Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

ARA / blok 90 - Zoeken: knvb

2 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.14.34
CAS 843
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.14.34
Auteur: CAS 843
Nationaal Archief, Den Haag
2006

CC0

Periode:

1991-2002

Omvang:

4349 inventarisnummers; 77,50 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Algemeen Rijksarchief loopt van 1991 tot 2002, en bestaat uit verschillende archieven van de verschillende afdelingen van het Algemeen Rijksarchief. Deze archieven zijn die van de Directie, de afdeling Bedrijfsvoering, de afdeling Relaties en Beheer, en de afdeling Publieksdiensten. Over het algemeen zijn de archieven van de afdelingen in de inventaris geordend in een sectie m.b.t. de algemene zaken van een afdeling, gevolgd door rubrieken aangaande de verschillende productiegroepen. Alleen het archief van de Directie vormt hierop een uitzondering.
De rubrieken die de productiegroepen vormen in de inventaris van dit archief, bestaan op hun beurt weer uit archiefstukken o.a. betreffende de organisatie, het budget, beleid, personeel, planning en control, taken en projecten, evenals stukken m.b.t. overleg en communicatie.
Het archief biedt een overzicht op de organisatie en de organisatorisch veranderingen die zijn opgetreden in de periode 1991-2002. De verschillende projecten en de dagelijkse praktijk van toen, evenals dat het archief inzicht geeft in het archiefwezen zoals bedreven op het voormalige ARA van rond de eeuwwisseling.

Archiefvormers:

 •  
 • Nationaal Archief
 • Algemeen Rijksarchief

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

In 1990 viel de Rijksarchiefdienst onder de Afdeling Culturele Zaken van het Ministerie van Welzijn, Volkshuisvesting en Cultuur.

De Algemene Rijksarchivaris was destijds prof. dr. F.C.J. Ketelaar.

Onder de Rijksarchiefdienst vallen:

 • Het Algemeen Rijksarchief
 • De Rijksarchiefschool
 • De Rijksarchieven in de provincies.

Het Algemeen Rijksarchief had in deze periode geen eigen directie of algemene rijksarchivaris. Wel hadden een aantal afdelingen een rijksarchivaris:

 • de Eerste Afdeling : rijksarchivaris dr. B.J. Slot (wnd)
 • de Tweede Afdeling: rijksarchivaris drs. E. van Laar
 • de Derde Afdeling: rijksarchivaris drs. F.J.M. Otten

In 1992 kreeg de Tweede Afdeling een nieuwe waarnemend rijksarchivaris: mw. drs. F. van Anrooy.

In 1994 ging de Rijksarchiefdienst, als gevolg van een politieke reorganisatie, over naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen. De Rijksarchiefdienst viel, ook bij dit ministerie, onder de Afdeling Culturele Zaken.

Tevens kreeg het Algemeen Rijksarchief in dit jaar een eigen directeur: dr. I.E.A. Boomgaard en onderging een eigen reorganisatie. De Eerste, Tweede en Derde Afdeling werden opgeheven. Hier kwamen de volgende afdelingen voor in de plaats:

 • Afdeling Bedrijfsvoering, hoofd: mw. drs. A.E.M. Groeneveld
 • Afdeling Archiefconservering, hoofd: G. de Bruin
 • Afdeling Bronverwerving en Toezicht, hoofd: drs. R.C. Hol
 • Afdeling Dienstverlening, hoofd: drs. M. Beekhuis
 • Centraal Register van Particuliere Archieven, hoofd: mw. drs. G.M.W. Ruitenberg

De nieuwe Archiefwet van 1995 zorgde voor een andere ontwikkeling. De archiefbescheiden van de Hoge Colleges van Staat en de ministeries moesten nu overgebracht worden wanneer ze 20 jaar oud of ouder waren. Naar aanleiding hiervan werd een projectgroep onder leiding van drs. R. Hol in het leven geroepen, die onderzocht welk systeem ervoor kon zorgen dat de archiefbescheiden inderdaad na 20 jaar overgebracht konden worden. Het Project Invoering Verkorting Overbrengings Termijn (PIVOT) kwam tot leven.

In 1997 werd dr. M.W. van Boven, algemene rijksarchivaris bij de Rijksarchiefdienst.

Tevens werd de Afdeling Centraal Register van Particuliere Archieven opgeheven en de Rijksarchiefdienst ging nu als een agentschap onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen ressorteren.

In 1998 werd dr. M.W. van Boven, behalve algemene rijksarchivaris, ook wnd. directeur van het Algemeen Rijksarchief. In dit jaar onderging het Algemeen Rijksarchief weer een reorganisatie en kwam er als volgt uit te zien:

 • Stafafdeling Bedrijfsvoering, hoofd: mw. drs. A.E.M. Groeneveld
 • Stafafdeling Relatie en Beheer, hoofd: drs. A.G. de Vries
 • Stafafdeling Publieksdiensten, hoofd: dr. P.C. van Royen.

In 2001 viel het Algemeen Rijksarchief niet meer onder de Rijksarchiefdienst, maar onder de Rijksarchiefinspectie.

In 2002 werd het Algemeen Rijksarchief een zelfstandige dienst vallende onder de inspecties van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen. Ook werd er een naamsverandering doorgevoerd: vanaf dat moment werd het Algemeen Rijksarchief het Nationaal Archief.

De Archiefwet 1962 belastte de Rijksarchiefdienst met het toezicht op de aan de Hoge Colleges van Staat en de ministers opgedragen zorg voor de archiefbescheiden van de Hoge Colleges van Staat, de ministeries en de daaronder ressorterende rijksorganen. De archiefbescheiden van deze organen moesten uiterlijk wanneer ze 50 jaar oud zijn, in goede en geordende staat en ontdaan van vernietigbare stukken, worden overgebracht naar de Rijksarchiefdienst.

Een tweede taak van de Rijksarchiefdienst was, zoals de minister van Welzijn, Volksgezondheid & Cultuur het in zijn Nota Archiefbeleid (1985) omschreef: "de wezenlijke informatie over het niet-recente overheidshandelen, de te bewaren, te ordenen en toegankelijk te houden voor gebruik door de overheden, de recht- en bewijszoekende burgers, de wetenschap en de in cultuur geïnteresseerden in het algemeen"

Geschiedenis van het archiefbeheer

De verwerving van het archief

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in