Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie / Militair Personeel - Zoeken: knvb

1 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.13.5372
L.C. Beijersbergen van Henegouwen, D. Bentum, N.C. Bekker
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.5372
Auteur: L.C. Beijersbergen van Henegouwen, D. Bentum, N.C. Bekker
Nationaal Archief, Den Haag
2010

CC0

Periode:

1954-1981

Omvang:

10.20 meter; 399 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het hier beschreven deelarchief van de Algemene Secretarie van het ministerie van Defensie bevat alleen stukken met betrekking tot het personeelsbeleid ten aanzien van militairen. Met name gaat het hierbij om aspecten als rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, ziektepreventie, geneeskundige en geestelijke verzorging, disciplinem onderwijs, pensioenen en wachtgelden.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Oorlog, Algemene Secretarie, tot 1959
  • Ministerie van Defensie, Algemene Secretarie, vanaf 1959

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Deze institutionele toegang is het product van de bewerking van archiefbescheiden volgens de PIVOT methodiek.

Vanwege de gecompliceerdheid van de methodiek ten opzichte van de bewerking volgens de vernietigingslijst van het Ministerie van Defensie en de destijds beperkte beschikbaarheid van het aantal vastgestelde basis selectiedocumenten is er voor een stapsgewijze introductie gekozen.

De beschikbaarheid van het vastgestelde basis selectiedocument militair personeel (voortaan BSD) en de samenstelling van het archief algemene secretarie van het Ministerie van Oorlog later Defensie waren het uitgangspunt voor een pilot project. De pilot had als doel inzicht te verwerven in de praktische toepasbaarheid van het BSD als selectiemiddel en de bewerkers geleidelijk aan vertrouwd te laten raken met de bewerkingswijze.

Het archief, 1954–1981, met een omvang van 94 m¹ kent een eenduidige opbouw met dossiers, waarbinnen een grote variëteit van onderwerpen voorkomt. Ook is het archief compleet en “onderhouden”, in die zin dat tot 1994 door het semi-statisch archief van de CPA de vernietigbare archiefbescheiden werden verwijderd op basis van de vernietigingslijst. Aan de dossiers werden registratienummers toegekend van zes cijfers in de series 200.000, 300.000 en 400.000. Het onderscheid tussen de series stond in relatie tot de behandelende directies van het ministerie. In een concordantie bij deze IT zijn de dossiernummers weergegeven. De bewerking van dit archiefdeel eindigt in 1981, waarmee het voldoet aan de overbrengingstermijn gesteld in de Archiefwet 1995. Het gedeelte 1946 – 1953 is afzonderlijk reeds geïnventariseerd om reden dat dit deel gevormd werd volgens het verbaalstelsel. Dit leent zich niet voor bewerking volgens de PIVOT methodiek. Zie hiervoor de inventaris met Toegangsnummer 2.13.151.

Naast bovengenoemd beleidsterrein kent de minister van Defensie er meerdere waarop hij optreedt als direct verantwoordelijke (actor minister), zijn er ook beleidsterreinen met een (gedeelde) verantwoordelijkheid die hij draagt met een collega minister (actor vakminister). Door het ontbreken van voldoende vastgestelde BSD’n voor deze beleidsterreinen kon het archief niet integraal bewerkt worden en diende het deel militair personeel daaruit te worden geselecteerd. Wel werd tijdens dit proces elk dossier aan een der overige beleidsterrein toegewezen voor latere bewerking.

Vervolgens werd de inhoud van elk dossier geanalyseerd en in relatie gebracht met een specifieke handeling behorende tot genoemd beleidsterrein en beschreven, ingeval er sprake was van een handeling voorzien van de indicatie (B), bewaren. De beschrijvingen werden opgenomen in een geautomatiseerd bestand tevens model institutionele toegang (IT).

Dossiers behorende tot de handelingen, categorie (V) vernietigen, werden afgescheiden en geregistreerd in een apart bestand. Om ervoor te zorgen dat gedurende de bewerking van het archief te allen tijde dossiers opvraagbaar bleven, werd het oorspronkelijke registratienummer van de dossiers gehanteerd.

De in de IT opgenomen en beschreven dossiers kregen uiteindelijk in de fase van ompakken conform de norm goede en geordende staat een definitief en uniek inventarisnummer, gebaseerd op een projectnummer toegekend door het Nationaal Archief en het nummer van het rapport institutioneel onderzoek (RIO), in dit geval 5 en 025, en een volgnummer 5114.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in