Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hiddingh - Zoeken: kaapstad

5 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.21.008.86
J. Steur
Nationaal Archief, Den Haag
1932
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.008.86
Auteur: J. Steur
Nationaal Archief, Den Haag
1932

CC0

Periode:

1844-1867

Omvang:

0.10 meter; 36 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Mr. Cornelis Hiddingh (1809-1871) was vanaf 1861 tot en met 1871 consul-generaal van Oranje-Vrijstaat in Nederland. In het archief bevinden zich voornamelijk stukken over de reis van C. Hiddingh, die - door de Nederlandse regering tijdens deze reis naar Zuid-Afrika (1855) - verzocht werd te rapporteren over de Oranje-Vrijstaat, die betrekkingen met Nederland wilde aanknopen.

Archiefvormers:

  • Hiddingh, C.

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Mr. Cornelis Hiddingh (geboren te Kaapstad in 1809 als zoon van Willem Hiddingh en Anna Margaretha van der Poel en overleden te Arnhem in 1871) promoveerde in 1840 te Groningen tot doctor in de beide rechten, werd controleur van 's Rijks directe belastingen en daarna advocaat en wethouder te Assen. In 1855 ondernam hij een reis naar Zuid-Afrika om zijn familie te bezoeken, terwijl de hier te lande bestaande "Commissie ter behartiging van de godsdienstige belangen der Transvaalsche Republiek" hem opdroeg den aldaar bestaanden kerkelijken toestand te onderzoeken. Intusschen had Engeland in 1854 bij de conventie van Bloemfontein de onafhankelijkheid van den Oranje-Vrijstaat erkend, waarna Staatspresident Hoffman diplomatieke betrekkingen met het stamverwante Koninkrijk der Nederlanden wilde aanknoopen. Onze Regeering ging hierop in en maakte van Hiddinghs reis gebruik om hem 3 Augustus 1855 te instrueeren, officieel mededeeling daarvan te doen en ter voldoening aan het door prof. Ulrich Gerard Lauts, eersten consul van den Oranje-Vrijstaat in Nederland, overgebrachte verzoek van zijn regeering aan Koning Willem III, om aan het "Oranjerivier-Grondgebied" vlag en wapen te willen schenken, zich met het overbrengen daarvan te belasten ( Verslag van zijn reis gaf hij in Elpis, Algemeen Tijdschrift voor Zuid-Afrika, 1837. In Onze Eeuw, 1911, IV, blz. 72-98, publiceerde dr. E.C. Godée Molsbergen een studie, gegrond op het archief van het Departement van Buitenlandsche Zaken (thans dossier no. 3483): "Hoe de Oranje-Vrijstaten hun vlag en wapen kregen". ).

In 1857 teruggekeerd, vestigde Hiddingh zich in Arnhem, waarna hij in 1861 werd aangesteld als consul-generaal van den Oranje-Vrijstaat in het Koninkrijk der Nederlanden (de benoeming dagteekent van 10 September, de toelating had plaats bij Koninklijk Besluit van 27 November 1861 no. 69). Tot zijn dood bekleedde hij deze functie.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in