenheden, die - zoals uit vorige hoofdstukken blijkt - op verschillende tijdstippen zijn geacquireerd, zijn na binnenkomst nader geordend volgens het schema dat in de inhoudsopgave is aangegeven. Als gevolg hiervan bevinden de beschrijvingen zich niet op numerieke volgorde.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in